Již dlouho jsem se rozhodoval, že napíšu článek o omezování pohybu v krajině formou zákazů vstupů, které odporují Zákonu o ochraně přírody (Zákon č. 114/1992 Sb.). Článek „(Ne)milovaný rybník Kotvice“ z posledního čísla Ptačího světa, který tyto zákazy obhajuje, mé rozhodování uspíšil. Tato reakce je mým osobním stanoviskem. Není stanoviskem Klubu 300, FK ČSO ani SOS.

foto20Ondra