Chtĕl bych jen vsechny ptáčkaře upozornit na zajímavou lokalitu mezi obcí Hostín u Vojkovic, Bukol a Vojkovice na Mĕlnicku. Při červnové povodni zde byla rozlitá Vltava. V průlezích a terénních depresích na obilných a řepkových a chřestových polích je stále voda, kde se zdržují různé druhy ptáků. Osobnĕ jsem pozoroval 27 čápů černých, min. 13 bílých, 13 kolih velkých a na přeletu jsem vedle sebe vidĕl volavku bílou a dvĕ volavky stříbřité. Protože jde o pomĕrnĕ otevřenou krajinu, tak je to spíš na stativák, který jsem tentokrát sebou nemĕl. 

Přeji Vám zajímavá pozorování

Vláďa Toman

Sekce "pozorování" přejatá z avifaunistické databáze ČSO má nyní výstup vytvořený podle požadavků Klubu300. Každému druhu byla podle četnosti jeho pozorování v ČR přiřazena kategorie (kód) s tím, že jeho nejvyšší hodnoty (4-6) patří druhům nejvzácnějším. V současné době se v této tabulce zobrazují nejatraktivnější druhy s barevným zvýrazněním odpovídajícím jejich kategorii (4-6). V nejbližší době budou ještě provedeny změny v zařazení některých druhů na základě seznamu, který jsem konzultoval s Martinem Vavříkem. Kategorie byly vylišeny podle obdobných kritérií, která používá ABA (American Birding Assiciation) a jsou uvedeny níže.

kody legenda

V úterý večer jsem se vracel z Hlohovce, přes polní asfaltku do Sedlece. Krásná noc, na kraji Sedlece jsem jen náhodně zkusil písknout na výrečka - a on se ozval ! Od topolů na severním břehu. Při bližším přiblížení jsme si potom povídali přes 15 min :-) Výskyt ověřil včera i V. Vyhnálek, který mi poslal zprávu o min. 2, spíše ale 3 jedincích. No a další výskyt nám byl hlášen od Příbrami ...

 Že by i hnízdění ??? Asi ano ...

Jožka

Od příštího pondělí (22.4.2013) je možné si vyzkoušet, kolik druhů se dá na Vašich domovských lokalitách nebo kdekoli jinde pozorovat ve čtyřiadvacetihodinovém úseku v rámci soutěže BIG DAY, která se tímto datem pro letošek otevírá. Loňským vítězem se stal Petr Podzemný, který v terénu zastihnul 108 druhů ptáků. Jaký bude rok letošní?

Pěkný den,

rád bych dodatečně v našich řadách přivítal zájemce o pozorování ptáků, kteří se přihlásili od konce roku 2012. Jde o Ivana Mikšíka, Pavla Šálka, Jirku Foita, Aleše Marka, Hanu Vytopilovou, Vláďu Tomana, Pavla Petříka a Filipa Petříka. Aktuálně máme k dnešnímu dni (19.4.2013) zaregistrovaných 66 členů, kteří byli také zařazení do naší e-mailové konference. Těším se s některými z Vás na letošní setkání ve Strachotíně. 

d.