Uplynul třetí „celý“ ročník v počtech druhů zastižených na území České republiky a tento příspěvek bude možná poslední s výsledky, které byly získány pracnou metodou manuálního pohazování si s čísly. V průběhu tohoto roku (dříve či později) hodlám spustit nový web pod doménou i hlavičkou „klub300.cz“, který by měl obdobné výsledky zobrazovat on-line z aktuálních dat soutěžících. Doufejme, že se to podaří. Zatím jsem ve fázi plánování struktury nového webu.

Vývoj soutěže
Tradičně bych nyní rád uvedl několik faktů týkajících se vývoje soutěže Czech BirdList Contest. Ta vznikla v květnu roku 2008 a ke konci roku v ní bylo zaregistrováno 22 soutěžících. Ke konci roku následujícího (2009) nás bylo již 29 a měli jsme za sebou první klubové setkání na jižní Moravě. Rok 2010 znamenal další nárůst členů, který se zastavil na čísle 46. Opět se uskutečnilo setkání, které tentokrát mistrně zorganizoval Jarda Vaněk na své domovské lokalitě – VN Rozkoš. Vzhledem k nulové cílené propagaci soutěže, která funguje na webu birdwatcher.cz, jsem markantní nárůst zájemců o CBC neočekával. Přesto se zdá, že se o naší aktivitě ví, protože koncem roku 2011 figurovalo v soutěžním žebříčku už 58 jmen. Značnou motivací k přihlášení je čilá e-mailová konference, na které si vyměňujeme cenné informace s tématy pozorování a determinace zajímavých ptačích druhů. V dubnu toho roku jsme se opět setkali. Tentokrát na střední Moravě. Počasí nám sice nepřálo, ale díky těm, kterým nebylo líto cestovat přes půl republiky, se setkání neslo v příjemné atmosféře.


 Výsledky za rok 2011
Dá se říci, že soutěž sdružuje jak začátečníky tak staré ostřílené birdery. Díky tomu je zajištěno vcelku rovnoměrné rozvrstvení v jejích výsledcích. Je ovšem pravdou, že jmen, která se ocitla ve vrcholové partii výsledkového žebříčku – tedy nad 250 pozorovanými druhy – stále přibývá. V roce 2009 jich bylo 8, o rok později 13 a nyní tam figuruje již 20 jmen. Nejpočetnější je pak stále kategorie mezi 200 a 250 pozorovanými druhy.  


Tab. č. 1: Absolutní a roční nárůst druhů jednotlivých soutěžících

Soutěžící Abs. nárůst druhů Nárůst druhů za rok 2011
Daniel Černý 88 57
Renata Hasilová 41 41
Jan Studecký 41 41
Václav John 37 26
Petra Šimerová 34 24
Ian Moran 37 23
Kuba Vlček 26 18
Petr Suvorov 40 16
Anežka Gazárková 15 15
Michal Šindel 61 14
Zdeněk Souček 19 13
Zbyněk Chromek 25 13
Petr Švejda 23 13
Jaroslav Vaněk 24 12
Jaromír Beran 11 11
Tomáš Grim 15 10
Martin Lazarovič 10 10
František Kopecký 76 9
Přemysl Svoboda 24 9
Vojtěch Kubelka 22 8
Jan Havlíček 11 8
Petr Rejzek 8 8
Ladislav Jasso 33 7
Radek Holiš 55 7
Jakub Stančo 30 7
Robert Doležal 32 6
Robert Vlk 10 6
Jiří Malina 18 6
Jarmil Goldman 10 6
Libor Schröpfer 8 6
Jiří Šafránek 29 5
Petr Moutelík 11 5
Jarmila Kačírková 29 5
David Lučan 12 4
Martin Šerek 22 4
Adolf Goebel 24 4
Luboš Novák 30 4
Otakar Holuša 4 4
Petr Podzemný 13 3
Martina Nacházelová 47 3
Pavel Shromáždil 8 3
Helena Doležalová 19 3
Jiří Polčák 2 2
Jiří Šírek 14 2
Martin Vavřík 9 1
Jan Vidlař 39 1
Miroslav Jelínek 1 1
Milada Haasová 1 1
Jožka Chytil 6 0
Lubomír Doupal 4 0
Jaroslav Závora 0 0
Pavel Vojtěchovský 17 0
Zdeněk Vermouzek 6 0
Milan Tichai 6 0
Vojtěch Kodet 0 0
Jan Veber 0 0
Vít Zavázal 0 0
Jiří Vondrka 0 0

 


