P2090645 CTv redaktorka mV neděli 5. října 2014 byla slavnostně otevřena první ornitologická pozorovatelna České společnosti ornitologické (ČSO) v České republice. Pozorovatelna vznikla na pozemku a s přispěním společnosti Českomoravský štěrk, a.s., která se na svých provozovnách věnuje ochraně životního prostředí.

Speciální pozorovatelny pro milovníky ptactva jsou v zahraničí budovány na všech významných ornitologických lokalitách. U nás se s nimi setkáváme zatím velice zřídka. Jde o zařízení, která poskytují přístřeší a úkryt před nepřízní počasí pro pozorovatele ptáků. Pozorování ptáků se u nás věnuje stále více lidí, a proto se začínají pozorovatelny ptáků budovat i v České republice.

„Těší nás, že můžeme následovat vzoru západoevropských zemí, kde má svoji pozorovatelnu téměř každá louže,“ říká ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek. „Pozorovatelny přitáhnou další zájemce a přispějí tak k šíření této ušlechtilé zábavy.“

„Stavba ornitologické pozorovatelny je jen jednou z více aktivit, kterým se společně s ČSO a MOS věnujeme,“ říká Karel Lorek, generální ředitel společnosti Českomoravský štěrk, a.s. „Spojují nás společné zájmy, mezi které patří ochrana přírody v okolí našich těžeben i její zpřístupňování veřejnosti.“

Foto Jarmila Kačírková

 Foto Jarmila Kačírková: Účastníci slavnostního otevření ornitologické pozorovatelny ČSO u Troubeckého jezera.

 

Troubecké jezero v Tovačovské štěrkovně je důležitou tahovou zastávkou a zimovištěm vodního ptactva, nejzajímavější je v době na přelomu podzimu a zimy. V té době se zde pravidelně objevují vzácní zimní hosté, jako potáplice, turpani nebo hoholky. A právě tehdy bývá také velká zima a pozorovatelna přijde nejvíc vhod. V jarních a letních měsících pak bude možnost pozorovat rybáky hnízdící na plovoucích betonových ostrůvcích.

V rámci České republiky je jen několik míst, které by se mohly chlubit takovým druhovým bohatstvím i zájmem pozorovatelů, jako tovačovské rybníky a štěrkovny. A právě proto byla tato lokalita vybrána k vybudování první ornitologické pozorovatelny České společnosti ornitologické v ČR.

CTv ZV

Slavnostního otevření pozorovatelny se zúčastnil i štáb České televize a fotograf ČTK. Odvysílanou reportáž z akce si můžete prohlédnout na: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/214411017001005. ČTK vydala o akci zprávu: http://magazin.ceskenoviny.cz/zpravy/ornitologove-dnes-otevreli-novou-pozorovatelnu-ptaku-u-tovacova/1131040

 

Jak se dostanete k první ornitologické pozorovatelně ČSO

Troubecké jezero je těžebním prostorem společnosti Českomoravský štěrk, a.s. a zároveň i vodárenským zdrojem VaK Přerov, a.s. Platí zde proto přísná pravidla na ochranu významného vodárenského zdroje a také pro volný pohyb osob v areálu štěrkopískovny. Je zde zakázané koupání i vjíždění motorovými vozidly bez zvláštního povolení. Jedinou výjimkou je cesta od hlavní silnice na parkoviště u pozorovatelny – viz mapa.

Společnost Českomoravský štěrk, a.s. doplní v nejbližších dnech informační tabuli u Troubecké štěrkovny textem: „Parkoviště u pozorovatelny 600 m“ a umístí dodatkovou tabulku u zákazu vjezdu: „Neplatí pro návštěvníky pozorovatelny“.

Troubky - pozorovatelna cesta m

 Mapa Troubeckého jezera s přístupovou cestou k ornitologické pozorovatelně ČSO.
Červeně – příjezdová cesta od hlavní silnice k parkovišti, zeleně – cesta pro pěší a cyklisty od parkoviště k pozorovatelně.

Jen přihlášení mohou komentovat