Jan Grünwald - WL Life list

Počet Poznámka Datum
588 Andaluzie 10/2019 (118 druhů, 9 liferů) Helgoland 10/2019 (78 druhů, 10 liferů) Nezider 4/2019 (113 druhů, 2 lifery - drop velký, kulík hnědý) Israel 4/2019 (229 druhů, 35 liferů) Madeira 9/2018 (39 druhů, 11 liferů) Izrael 3/2018 (160 druhů) R 04.11.2019