Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
16.1.2018 Jiří Hlaváč Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)
16.1.2018 Jiří Hlaváč Husa velká (Anser anser)
14.1.2018 Petr Suvorov Linduška horská (Anthus spinoletta)
14.1.2018 Robin Šícha Labuť velká (Cygnus olor)
14.1.2018 Robin Šícha Labuť zpěvná (Cygnus cygnus)
14.1.2018 Robin Šícha Labuť malá (Cygnus columbianus)
14.1.2018 Robin Šícha Husa velká (Anser anser)
14.1.2018 Robin Šícha Husa polní (Anser fabalis)
14.1.2018 Robin Šícha Husa běločelá (Anser albifrons)
14.1.2018 Robin Šícha Husa malá (Anser erythropus)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
16.1.2018 Jiří Hlaváč Kachnička mandarinská (Aix galericulata)
16.1.2018 Jiří Hlaváč Husička bažinná (Dendrocygna bicolor)
16.1.2018 Jiří Hlaváč Labuť velká (Cygnus olor)
16.1.2018 Jiří Hlaváč Husa polní (Anser fabalis)
14.1.2018 Robin Šícha Orebice rudá (Alectoris rufa)
14.1.2018 Robin Šícha Buřňák šedý (Calonectris diomedea)
14.1.2018 Robin Šícha Buřňák středomořský (Puffinus yelkouan)
14.1.2018 Robin Šícha Buřňák baleárský (Puffinus mauretanicus)
14.1.2018 Robin Šícha Kormorán chocholatý (Phalacrocorax aristotelis)
14.1.2018 Robin Šícha Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis)
ČR Year List - 2018
Datum Pozorovatel Druh
17.1.2018 Tomáš Baldrián Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
17.1.2018 Tomáš Baldrián Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)
17.1.2018 Tomáš Baldrián Žluna šedá (Picus canus)
17.1.2018 Tomáš Baldrián Pěvuška modrá (Prunella modularis)
17.1.2018 Tomáš Baldrián Červenka obecná (Erithacus rubecula)
17.1.2018 Ondřej Boháč Žluna zelená (Picus viridis)
17.1.2018 Pavel Shromáždil Hohol severní (Bucephala clangula)
17.1.2018 Pavel Shromáždil Morčák prostřední (Mergus serrator)
17.1.2018 Pavel Shromáždil Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)
17.1.2018 Pavel Shromáždil Dřemlík tundrový (Falco columbarius)
WP Year List - 2018
Datum Pozorovatel Druh
17.1.2018 Tomáš Baldrián Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
17.1.2018 Tomáš Baldrián Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)
17.1.2018 Tomáš Baldrián Žluna šedá (Picus canus)
17.1.2018 Tomáš Baldrián Pěvuška modrá (Prunella modularis)
17.1.2018 Tomáš Baldrián Červenka obecná (Erithacus rubecula)
17.1.2018 Ondřej Boháč Žluna zelená (Picus viridis)
17.1.2018 Pavel Shromáždil Hohol severní (Bucephala clangula)
17.1.2018 Pavel Shromáždil Morčák prostřední (Mergus serrator)
17.1.2018 Pavel Shromáždil Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)
17.1.2018 Pavel Shromáždil Dřemlík tundrový (Falco columbarius)