Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
26.4.2018 Filip Petřík Jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
25.4.2018 Pavel Brandl Chřástal nejmenší (Porzana pusilla)
24.4.2018 Jan Grünwald Chřástal kropenatý (Porzana porzana)
24.4.2018 Jan Grünwald Chřástal nejmenší (Porzana pusilla)
24.4.2018 Jan Grünwald Bekasina větší (Gallinago media)
22.4.2018 Jan Studecký Chřástal nejmenší (Porzana pusilla)
22.4.2018 Jiří Rubeš Bukač velký (Botaurus stellaris)
22.4.2018 Jiří Rubeš Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
22.4.2018 Jiří Rubeš Žluva hajní (Oriolus oriolus)
22.4.2018 Jiří Rubeš Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
26.4.2018 Filip Petřík Jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
25.4.2018 Pavel Brandl Chřástal nejmenší (Porzana pusilla)
24.4.2018 Jan Grünwald Chřástal kropenatý (Porzana porzana)
24.4.2018 Jan Grünwald Chřástal nejmenší (Porzana pusilla)
24.4.2018 Jan Grünwald Bekasina větší (Gallinago media)
22.4.2018 Jaroslav Zeman Kulík mořský (Charadrius alexandrinus)
22.4.2018 Jan Studecký Chřástal nejmenší (Porzana pusilla)
20.4.2018 Miroslav Jelínek Chřástal nejmenší (Porzana pusilla)
22.4.2018 Jan Studecký Tetřev hlušec (Tetrao urogallus)
15.4.2018 Jan Grünwald Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix)
ČR Year List - 2018
Datum Pozorovatel Druh
27.4.2018 Ondřej Boháč Cvrčilka zelená (Locustella naevia)
27.4.2018 Radek Holiš Jespák šedý (Calidris temminckii)
27.4.2018 Radek Holiš Rorýs obecný (Apus apus)
27.4.2018 Radek Holiš Břehule říční (Riparia riparia)
26.4.2018 Ondřej Boháč Luňák hnědý (Milvus migrans)
26.4.2018 Ondřej Boháč Luňák červený (Milvus milvus)
26.4.2018 Ondřej Boháč Racek malý (Hydrocoloeus minutus)
26.4.2018 Ondřej Boháč Rybák bahenní (Chlidonias hybrida)
26.4.2018 Ondřej Boháč Rybák černý (Chlidonias niger)
26.4.2018 Ondřej Boháč Kukačka obecná (Cuculus canorus)
WP Year List - 2018
Datum Pozorovatel Druh
27.4.2018 Ondřej Boháč Cvrčilka zelená (Locustella naevia)
27.4.2018 Radek Holiš Jespák šedý (Calidris temminckii)
27.4.2018 Radek Holiš Rorýs obecný (Apus apus)
27.4.2018 Radek Holiš Břehule říční (Riparia riparia)
26.4.2018 Ondřej Boháč Luňák hnědý (Milvus migrans)
26.4.2018 Ondřej Boháč Luňák červený (Milvus milvus)
26.4.2018 Ondřej Boháč Racek malý (Hydrocoloeus minutus)
26.4.2018 Ondřej Boháč Rybák černý (Chlidonias niger)
26.4.2018 Ondřej Boháč Kukačka obecná (Cuculus canorus)
26.4.2018 Ondřej Boháč Rorýs obecný (Apus apus)