Radek Holiš - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 9.2.2019-Kroměříž 11. 2. 2019
Husa běločelá (Anser albifrons) 9.1.2019-u Hulínské štěrkovny 31. 1. 2019
Labuť velká (Cygnus olor) 6.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 3.3.2019-Chropyňský rybník 4. 3. 2019
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 16.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 3.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Kopřivka obecná (Anas strepera) 28.2.2019-Mutěnické rybníky 1. 3. 2019
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 12.2.2019-Záhlinické rybníky 13. 2. 2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 2.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 28.2.2019-Mutěnické rybníky 1. 3. 2019
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 25.2.2019-Záhlinické rybníky 26. 2. 2019
Čírka modrá (Anas querquedula) 20.3.2019-Záhlinické rybníky 21. 3. 2019
Čírka obecná (Anas crecca) 19.1.2019-Hulínská štěrkovna 31. 1. 2019
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 28.2.2019-Mutěnické rybníky 1. 3. 2019
Polák velký (Aythya ferina) 14.2.2019-Záhlinické rybníky 15. 2. 2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 12.2.2019-Záhlinické rybníky 13. 2. 2019
Hohol severní (Bucephala clangula) 19. 2. 2019
Morčák velký (Mergus merganser) 3.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Koroptev polní (Perdix perdix) 30.1.-u Břestu (KM,ZL) 31. 1. 2019
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 3.3.2019-Břest-les (KM,ZL) 4. 3. 2019
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Potáplice severní (Gavia arctica) 10.1.2019-Hulínská štěrkovna 31. 1. 2019
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 4.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 28.2.2019-Mutěnické rybníky 1. 3. 2019
Čáp černý (Ciconia nigra) 20.3.2019-Záhlinické rybníky 21. 3. 2019
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 10.1.2019-Záhlinické rybníky 31. 1. 2019
Volavka bílá (Egretta alba) 10.1.2019-Záhlinické rybníky 31. 1. 2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 12.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 4.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Moták pilich (Circus cyaneus) 21. 2. 2019
Luňák červený (Milvus milvus) 19. 2. 2019
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 21. 2. 2019
Káně rousná (Buteo lagopus) 24.1.2019-u Břestu (KM,ZL) 31. 1. 2019
Káně lesní (Buteo buteo) 3.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 24.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Lyska černá (Fulica atra) 3.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Jeřáb popelavý (Grus grus) 28.2.2019-Mutěnické rybníky 1. 3. 2019
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 26.2.2019-Břest (KM,ZL) 1. 3. 2019
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 28.2.2019-Mutěnické rybníky 1. 3. 2019
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 7.3.2019-Záhlinické rybníky 8. 3. 2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 10.1.2019-Hulínská štěrkovna 31. 1. 2019
Racek bouřní (Larus canus) 7.2.2019-Přerov 8. 2. 2019
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 3.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) 2.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 19. 2. 2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Puštík obecný (Strix aluco) 4.3.2019-Kroměříž 4. 3. 2019
Kalous ušatý (Asio otus) 2.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 13.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 10.1.2019-les Zámeček (KM,ZL) 31. 1. 2019
Strakapoud malý (Dryobates minor) 19.3.2019-Popovice u Uh.Hrad. 20. 3. 2019
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 1.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 3.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Datel černý (Dryocopus  martius) 10.2.2019-les Zámeček (KM,ZL) 11. 2. 2019
Žluna zelená (Picus viridis) 5.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Žluna šedá (Picus canus) 6.3.-Kroměříž 7. 3. 2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 7.2.2019-Přerov 8. 2. 2019
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 7.1.2019-Bílany (KM,ZL) 31. 1. 2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 3.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Straka obecná (Pica pica) 3.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Kavka obecná (Coloeus monedula) 9.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Havran polní (Corvus frugilegus) 10.1.2019-Hulín 31. 1. 2019
Vrána šedá (Corvus cornix) 8.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Krkavec velký (Corvus corax) 13.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 3.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Sýkora babka (Poecile palustris) 23.2.2019-les Zámeček (KM,ZL) 25. 2. 2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Skřivan polní (Alauda arvensis) 21. 2. 2019
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 21.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 20.3.2019-Záhlinické rybníky 21. 3. 2019
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 6.2.2019-Kroměříž 7. 2. 2019
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 13.3.2019-Záhlinické rybníky 14. 3. 2019
Králíček obecný (Regulus regulus) 16.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 9.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) 5.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 19. 2. 2019
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 9.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 19. 2. 2019
Kos černý (Turdus merula) 1.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 10.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 7.3.2019-Olomouc 7. 3. 2019
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 7.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 3.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 17.3.2019-Bašnovský mokřad 20. 3. 2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) 2.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Konipas horský (Motacilla cinerea) 14.3.2019-Kroměříž 15. 3. 2019
Konipas bílý (Motacilla alba) 28.2.2019-Mutěnické rybníky 1. 3. 2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 1.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 19.1.2019-les Zámeček (KM,ZL) 31. 1. 2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 5.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Čížek lesní (Spinus spinus) 23.1.-Olomouc 31. 1. 2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 10.1.2019-Hulínská štěrkovna 31. 1. 2019
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 7.3.2019-Záhlinické rybníky 8. 3. 2019