BIG DAY - Jan Grünwald - 2020

Tým Jan Grünwald
Ondřej Boháč
Jan Studecký
Datum 9.5.2020
Lokality Šumava, jihočeská rybniční pánev, okres Kolín, Praha-východ
Pozorované druhy Bažant obecný (Phasianus colchicus)
Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
Bekasina větší (Gallinago media)
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Břehouš černoocasý (Limosa limosa)
Břehule říční (Riparia riparia)
Brhlík lesní (Sitta europaea)
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)
Budníček menší (Phylloscopus collybita)
Budníček větší (Phylloscopus trochilus)
Čáp bílý (Ciconia ciconia)
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Chocholouš obecný (Galerida cristata)
Chřástal polní (Crex crex)
Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
Čírka modrá (Anas querquedula)
Čírka obecná (Anas crecca)
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)
Cvrčilka zelená (Locustella naevia)
Datel černý (Dryocopus  martius)
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)
Drozd brávník (Turdus viscivorus)
Drozd kvíčala (Turdus pilaris)
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Havran polní (Corvus frugilegus)
Hohol severní (Bucephala clangula)
Holub doupňák (Columba oenas)
Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Holub skalní/domácí (Columba livia)
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
Husa velká (Anser anser)
Husice liščí (Tadorna tadorna)
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia)
Jespák bojovný (Calidris pugnax)
Jespák šedý (Calidris temminckii)
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
Jiřička obecná (Delichon urbicum)
Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
Kalous pustovka (Asio flammeus)
Kalous ušatý (Asio otus)
Káně lesní (Buteo buteo)
Kavka obecná (Coloeus monedula)
Koliha velká (Numenius arquata)
Kolpík bílý (Platalea leucorodia)
Konipas bílý (Motacilla alba)
Konipas horský (Motacilla cinerea)
Konipas luční (Motacilla flava)
Konopka obecná (Linaria cannabina)
Kopřivka obecná (Anas strepera)
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
Koroptev polní (Perdix perdix)
Kos černý (Turdus merula)
Králíček obecný (Regulus regulus)
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla)
Křepelka polní (Coturnix coturnix)
Krkavec velký (Corvus corax)
Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
Kukačka obecná (Cuculus canorus)
Kulík říční (Charadrius dubius)
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
Labuť velká (Cygnus olor)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
Lejsek šedý (Muscicapa striata)
Linduška lesní (Anthus trivialis)
Linduška luční (Anthus pratensis)
Luňák červený (Milvus milvus)
Luňák hnědý (Milvus migrans)
Lyska černá (Fulica atra)
Lžičák pestrý (Anas clypeata)
Moták lužní (Circus pygargus)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Moták stepní (Circus macrourus)
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)
Pěnice slavíková (Sylvia borin)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Pěvuška modrá (Prunella modularis)
Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus)
Polák chocholačka (Aythya fuligula)
Polák velký (Aythya ferina)
Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
Potápka roháč (Podiceps cristatus)
Puštík bělavý (Strix uralensis)
Puštík obecný (Strix aluco)
Racek bělohlavý (Larus cachinnans)
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus)
Racek malý (Hydrocoloeus minutus)
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)
Rorýs obecný (Apus apus)
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida)
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus)
Rybák černý (Chlidonias niger)
Rybák obecný (Sterna hirundo)
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)
Skřivan lesní (Lullula arborea)
Skřivan polní (Alauda arvensis)
Slavík modráček (Luscinia svecica)
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)
Sluka lesní (Scolopax rusticola)
Sojka obecná (Garrulus glandarius)
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla)
Sova pálená (Tyto alba)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Straka obecná (Pica pica)
Strakapoud malý (Dryobates minor)
Strakapoud velký (Dendrocopos major)
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
Strnad luční (Emberiza calandra)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)
Sýc rousný (Aegolius funereus)
Sýkora babka (Poecile palustris)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora lužní (Poecile montanus)
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus)
Sýkora uhelníček (Periparus ater)
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta)
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
Včelojed lesní (Pernis apivorus)
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Vodouš bahenní (Tringa glareola)
Vodouš rudonohý (Tringa totanus)
Vodouš šedý (Tringa nebularia)
Vodouš tmavý (Tringa erythropus)
Volavka bílá (Egretta alba)
Volavka popelavá (Ardea cinerea)
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)
Vrabec domácí (Passer domesticus)
Vrabec polní (Passer montanus)
Vrána černá (Corvus corone)
Vrána šedá (Corvus cornix)
Žluna šedá (Picus canus)
Žluna zelená (Picus viridis)
Žluva hajní (Oriolus oriolus)
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)
Zvonek zelený (Chloris chloris)
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
« Zpět na seznam