Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
18.1.2018 Robin Šícha Výr velký (Bubo bubo)
16.1.2018 Jiří Hlaváč Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)
16.1.2018 Jiří Hlaváč Husa velká (Anser anser)
14.1.2018 Petr Suvorov Linduška horská (Anthus spinoletta)
14.1.2018 Robin Šícha Labuť velká (Cygnus olor)
14.1.2018 Robin Šícha Labuť zpěvná (Cygnus cygnus)
14.1.2018 Robin Šícha Labuť malá (Cygnus columbianus)
14.1.2018 Robin Šícha Husa velká (Anser anser)
14.1.2018 Robin Šícha Husa polní (Anser fabalis)
14.1.2018 Robin Šícha Husa běločelá (Anser albifrons)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
20.1.2018 Václav John Orel jestřábí (Aquila fasciata)
19.1.2018 Jan Grünwald Ťuhýk menší (Lanius minor)
19.1.2018 Jan Grünwald Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator)
19.1.2018 Jan Grünwald Berneška velká (Branta canadensis)
18.1.2018 Robin Šícha Výr velký (Bubo bubo)
16.1.2018 Jiří Hlaváč Kachnička mandarinská (Aix galericulata)
16.1.2018 Jiří Hlaváč Husička bažinná (Dendrocygna bicolor)
16.1.2018 Jiří Hlaváč Labuť velká (Cygnus olor)
16.1.2018 Jiří Hlaváč Husa polní (Anser fabalis)
14.1.2018 Robin Šícha Orebice rudá (Alectoris rufa)
ČR Year List - 2018
Datum Pozorovatel Druh
21.1.2018 Miroslav Jelínek Kachnička mandarinská (Aix galericulata)
21.1.2018 Miroslav Jelínek Kopřivka obecná (Anas strepera)
21.1.2018 Miroslav Jelínek Hohol severní (Bucephala clangula)
21.1.2018 Miroslav Jelínek Morčák velký (Mergus merganser)
21.1.2018 Miroslav Jelínek Koroptev polní (Perdix perdix)
21.1.2018 Miroslav Jelínek Moták pilich (Circus cyaneus)
21.1.2018 Miroslav Jelínek Káně rousná (Buteo lagopus)
21.1.2018 Miroslav Jelínek Racek černohlavý (Larus melanocephalus)
21.1.2018 Miroslav Jelínek Kalous ušatý (Asio otus)
21.1.2018 Miroslav Jelínek Žluna šedá (Picus canus)
WP Year List - 2018
Datum Pozorovatel Druh
21.1.2018 Miroslav Jelínek Kachnička mandarinská (Aix galericulata)
21.1.2018 Miroslav Jelínek Kopřivka obecná (Anas strepera)
21.1.2018 Miroslav Jelínek Hohol severní (Bucephala clangula)
21.1.2018 Miroslav Jelínek Morčák velký (Mergus merganser)
21.1.2018 Miroslav Jelínek Koroptev polní (Perdix perdix)
21.1.2018 Miroslav Jelínek Moták pilich (Circus cyaneus)
21.1.2018 Miroslav Jelínek Káně rousná (Buteo lagopus)
21.1.2018 Miroslav Jelínek Racek černohlavý (Larus melanocephalus)
21.1.2018 Miroslav Jelínek Kalous ušatý (Asio otus)
21.1.2018 Miroslav Jelínek Žluna šedá (Picus canus)