VDNM - mapa CRVodní dílo Nové Mlýny - dolní nádrž leží mezi obcemi Dolní Věstonice, Strachotín, Šakvice, Nové Mlýny a Pavlov. Svojí rozlohou, která je téměř 1 700 ha, je největší vodní plochou na Moravě. Když fouká vítr od jihovýchodu, tak do hráze u Strachotína narážejí až metrové vlny.

Nádrž byla uvedena do provozu v roce 1989 a měla sloužit ke snížení povodňových průtoků, povodňování lužních lesů, k chovu ryb s využitím pro sportovní rybolov, k vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace a pro rozvoj vodních sportů, energetické využití, zlepšení hygieny, čistoty vody a likvidace komářích kalamit v oblasti nádrží.

P1910495 vlny

Obr. 1.: Hráz u Strachotína připomíná mořské pobřeží, 8. 9. 2013, foto JŠ.

Vodní nádrž je z větší části ohraničena zemními sypanými hrázemi, jejichž svahy jsou opevněny kamenným pohozem nebo betonem. Na březích proto nejsou vhodné podmínky pro hnízdění vodních ptáků. Ornitologicky zajímavou lokalitou se stává až na podzim a v zimě.

Dolní nádrž je od střední nádrže oddělena hrází dlouhou téměř 1,4 km. Po koruně hráze vede silnice I. třídy spojující obec Dolní Věstonice a Strachotín. Její svahy jsou opevněny kamenným pohozem a jsou porostlé nízkou suchomilnou vegetací. Tato hráz je jediným místem na Moravě, kde se pravidelně, takřka každoročně vyskytují konopky žlutozobé. Objevují se zde velmi vzácně již od 24. října, nejčastěji v lednu a někdy až do 5. března v počtu od jedné až do 30 kusů. Velmi vzácně se zde vyskytují i sněhule severní.

konopka zlutozoba 740

Obr. 2.: Konopka žlutozobá, foto Robert Doležal.

Ornitologicky nejzajímavější hrází je hráz u Strachotína, tzv. „betonové schody“. V době podzimního tahu bahňáků se zde objevují nezvykle krotcí ptáci, kteří vyhledávají potravu ve vodním příboji mezi rybáři. V posledních letech se zde např. vyskytovali jespáci malí, šedí, obecní, bojovní, píseční (28. 8. - 25. 9.) i křivozobí, vodouši bahenní, kropenatí, šedí, tmaví i štíhlí, pisíci, kameňáčci pestří (30. 8. - 20. 9.), kolihy velké, kulíci říční, píseční (30. 8. - 9. 9.).

P2080164 Strachotin

Obr. 3.: Fotografování krotkého jespáka písečného na hrázi u Strachotína, 7. 9. 2014, foto JŠ.

V zimě je zde možné pozorovat i sněhule severní, které se pohybují po celé hrázi a to až k Šakvicím. Objevují se od 29. listopadu až do 1. března.

Severní hráz dolní nádrže mezi Strachotínem a Šakvicemi je přístupné pouze pěšky nebo na kole. Parkovat se u ní dá v obcích nebo na přístupových cestách, které využívají převážně rybáři nebo turisti. Jednotlivá přístupová místa jsou označena na přiložené mapě písmeny B, C, D a E. Z vyvýšené hráze se dobře pozorují vodní ptáci na hladině. Nejzajímavější pro mne, zde bylo pozorování chaluhy pomořanské, která se zde zdržovala koncem září 2014.

vd NM dolni 2

Obr. 4. Mapa dolní Novomlýnské nádrže s označenými místy, kam se dá přijet autem.

Vodní hladina dolní nádrže je magnetem pro táhnoucí i zimující severské druhy vodních ptáků, jako jsou potáplice severní i malé, potápky rudokrké, žlutorohé, hoholi severní, turpani hnědí i černí, poláci kaholky a hoholky lední.

P1810463 potaplice z 740

Obr. 5.: Potáplice žlutozobá, 31. 12. 2012, foto JŠ.

Nejvzácnějším druhem posledních let byla potáplice žlutozobá, která se zdržovala střídavě na střední a dolní nádrži u Dolních Věstonic od 31. 12. 2012 do 2. 1. 2013. Jde o čtvrtý a poslední doložený výskyt v ČR.

Pokud budete na podzim nebo v zimě na jihu Moravy, tak se nezapomeňte zastavit na břehu nejmenšího moře ve střední Evropě.

Jen přihlášení mohou komentovat