P2290459 morc prostr OK

Hulínská štěrkovna je zajímavou ornitologickou lokalitou regionálního významu. Její rozloha se postupně zvětšuje a nyní dosahuje 63,3 ha. Nachází se v jižní části Hornomoravského úvalu, který je tahovou cestou ptáků. V době jarního a podzimního tahu se zde zastavují především vodní ptáci a někteří zde i zimují.

letecky snimek 2014 CMsterk OK
Obr. 2. Letecký snímek Hulínské štěrkovny, foto Českomoravský štěrk, a.s.

Hulínská štěrkovna vznikla zahájením těžební činnosti v roce 1977. Největší objem výroby byl dosažen v roce 1984, kdy bylo vytěženo 2 miliony tun. V letech 1997 a 2006 došlo k zaplavení štěrkovny povodněmi. Od roku 1998 byla zahájena těžba do větší hloubky díky drapákovému bagru. Mocnost štěrkopískové vrstvy dosahuje až do 30 metrů.

Od roku 2009 je štěrkovna významným hnízdištěm rybáků obecných. Hnízdí na umělých plovoucích ostrůvcích, které pro ně vyrobila společnost Českomoravský štěrk. Jeden pár rybáků obecných zde hnízdil již v roce 2007 s to na pontonu pod kabelem k bagru.

P2160647 DOP HulinObr. 3. Dřevěný plovoucí ostrůvek pro rybáky obecné, 19. 6. 2015.

U jižního břehu štěrkovny jsou rozsáhlé luční pozemky, které jsou nepravidelně sečený a část z nich zarůstá nálety vrb a topolů. V některých letech jsou na loukách rozsáhlé podmáčené plochy, na nichž se zdržují v době tahu bahňáci.

P2290391 mokradObr. 4. Rozsáhlé podmáčené plochy na jihovýchodě od Hulínské štěrkovny, 31. 3. 2016.

Dostat se na Hulínskou štěrkovnu není na poprvé jednoduché. Jednou z možností je jít pěšky ze Záhlinických rybníků přes jeden z mostů přes říčku Rusavu. Další možností je příjezd po polní cestě ze severní části Hulína – viz přiložená mapa. Pokud pojedete přes Hulín od jihu, tak těsně před kruháčem s odbočkou na Kroměříž odbočíte doleva. Na sloupu je cedule směr přístaviště. Auto nechte na příjezdové cestě před zákazem vjezdu u břehu štěrkovny. Na štěrkovně probíhá těžba, proto nevstupujte do provozovny.

Hulinska sterkovna mapaObr. 5. Mapa s vyznačenou příjezdovou cestou – červeně.

Seznam nejzajímavějších ptačích druhů zjištěných v posledních letech na štěrkovně:

Břehouš černoocasý
5. 4. 2016 - 1 ex. (O. Boháč)

Čírka obecná (významné zimoviště v ČR)
zima 2015/2016 – 70-150 ex. (J. Šafránek, P. Shromáždil)
zima 2014/2015 – 100-239 ex. (P. Shromáždil, P. