Václav John - WP Year list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) CZ, DE, GB 13.04.2023
Berneška velká (Branta canadensis) DE, GB 13.04.2023
Labuť velká (Cygnus olor) CZ, DE, GB 13.04.2023
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) CZ, HB 25.05.2023
Husice liščí (Tadorna tadorna) CZ 25.05.2023
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) CZ 10.02.2023
Kopřivka obecná (Anas strepera) CZ 14.02.2023
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) CZ 22.01.2023
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) CZ, DE, FR, GB, IT, RO 29.05.2023
Lžičák pestrý (Anas clypeata) CZ 30.03.2023
Ostralka štíhlá (Anas acuta) CZ 10.02.2023
Čírka modrá (Anas querquedula) CZ 30.03.2023
Čírka obecná (Anas crecca) CZ 19.03.2023
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) CZ 22.04.2023
Polák velký (Aythya ferina) CZ, GB 13.04.2023
Polák chocholačka (Aythya fuligula) CZ, GB 13.04.2023
Hoholka lední (Clangula hyemalis) CZ 01.01.2023
Hohol severní (Bucephala clangula) CZ 30.03.2023
Morčák velký (Mergus merganser) CZ 14.01.2023
Koroptev polní (Perdix perdix) CZ, RO 01.06.2023
Křepelka polní (Coturnix coturnix) CZ, RO, jen hlas 31.05.2023
Bažant obecný (Phasianus colchicus) CZ, GB, IT, RO 07.08.2023
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) CZ, DE, GB 13.04.2023
Potápka roháč (Podiceps cristatus) CZ, GB 13.04.2023
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) CZ 14.02.2023
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) CZ 25.05.2023
Čáp černý (Ciconia nigra) CZ 30.03.2023
Čáp bílý (Ciconia ciconia) CZ, DE, HU, RO 30.05.2023
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) CZ 22.04.2023
Bukač velký (Botaurus stellaris) CZ, jen hlas 13.06.2023
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) CZ 22.04.2023
Volavka popelavá (Ardea cinerea) CZ, DE, FR, GB, IT, RO 06.08.2023
Volavka bílá (Egretta alba) CZ, DE, FR 13.04.2023
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) CZ, DE, FR, GB 17.04.2023
Včelojed lesní (Pernis apivorus) IT 09.08.2023
Krahujec obecný (Accipiter nisus) CZ 20.02.2023
Moták pochop (Circus aeruginosus) CZ, HU, RO 30.05.2023
Moták lužní (Circus pygargus) CZ 28.07.2023
Luňák červený (Milvus milvus) CZ, GB 13.04.2023
Luňák hnědý (Milvus migrans) CZ 28.07.2023
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) CZ, AT 14.02.2023
Káně rousná (Buteo lagopus) CZ 13.02.2023
Káně lesní (Buteo buteo) CZ, GB, HU, RO 30.05.2023
Chřástal polní (Crex crex) CZ, jen hlas 13.06.2023
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) CZ, DE, GB 13.04.2023
Lyska černá (Fulica atra) CZ, DE, GB 13.04.2023
Jeřáb popelavý (Grus grus) CZ 30.03.2023
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) CZ 12.03.2023
Kulík říční (Charadrius dubius) CZ, GB 15.04.2023
Sluka lesní (Scolopax rusticola) CZ 13.06.2023
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) CZ 14.08.2023
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) CZ 03.09.2023
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) CZ 09.04.2023
Vodouš šedý (Tringa nebularia) CZ 03.09.2023
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) CZ 30.03.2023
Vodouš bahenní (Tringa glareola) CZ 14.08.2023
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) CZ 14.08.2023
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) CZ 03.09.2023
Jespák obecný (Calidris alpina) CZ 09.04.2023
Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni) CZ 03.09.2023
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) CZ, DE, FR, GB 17.04.2023
Racek bouřní (Larus canus) CZ 01.01.2023
Racek stříbřitý (Larus argentatus) FR, GB 17.04.2023
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) CZ 01.01.2023
Racek středomořský (Larus michahellis) IT 11.05.2023
Racek žlutonohý (Larus fuscus) CZ, GB 17.04.2023
Rybák obecný (Sterna hirundo) CZ, GB 25.05.2023
Rybák černý (Chlidonias niger) CZ 25.05.2023
Holub skalní/domácí (Columba livia) CZ, AT, DE, FR, GB, IT, RO 12.06.2023
Holub doupňák (Columba oenas) GB 13.04.2023
Holub hřivnáč (Columba palumbus) CZ, AT, DE, FR, GB, IT, RO 06.08.2023
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) CZ, IT, RO 07.08.2023
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) CZ, IT, RO 30.05.2023
Kukačka obecná (Cuculus canorus) CZ, IT, RO 30.05.2023
Výr velký (Bubo bubo) CZ, jen hlas 23.02.2023
Puštík obecný (Strix aluco) CZ, jen hlas 21.03.2023
Sýček obecný (Athene noctua) CZ 28.07.2023
Kalous ušatý (Asio otus) CZ 23.05.2023
Kalous pustovka (Asio flammeus) CZ 25.02.2023
Rorýs obecný (Apus apus) CZ, IT, RO 31.05.2023
Ledňáček říční (Alcedo atthis) CZ 20.01.2023
Vlha pestrá (Merops apiaster) IT, RO 31.05.2023
Dudek chocholatý (Upupa epops) CZ, RO 19.06.2023
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) CZ, jen hlas 20.04.2023
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) CZ 07.01.2023
Strakapoud malý (Dryobates minor) CZ 05.02.2023
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) CZ 11.02.2023
Strakapoud velký (Dendrocopos major) CZ, DE 22.01.2023
Datel černý (Dryocopus  martius) CZ 07.01.2023
Žluna zelená (Picus viridis) CZ, DE 22.01.2023
Žluna šedá (Picus canus) CZ 27.02.2023
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) CZ, AT, FR, GB, RO 06.08.2023
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) CZ 20.01.2023
Alexandr malý (Psittacula krameri) GB, IT 11.05.2023
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) CZ, RO 26.06.2023
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) CZ 25.01.2023
Žluva hajní (Oriolus oriolus) CZ, RO, jen hlas 03.06.2023
Sojka obecná (Garrulus glandarius) CZ, DE, IT, RO 31.05.2023
Straka obecná (Pica pica) CZ, DE, FR, GB, HU, IT, RO 29.05.2023
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) CZ, jen hlas 19.08.2023
Kavka obecná (Coloeus monedula) CZ, DE, GB, RO 29.05.2023
Havran polní (Corvus frugilegus) CZ, DE, GB, RO 29.05.2023
Vrána černá (Corvus corone) CZ, DE, GB 13.04.2023
Vrána šedá (Corvus cornix) CZ, AT, DE, IT, RO 12.06.2023
Krkavec velký (Corvus corax) CZ, RO 31.05.2023
Sýkora uhelníček (Periparus ater) CZ, RO 30.05.2023
Sýkora babka (Poecile palustris) CZ 14.01.2023
Sýkora lužní (Poecile montanus) CZ, jen hlas 28.08.2023
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) CZ, DE, GB, IT, RO 09.06.2023
Sýkora koňadra (Parus major) CZ, DE, IT, RO 30.05.2023
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) CZ, jen hlas 30.03.2023
Skřivan polní (Alauda arvensis) CZ, RO 31.05.2023
Chocholouš obecný (Galerida cristata) RO 30.05.2023
Břehule říční (Riparia riparia) CZ 22.05.2023
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) CZ, GB, RO, SK 30.05.2023
Břehule skalní (Hirundo rupestris) SI 08.08.2023
Jiřička obecná (Delichon urbicum) CZ, RO, SK 29.05.2023
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) CZ, IT, RO 10.06.2023
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) CZ, GB, jen hlas 22.04.2023
Budníček menší (Phylloscopus collybita) CZ, GB, RO 30.05.2023
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) CZ, RO 07.06.2023
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) CZ, RO, jen hlas 05.06.2023
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) CZ 25.05.2023
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) CZ, jen hlas 25.05.2023
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) CZ 25.05.2023
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) CZ, jen hlas 31.05.2023
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) CZ 26.06.2023
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) CZ, GB, IT, RO 31.05.2023
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) CZ, RO 01.06.2023
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) CZ, RO 30.05.2023
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) CZ, DE, IT 11.05.2023
Králíček obecný (Regulus regulus) CZ 27.01.2023
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) CZ, GB, IT, RO 31.05.2023
Brhlík lesní (Sitta europaea) CZ, DE, RO 09.06.2023
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) CZ 19.03.2023
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) CZ 20.01.2023
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) CZ, DE, GB, HU, IT, RO 30.05.2023
Kos černý (Turdus merula) CZ, DE, GB, IT, RO, SI 08.08.2023
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) CZ, DE, RO 30.05.2023
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) CZ 26.03.2023
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) CZ, RO 09.06.2023
Drozd brávník (Turdus viscivorus) CZ, GB, RO 31.05.2023
Lejsek šedý (Muscicapa striata) CZ 20.05.2023
Červenka obecná (Erithacus rubecula) CZ, DE, GB, IT 11.05.2023
Slavík modráček (Luscinia svecica) CZ 30.03.2023
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) CZ, RO, jen hlas 05.06.2023
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) CZ 22.04.2023
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) CZ, FR, RO 29.05.2023
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) CZ 03.04.2023
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) RO 01.06.2023
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) CZ, IT, RO 11.06.2023
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) CZ 04.09.2023
Vrabec domácí (Passer domesticus) CZ, DE, RO 30.05.2023
Vrabec italský (Passer italiae) IT 11.05.2023
Vrabec polní (Passer montanus) CZ, RO 31.05.2023
Pěvuška modrá (Prunella modularis) CZ 30.03.2023
Konipas luční (Motacilla flava) CZ 30.03.2023
Konipas horský (Motacilla cinerea) CZ, RO 31.05.2023
Konipas bílý (Motacilla alba) CZ, GB, IT, RO 30.05.2023
Linduška lesní (Anthus trivialis) RO 01.06.2023
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) CZ, DE, GB, IT, RO 30.05.2023
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) CZ 05.02.2023
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) CZ 20.02.2023
Hýl rudý (Erythrina erythrina) RO 01.06.2023
Zvonek zelený (Chloris chloris) CZ, GB, IT, RO 31.05.2023
Konopka obecná (Linaria cannabina) CZ 11.03.2023
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) CZ, AT, DE, GB, RO 08.08.2023
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) CZ, DE, IT, RO 30.05.2023
Čížek lesní (Spinus spinus) CZ 05.02.2023
Strnad luční (Emberiza calandra) CZ, RO 11.06.2023
Strnad obecný (Emberiza citrinella) CZ, DE, RO 30.05.2023
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) CZ 30.03.2023