Jiří Mach - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 31.1., v. n. Nové Mlýny II (BV) 16.04.2021
Husa velká (Anser anser) 10. 1., Březová n. Svitavou 16.04.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) 1. 1., Dolní rybník, Svitavy 16.04.2021
Labuť velká (Cygnus olor) 01.02.2021
Labuť malá (Cygnus columbianus) 29.1., Staré Ždánice (PA) 01.02.2021
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 8.5, Chropyně 08.05.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 11.4., biocentrum, Jevíčko 16.04.2021
Husice liščí (Tadorna tadorna) 4. 1., Dolní rybník, Svitavy 16.04.2021
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 5.4, rybník Rzovák, Dobříkov-Rzy 16.04.2021
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 24.2., řeka Svratka, Brno 16.04.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) 1. 1., Dolní rybník, Svitavy 16.04.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 31. 1., v. n. Nové Mlýny 16.04.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 01.02.2021
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 25.3., Horní rybník, Svitavy 16.04.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 2.4., rybník Šváb, České Heřmanice 16.04.2021
Čírka modrá (Anas querquedula) 23.3., Horní rybník, Svitavy 16.04.2021
Čírka obecná (Anas crecca) 29. 1., řeka Loučná, Nedošín 16.04.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 26.3, Velký Košíř, Nedošín 16.04.2021
Polák velký (Aythya ferina) 01.02.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 01.02.2021
Polák kaholka (Aythya marila) 31.1., v. n. Nové Mlýny II (BV) 16.04.2021
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 15.2., v. n. Nové Mlýny III (BV) 16.02.2021
Turpan černý (Melanitta nigra) 15.2., v. n. Nové Mlýny III (BV) 16.02.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) 29. 1., Oplatil, Staré Ždánice 16.04.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) 29. 1., Oplatil, Staré Ždánice 16.04.2021
Morčák velký (Mergus merganser) 29. 1., Oplatil, Staré Ždánice 16.04.2021
Morčák prostřední (Mergus serrator) 21.3., Lánský rybník, Svitavy 16.04.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) 04.04.2021
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 23.05.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 01.02.2021
Potáplice severní (Gavia arctica) 29. 1., Oplatil, Staré Ždánice 16.04.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 24.02.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 01.02.2021
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 31.1., v. n. Nové Mlýny III (BV) 16.04.2021
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 2.4., rybník Chobot, Tisová 16.04.2021
Čáp černý (Ciconia nigra) 5.4, Lačnovský rybník, Zálší 16.04.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 30.03.2021
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 22.5., r. Nesyt, Hlohovec 23.05.2021
Bukač velký (Botaurus stellaris) 31.3., Lánský rybník, Svitavy 16.04.2021
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 25. 4., Jarohněvický rybník, Dubňany 26.04.2021
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) 12.5., Dolní rybník, Svitavy 12.05.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 01.02.2021
Volavka červená (Ardea purpurea) 22.5., Slanisko, Lednice 23.05.2021
Volavka bílá (Egretta alba) 29. 1., Oplatil, Staré Ždánice 16.04.2021
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 22.5., Hlohovecký r., Hlohovec 23.05.2021
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) 31.1., v. n. Nové Mlýny II (BV) 16.04.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 29. 1., Oplatil, Staré Ždánice 16.04.2021
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 25.3., Dolní rybník, Svitavy 16.04.2021
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 22.5., r. Nesyt, Hlohovec 23.05.2021
Orel královský (Aquila heliaca) 22.5., u r. Nesyt, Sedlec 23.05.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 01.02.2021
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 06.04.2021
Moták pochop (Circus aeruginosus) 24.3., Vendolí 16.04.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) 29. 1., Komárov 16.04.2021
Moták lužní (Circus pygargus) 14.5., Žichlínek 14.05.2021
Luňák červený (Milvus milvus) 31. 1., Velké Němčice 16.04.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 31. 1., v. n. Nové Mlýny 16.04.2021
Káně rousná (Buteo lagopus) 23. 1., Moravský Lačnov, Svitavy 16.04.2021
Káně lesní (Buteo buteo) 01.02.2021
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 15.2., v. n. Nové Mlýny III (BV) 16.04.2021
Chřástal polní (Crex crex) 4.6., poldr u Žichlínku 05.06.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 1. 1., Dolní rybník, Svitavy 16.04.2021
Lyska černá (Fulica atra) 01.02.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) 18.2., Dolní Újezd 16.04.2021
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 25. 4., Bažantnice, Mutěnické rybníky 26.04.2021
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 25. 4. Hlohovecký rybník, Hlohovec 26.04.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 28.2., Osík 16.04.2021
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 28.2., Osík 16.04.2021
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 8.5. Vrbátky 08.05.2021
Kulík říční (Charadrius dubius) 30.3., Lánský rybník, Svitavy 16.04.2021
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 19.2., Nedošín 16.04.2021
