BIG DAY - Lenka Křížová - 2022

Tým Lenka Křížová
Datum 29.4.2022
Lokality Zapisováno mimochodem cestou na Třeboňsko a zpět, přespání u Tisého
Pozorované druhy Bažant obecný (Phasianus colchicus)
Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
Brhlík lesní (Sitta europaea)
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)
Budníček menší (Phylloscopus collybita)
Budníček větší (Phylloscopus trochilus)
Bukač velký (Botaurus stellaris)
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
Čírka modrá (Anas querquedula)
Čírka obecná (Anas crecca)
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)
Datel černý (Dryocopus  martius)
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)
Drozd kvíčala (Turdus pilaris)
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Dudek chocholatý (Upupa epops)
Hohol severní (Bucephala clangula)
Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
Husa velká (Anser anser)
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)
Jeřáb popelavý (Grus grus)
Jiřička obecná (Delichon urbicum)
Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
Kalous ušatý (Asio otus)
Káně lesní (Buteo buteo)
Kavka obecná (Coloeus monedula)
Konipas bílý (Motacilla alba)
Konipas horský (Motacilla cinerea)
Kopřivka obecná (Anas strepera)
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
Kos černý (Turdus merula)
Králíček obecný (Regulus regulus)
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla)
Krkavec velký (Corvus corax)
Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
Kukačka obecná (Cuculus canorus)
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
Labuť velká (Cygnus olor)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca)
Luňák červený (Milvus milvus)
Luňák hnědý (Milvus migrans)
Lyska černá (Fulica atra)
Lžičák pestrý (Anas clypeata)
Moták lužní (Circus pygargus)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
Ostříž lesní (Falco subbuteo)
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Pěvuška modrá (Prunella modularis)
Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
Polák chocholačka (Aythya fuligula)
Polák velký (Aythya ferina)
Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
Potápka roháč (Podiceps cristatus)
Racek bělohlavý (Larus cachinnans)
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus)
Racek malý (Hydrocoloeus minutus)
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)
Rybák obecný (Sterna hirundo)
Skřivan polní (Alauda arvensis)
Slavík modráček (Luscinia svecica)
Sojka obecná (Garrulus glandarius)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Straka obecná (Pica pica)
Strakapoud velký (Dendrocopos major)
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Sýkora babka (Poecile palustris)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora lužní (Poecile montanus)
Sýkora uhelníček (Periparus ater)
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Vodouš bahenní (Tringa glareola)
Vodouš šedý (Tringa nebularia)
Volavka bílá (Egretta alba)
Volavka popelavá (Ardea cinerea)
Vrabec domácí (Passer domesticus)
Vrabec polní (Passer montanus)
Vrána černá (Corvus corone)
Vrána šedá (Corvus cornix)
Žluna šedá (Picus canus)
Zvonek zelený (Chloris chloris)
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
« Zpět na seznam