Tento příspěvek jsem původně napsal do facebookové skupiny Czech Birding letos v červnu, někteří z vás jej proto asi už četli. Dodin mě ale ponoukl, že by to mohlo zajímat i další z vás a těm jej přinásím zde v nezměněné podobě.
 
Birdeři (ve smyslu čárkaři) nemají rádi hybridy, to se obecně ví. Birderské komise totiž hybridy nepovažují za odškrtnutelné ptáky, takže pokud je někde zpozorována například nějaká kachnice, ze které se nakonec vyklube kříženec, musí si jí všichni ze svých seznamů zase škrtnout. Osobně mi to přijde jako krátkozraký přístup. Oč lepší by to bylo, kdyby se hybrid počítal naopak jako dva druhy! Dva druhy v jednom, takový balíček dvou čárek zabalený do jednoho tělíčka! Odměna, bonus! Hybridi jsou totiž většinou výrazně vzácnější, než rodičovské druhy 🙂
 

Již dlouho jsem se rozhodoval, že napíšu článek o omezování pohybu v krajině formou zákazů vstupů, které odporují Zákonu o ochraně přírody (Zákon č. 114/1992 Sb.). Článek „(Ne)milovaný rybník Kotvice“ z posledního čísla Ptačího světa, který tyto zákazy obhajuje, mé rozhodování uspíšil. Tato reakce je mým osobním stanoviskem. Není stanoviskem Klubu 300, FK ČSO ani SOS.