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 26.2., Lánský rybník, Svitavy 16.04.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 1. 1., Dolní rybník, Svitavy 16.04.2021
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 18.4, Velký třebařovský r., Třebařov 18.04.2021
Koliha malá (Numenius phaeopus) 30.4., rybník Hvězda, Opatov 01.05.2021
Koliha velká (Numenius arquata) 30.4., rybník Hvězda, Opatov 01.05.2021
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 18.4, Velký třebařovský r., Třebařov 18.04.2021
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 2.4., Lačnovský rybník, Zálší 16.04.2021
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 3.5., rybník Šotka, Tržek u Litomyšle 03.05.2021
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 18.4, Velký třebařovský r., Třebařov 18.04.2021
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 30.3., Lánský rybník, Svitavy 16.04.2021
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 10.4., Lánský rybník, Svitavy 16.04.2021
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 2.4., rybník Šváb, České Heřmanice 16.04.2021
Jespák šedý (Calidris temminckii) 25. 4., výtažníky, Mutěnické rybníky 26.04.2021
Jespák obecný (Calidris alpina) 22.5., Hlohovecký r., Hlohovec 23.05.2021
Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) 22.5., Lanžhot (BV) 23.05.2021
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 30.3, Lánský rybník, Svitavy 16.04.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 31. 1., v. n. Nové Mlýny 16.04.2021
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 25. 4., Jarohněvický rybník, Dubňany 26.04.2021
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 25. 4., Třetí Zbrod, Mutěnické rybníky 26.04.2021
Racek bouřní (Larus canus) 31. 1., v. n. Nové Mlýny 16.04.2021
Racek mořský (Larus marinus) 31.1., v. n. Nové Mlýny III (BV) 16.04.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 29. 1., Oplatil, Staré Ždánice 16.04.2021
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 1.4., Dolní rybník, Svitavy 16.04.2021
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 25. 4., Hlohovecký rybník, Hlohovec 26.04.2021
Rybák obecný (Sterna hirundo) 23. 4., Horní rybník, Svitavy 23.04.2021
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 12.5., Dolní rybník, Svitavy 12.05.2021
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 12.5., Dolní rybník, Svitavy 12.05.2021
Rybák černý (Chlidonias niger) 30.4., rybník Hvězda, Opatov 01.05.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) 01.02.2021
Holub doupňák (Columba oenas) 19.2., Trstěnice 16.04.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 16.02.2021
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 23.05.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 01.02.2021
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 25. 4., Mutěnické rybníky, Mutěnice 26.04.2021
Výreček malý (Otus scops) 4.6., Olomouc, Čechovy sady 05.06.2021
Výr velký (Bubo bubo) 25.2., Muzlov, Banín 26.04.2021
Puštík obecný (Strix aluco) 25.2., Bohuňov 16.04.2021
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 4.3., Kukle 16.04.2021
Sýc rousný (Aegolius funereus) 25.2, Hartmanice 16.04.2021
Kalous ušatý (Asio otus) 25.2., Vendolí 16.04.2021
Rorýs obecný (Apus apus) 27.04.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 4. 1., Horní rybník, Svitavy 16.04.2021
Vlha pestrá (Merops apiaster) 22.5., Hlohovecký r. (BV) 23.05.2021
Dudek chocholatý (Upupa epops) 19.4., Dolní rybník, Svitavy 19.04.2021
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 14.4., Horní rybník, Svitavy 16.04.2021
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 13.6., Jeseníky, u Červené hory 13.06.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 17.2., Borová u Poličky 16.04.2021
Strakapoud malý (Dryobates minor) 01.02.2021
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 15.2, Pavlov 16.04.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 01.02.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) 01.02.2021
Žluna zelená (Picus viridis) 01.02.2021
Žluna šedá (Picus canus) 28.02.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 01.02.2021
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 26. 4., Dolní rybník, Svitavy 26.04.2021
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 23. 4., Vendolí 23.04.2021
Raroh velký (Falco cherrug) 31.1., silo u nádraží ČD, Šakvice (BV) 16.04.2021
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 29.4., Moravský kras 29.04.2021
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 12.05.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 29. 1., Horní Ředice 16.04.2021
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 8.5., Vrbátky 08.05.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 01.02.2021
Straka obecná (Pica pica) 01.02.2021
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 04.03.2021
Kavka obecná (Coloeus monedula) 01.02.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) 01.02.2021
Vrána černá (Corvus corone) 26.03.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) 01.02.2021
Krkavec velký (Corvus corax) 01.02.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 01.02.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 01.02.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) 01.02.2021
Sýkora lužní (Poecile montanus) 06.02.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 01.02.2021
Sýkora koňadra (Parus major) 01.02.2021
