racek leucismus 161xLeucismus je porucha, která se projevuje sníženou pigmentací na části nebo na celém těle živočicha. Na rozdíl od albinismu nemají leucističtí jedinci červené oči, ale modré nebo šedé. Leucismus se vyskytuje vzácně u plazů, ptáků i u savců, ale když už se vyskytne, tak takového jedince nelze přehlédnout. Živočich postižený touto poruchou je nápadnější a předpokládá se, že brzy stane obětí predátorů. Často je napadán i zástupci svého druhu.

racek leucismus 740

Obr. 1. Racek chechtavý – leucismus, Záhlinice, Němčický rybník, 28. 5. 2012, foto Jiří Šafránek.

V roce 2012 jsem s Adolfem Goebelem a Pavlem Shromáždilem v Záhlinicích na Němčickém rybníku pozorovali nezvykle zbarveného racka chechtavého. Jeho opeření bylo zcela bílé, nohy a zobák červené a oko tmavé. Pouze pod určitým úhlem pohledu bylo vidět náznak lehce nahnědlé kresby na hlavě. To nás utvrdilo v tom, že jde o racka chechtavého.

racek ch leucismus 740

Obr. 2. Racek chechtavý – leucismus, Záhlinice, Němčický rybník, 28. 5. 2012, foto Jiří Šafránek.

V roce 2013 se racek chechtavý se stejnou poruchou zbarvení objevil v Tovačově. V roce 2014 v Prosenicích, v roce 2015 v Chropyni a v Tovačově. Následuje seznam všech jeho pozorování s odkazem na databázi ornitologických pozorování ČSO a videokanál MOS:

9. 5. 2015 – Tovačov http://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=848870
25. 4. 2015 – Chropyně http://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=814227
video: http://youtu.be/jRBoi4YDUeA
27. 7. 2014 – Prosenice http://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=598691
video: http://youtu.be/v0FdeN7fkXM
20. 7. 2014 – Prosenice http://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=595596
18. 7. 2014 – Prosenice http://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=594883
7. 7. 2014 – Prosenice http://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=589019
27. 4. 2013 – Tovačov http://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=278818
video: http://youtu.be/_Pe07una7dw
28. 5. 2012 – Záhlinice http://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=135507
26. 5. 2012 – Záhlinice http://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=134402
video: http://youtu.be/n4_DSGLifz4

Všechna místa, kde byl v letech 2012 až 2015 zjištěn jsou od sebe vzdálena do 25 km a v jejich blízkosti jsou pouze dvě hnízdní kolonie racka chechtavého a to v Tovačově a v Chropyni.

racek leucismus mapa

Obr. 3. Mapa míst, kde byl pozorován racek chechtavý s leucismem.

Leucistický racek ale nebyl nikdy pozorován při hnízdění. Jeho výskyt byl dokumentován fotograficky i na video a je velmi pravděpodobné, že šlo vždy o stejného jedince.

racek leucismus

Obr. 4. Racek chechtavý – leucismus, Prosenice, cukrovar, 7. 7. 2014, foto Jiří Šafránek.

Jen přihlášení mohou komentovat