Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
22.4.2018 Jan Studecký Chřástal nejmenší (Porzana pusilla)
22.4.2018 Jiří Rubeš Bukač velký (Botaurus stellaris)
22.4.2018 Jiří Rubeš Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
22.4.2018 Jiří Rubeš Žluva hajní (Oriolus oriolus)
22.4.2018 Jiří Rubeš Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla)
22.4.2018 Jiří Rubeš Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus)
22.4.2018 Jiří Rubeš Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
22.4.2018 Jiří Rubeš Cvrčilka zelená (Locustella naevia)
20.4.2018 Miroslav Jelínek Chřástal nejmenší (Porzana pusilla)
17.4.2018 Jaromír Beran Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
22.4.2018 Jaroslav Zeman Kulík mořský (Charadrius alexandrinus)
22.4.2018 Jan Studecký Chřástal nejmenší (Porzana pusilla)
20.4.2018 Miroslav Jelínek Chřástal nejmenší (Porzana pusilla)
22.4.2018 Jan Studecký Tetřev hlušec (Tetrao urogallus)
15.4.2018 Jan Grünwald Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix)
15.4.2018 Jan Grünwald Tetřev hlušec (Tetrao urogallus)
15.4.2018 Jan Grünwald Kolpík bílý (Platalea leucorodia)
15.4.2018 Jan Grünwald Racek černohlavý (Larus melanocephalus)
12.4.2018 Ivana Ebrová Hvízdák americký (Anas americana)
12.4.2018 Ivana Ebrová Čírka karolinská (Anas carolinensis)
ČR Year List - 2018
Datum Pozorovatel Druh
23.4.2018 Vlastimil Dobeš Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)
23.4.2018 Vlastimil Dobeš Králíček obecný (Regulus regulus)
23.4.2018 Vlastimil Dobeš Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla)
23.4.2018 Jana Kantorová Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)
23.4.2018 Jana Kantorová Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
23.4.2018 Vladimír Toman Lžičák pestrý (Anas clypeata)
23.4.2018 Vladimír Toman Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
23.4.2018 Vladimír Toman Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)
23.4.2018 Vladimír Toman Luňák hnědý (Milvus migrans)
23.4.2018 Vladimír Toman Moták pochop (Circus aeruginosus)
WP Year List - 2018
Datum Pozorovatel Druh
23.4.2018 Jarmila Kačírková Husice liščí (Tadorna tadorna)
23.4.2018 Jarmila Kačírková Polák malý (Aythya nyroca)
23.4.2018 Jarmila Kačírková Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus)
23.4.2018 Jarmila Kačírková Moták lužní (Circus pygargus)
23.4.2018 Jarmila Kačírková Drop velký (Otis tarda)
23.4.2018 Jarmila Kačírková Kulík mořský (Charadrius alexandrinus)
23.4.2018 Jarmila Kačírková Kulík zlatý (Pluvialis apricaria)
23.4.2018 Jarmila Kačírková Jespák šedý (Calidris temminckii)
23.4.2018 Jarmila Kačírková Břehouš černoocasý (Limosa limosa)
23.4.2018 Jarmila Kačírková Koliha malá (Numenius phaeopus)