Pavel Shromáždil - ČR Year list 2018

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Husa běločelá (Anser albifrons) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Husa velká (Anser anser) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Husice liščí (Tadorna tadorna) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 7.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 10. 1. 2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Polák velký (Aythya ferina) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Hohol severní (Bucephala clangula) 12.1. - Tovačov, Annín (PR,OL) 17. 1. 2018
Morčák prostřední (Mergus serrator) 12.1. - Tovačov, Annín (PR,OL) 17. 1. 2018
Morčák velký (Mergus merganser) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 7.1. 10. 1. 2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 7.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 10. 1. 2018
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 12.1. - Tovačov, Annín (PR,OL) 17. 1. 2018
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. - pole u Břestu, přelet (KM,ZL) 3. 1. 2018
Volavka bílá (Ardea alba) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 7.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 10. 1. 2018
Moták pilich (Circus cyaneus) 1.1. pole u Skaštic (KM,ZL) 3. 1. 2018
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 4.1. - obec Štípa (ZL,ZL) 10. 1. 2018
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. 3. 1. 2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. 3. 1. 2018
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 12.1. - okraj obce Citov (PR,OL) 17. 1. 2018
Lyska černá (Fulica atra) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Racek bouřní (Larus canus) 12.1. - Troubky (PR,OL) 17. 1. 2018
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. 3. 1. 2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. - Malenovice (ZL,ZL) 3. 1. 2018
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 2.1. - Záhlinice (KM,ZL) 3. 1. 2018
Kos černý (Turdus merula) 1.1. - Malenovice (ZL,ZL) 3. 1. 2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1. - pole u Němčic (KM,ZL) 3. 1. 2018
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. - Malenovice (ZL,ZL) 3. 1. 2018
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. - Malenovice (ZL,ZL) 3. 1. 2018
Sýkora babka (Poecile palustris) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 2.1. 3. 1. 2018
Straka obecná (Pica pica) 1.1. 3. 1. 2018
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. 3. 1. 2018
Vrána šedá (Corvus cornix) 2.1. - Záhlinické rybníky 3. 1. 2018
Krkavec velký (Corvus corax) 1.1. - pole u Pravčic (KM,ZL) 3. 1. 2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. - Malenovice (ZL,ZL) 3. 1. 2018
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. - pole u Břestu (KM,ZL) 3. 1. 2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 7.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 10. 1. 2018
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. - Malenovice (ZL,ZL) 3. 1. 2018
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. - pole u Břestu (KM,ZL) 3. 1. 2018
Čížek lesní (Spinus spinus) 6.1. - Zlín (ZL,ZL) 10. 1. 2018
Konopka obecná (Linaria cannabina) 1.1. - pole u Břestu (KM,ZL) 3. 1. 2018
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 1.1. - remízek u Břestu (KM,ZL) 3. 1. 2018
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 7.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 10. 1. 2018
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1. - pole u Břestu (KM,ZL) 3. 1. 2018
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. - pole u Břestu (KM,ZL) 3. 1. 2018
Strnad luční (Emberiza calandra) 12.1. - okraj obce Citov (PR,OL) 17. 1. 2018