Je znát, že za některými druhy se jezdí cíleně, což je dobře zachyceno v tabulce ukazující, které druhy přibývaly do birdlistů soutěžících nejčastěji. Běžné druhy jsou na konci žebříčku a připisují si je spíše začínající kolegové, zatímco za některými „špeky“ se vypravily celé skupiny birderů. Každý rok je specifický některými druhy. Které to byly v roce 2011? Na prvním místě žebříčku se ocitla pisila čáponohá, která mnohým přibyla díky letněnému Prostřednímu rybníku u Lednice, kde se v létě vyskytovalo až 8 jedinců. Hned za ní je racek tříprstý, který se v podobě menší invaze objevil na podzim na mnoha rybnících a nádržích. Jedenáct lidí se v dubnu vypravilo za keptuškou stepní do jižních Čech. Čtvrté místo obsadila husice rezavá a vlha pestrá. Následovaly druhy, které se u nás v roce 2011 objevily častěji (berneška rudokrká, volavka stříbřitá, konopka žlutozobá apod.) nebo se za nimi vypravilo více lidí (kajka mořská, linduška horská, pěvuška podhorní). Dá se ale říci, že se zlepšují i naše determinační schopnosti a věnujeme větší pozornost i běžně vyhlížejícím druhům (konopka žlutozobá). Celkem si soutěžící připsali 184 nových druhů do svých birdlistů.


Zajímavosti
Krom keptušky stepní, která se v ČR ukázala po deseti letech a v jižních Čechách se zdržovala od 9.4. do 16.4., byla u Choryně v únoru zaznamenána po osmi letech sporná husa krátkozobá, nad jejíž determinací si lámou hlavu nejen členové naší Faunistické komise. Uplynulý rok byl bohatý na pozorování kulíků hnědých. U Opavy bylo 4.9. zastiženo dokonce sedm ptáků. Dvojice šťastlivců zaslechla 29.6. u Nesyt chřástala nejmenšího, koncem srpna byl opakovaně pozorován u Plučiska nedaleko Troubek jespáček ploskozobý, na Rozkoši se zdržoval dva dny (25.-26.4.) kulík mořský, zkušený Láďa Jasso zastihnul 17.10. v Podkrkonoší křivku bělokřídlou a koncem roku se objevil v Moravském Krasu opět zedníček.
Zajímavé jsou ovšem také počty druhů, které se podařilo některým soutěžícím v průběhu uplynulého roku vidět. Když se před několika lety Láďa Jasso zamýšlel nad tím, za jak dlouho v naší přírodě může birdwatcher pozorovat 250 druhů, tak došel k závěru, že za 10 až 20 let s dalekohledem na krku. Bylo to ale v dobách, kdy se za konkrétními druhy cíleně nejezdilo a kdy nefungovalo bleskové sdílení informací pomocí internetu a mobilního připojení. Důkazem je letošní birdlistů Jardy Vaňka, na kterém nalezneme 246 položek. A to Jarda jen nepatrně zintenzivnil rytmus svých návštěv v terénu. Podle jeho slov mnohé druhy vypustil, nehonil se. K dosažení třístovky chybí už „jen“ 54 druhů. Kdyby se někdo skutečně cíleně zaměřil na každý druh aktuálně se vyskytující na území ČR a zkusil si v našich podmínkách tzv. big year, pak by se – samozřejmě s notným kusem štěstí – mohl nedosažitelné třístovce velice blízko přiblížit.


Na dosah...
Nejblíže je číslici figurující v názvu našeho klubu stále Jirka Polčák. Chybí mu pouhé dva druhy. S napětím jsem koncem roku čekal, jestli bude úspěšná jeho výprava za zedníčkem. Bohužel. Teď na jaře mu pro změnu o vlásek uniknul racek šedý. Jak málo stačí, abychom měli prvního skutečného třístovkaře. :)
Na závěr už několik čísel a jedno přání. V roce 2011 pozorovalo 18 soutěžících, kteří mi zaslali svoje checklisty, celkem 280 druhů ptáků na území ČR (279 druhů v započitatelných kategoriích A, B a C). V roce 2010 to bylo 281 druhů (26 soutěžících). A to přání: ať nám výlety za ptactvem přinášejí potěšení i poučení, ať naše soutěžení nadále zůstává v uvozovkách a s nadhledem se mu dokážeme od srdce zasmát.


Tab. č. 2: Počty druhů pozorovaných v ČR v roce 2011

Soutěžící Počet druhů celkem Soutěžící Počet druhů celkem
Jaroslav Vaněk 246 Luboš Doupal 182
Láďa Jasso 240 Adolf Goebel 180
Robert Doležal 224 Zdeněk Souček 180
Kuba Vlček 218 Luboš Novák 178
Mirek Jelínek 217 Libor Schröpfer 167
Jarka Kačírková 203 Daniel Černý 166
Radek Holiš 202 Václav John 164
Jirka Šírek 198 Petr Podzemný 162
Jarmil Goldman 190 Jirka Malina 157

Jen přihlášení mohou komentovat