BIG DAY - František Kopecký - 2022

Tým František Kopecký
Datum 14.5.2022
Lokality Kraj Vysočina, 9 hodin, 240 km
Pozorované druhy Bažant obecný (Phasianus colchicus)
Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Budníček menší (Phylloscopus collybita)
Budníček větší (Phylloscopus trochilus)
Čáp bílý (Ciconia ciconia)
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret)
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
Čížek lesní (Spinus spinus)
Cvrčilka zelená (Locustella naevia)
Datel černý (Dryocopus  martius)
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)
Drozd brávník (Turdus viscivorus)
Drozd kvíčala (Turdus pilaris)
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
Husa velká (Anser anser)
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)
Jiřička obecná (Delichon urbicum)
Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
Káně lesní (Buteo buteo)
Kavka obecná (Coloeus monedula)
Konipas bílý (Motacilla alba)
Konipas horský (Motacilla cinerea)
Kopřivka obecná (Anas strepera)
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
Koroptev polní (Perdix perdix)
Kos černý (Turdus merula)
Králíček obecný (Regulus regulus)
Kukačka obecná (Cuculus canorus)
Kulík říční (Charadrius dubius)
Labuť velká (Cygnus olor)
Linduška luční (Anthus pratensis)
Lyska černá (Fulica atra)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)
Pěnice slavíková (Sylvia borin)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Pěvuška modrá (Prunella modularis)
Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
Polák chocholačka (Aythya fuligula)
Polák velký (Aythya ferina)
Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
Potápka roháč (Podiceps cristatus)
Racek bělohlavý (Larus cachinnans)
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus)
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)
Rorýs obecný (Apus apus)
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)
Skřivan polní (Alauda arvensis)
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)
Sojka obecná (Garrulus glandarius)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Straka obecná (Pica pica)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Vodouš bahenní (Tringa glareola)
Vodouš rudonohý (Tringa totanus)
Vodouš šedý (Tringa nebularia)
Vrabec domácí (Passer domesticus)
Vrabec polní (Passer montanus)
Vrána šedá (Corvus cornix)
Žluva hajní (Oriolus oriolus)
Zvonek zelený (Chloris chloris)
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
« Zpět na seznam