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 29.3., Lánský rybník, Svitavy 16.04.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) 13.02.2021
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 29. 1., Vysoká n. Labem 19.04.2021
Skřivánek krátkoprstý (Calandrella brachydactyla) 14.5., Žichlínek (UO) 14.05.2021
Břehule říční (Riparia riparia) 19.4., Dolní rybník, Svitavy 19.04.2021
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 27.03.2021
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 11.04.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 06.02.2021
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 10.04.2021
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 25.03.2021
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 25.04.2021
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 13.6., Jeseníky, údolí Divoké Desné 13.06.2021
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 25.04.2021
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 25.04.2021
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 25.04.2021
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 28.04.2021
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 09.05.2021
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 16.5., Petrůvka 16.05.2021
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 01.05.2021
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 24.4., Lánský rybník, Svitavy 24.04.2021
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 01.04.2021
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 06.05.2021
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 22.5., Košárecké louky, Lednice (BV) 23.05.2021
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 24.04.2021
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 25.04.2021
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 24.02.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) 01.02.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 01.02.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) 01.02.2021
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 31.1., Pastorkův lom, Perná (BV) 16.04.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 01.02.2021
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 19.2., Nedošín 16.04.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 02.02.2021
Kos horský (Turdus torquatus) 13.6., Jeseníky, u Červené hory 13.06.2021
Kos černý (Turdus merula) 01.02.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 01.02.2021
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 25.3, Horní rybník, Svitavy 16.04.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 16.02.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 01.02.2021
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 01.05.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 01.02.2021
Slavík modráček (Luscinia svecica) 29.3., Lánský rybník, Svitavy 16.04.2021
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 8.5., Chropyně 08.05.2021
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 13.4., Horní rybník, Svitavy 16.04.2021
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 29.4.,Moravský kras 29.04.2021
Lejsek malý (Ficedula parva) 31.5.,NPR Habrůvecká bučina 31.05.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 20.03.2021
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 21.04.2021
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 14.4., Lánský rybník, Svitavy 16.04.2021
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 21.3., Lánský rybník, Svitavy 16.04.2021
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 23. 4., Vendolí 23.04.2021
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 10. 1., řeka Svitava, Březová n. Svitavou 16.04.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) 01.02.2021
Vrabec polní (Passer montanus) 01.02.2021
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 23.03.2021
Konipas luční (Motacilla flava) 2.4, Lánský rybník, Svitavy 16.04.2021
Konipas citronový (Motacilla citreola) 1.5., Lánský rybník, Svitavy 01.05.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) 19.02.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) 01.02.2021
Linduška luční (Anthus pratensis) 10.02.2021
Linduška lesní (Anthus trivialis) 09.05.2021
Linduška horská (Anthus spinoletta) 28.2., Nový rybník, Opatov 16.04.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 01.02.2021
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 18. 1., areál gymnázia, Svitavy 16.04.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 01.02.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 01.02.2021
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 5.6., niva řeky Svratky, České Milovy 05.06.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) 01.02.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) 21.02.2021
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 11. 1., Lánský rybník, Svitavy 16.04.2021
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 7.4, Horní rybník, Svitavy 16.04.2021
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 01.02.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 01.02.2021
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 28.03.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) 01.02.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) 11. 1., větrolam v Lánech, Svitavy 19.04.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 01.02.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 01.02.2021