Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
18.1.2018 Robin Šícha Výr velký (Bubo bubo)
16.1.2018 Jiří Hlaváč Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)
16.1.2018 Jiří Hlaváč Husa velká (Anser anser)
14.1.2018 Petr Suvorov Linduška horská (Anthus spinoletta)
14.1.2018 Robin Šícha Labuť velká (Cygnus olor)
14.1.2018 Robin Šícha Labuť zpěvná (Cygnus cygnus)
14.1.2018 Robin Šícha Labuť malá (Cygnus columbianus)
14.1.2018 Robin Šícha Husa velká (Anser anser)
14.1.2018 Robin Šícha Husa polní (Anser fabalis)
14.1.2018 Robin Šícha Husa běločelá (Anser albifrons)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
20.1.2018 Václav John Orel jestřábí (Aquila fasciata)
19.1.2018 Jan Grünwald Ťuhýk menší (Lanius minor)
19.1.2018 Jan Grünwald Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator)
19.1.2018 Jan Grünwald Berneška velká (Branta canadensis)
18.1.2018 Robin Šícha Výr velký (Bubo bubo)
16.1.2018 Jiří Hlaváč Kachnička mandarinská (Aix galericulata)
16.1.2018 Jiří Hlaváč Husička bažinná (Dendrocygna bicolor)
16.1.2018 Jiří Hlaváč Labuť velká (Cygnus olor)
16.1.2018 Jiří Hlaváč Husa polní (Anser fabalis)
14.1.2018 Robin Šícha Orebice rudá (Alectoris rufa)
ČR Year List - 2018
Datum Pozorovatel Druh
20.1.2018 Zdeněk Souček Koroptev polní (Perdix perdix)
20.1.2018 Zdeněk Souček Káně rousná (Buteo lagopus)
20.1.2018 Zdeněk Souček Chocholouš obecný (Galerida cristata)
20.1.2018 Zdeněk Souček Konopka obecná (Linaria cannabina)
20.1.2018 Jaroslav Zeman Kopřivka obecná (Anas strepera)
20.1.2018 Jana Kantorová Koroptev polní (Perdix perdix)
20.1.2018 Jana Kantorová Káně rousná (Buteo lagopus)
20.1.2018 Jana Kantorová Chocholouš obecný (Galerida cristata)
20.1.2018 Jana Kantorová Skřivan polní (Alauda arvensis)
20.1.2018 Jana Kantorová Konopka obecná (Linaria cannabina)
WP Year List - 2018
Datum Pozorovatel Druh
20.1.2018 Zdeněk Souček Koroptev polní (Perdix perdix)
20.1.2018 Zdeněk Souček Káně rousná (Buteo lagopus)
20.1.2018 Zdeněk Souček Chocholouš obecný (Galerida cristata)
20.1.2018 Zdeněk Souček Konopka obecná (Linaria cannabina)
20.1.2018 Jaroslav Zeman Kopřivka obecná (Anas strepera)
20.1.2018 Jana Kantorová Koroptev polní (Perdix perdix)
20.1.2018 Jana Kantorová Káně rousná (Buteo lagopus)
20.1.2018 Jana Kantorová Chocholouš obecný (Galerida cristata)
20.1.2018 Jana Kantorová Skřivan polní (Alauda arvensis)
20.1.2018 Jana Kantorová Konopka obecná (Linaria cannabina)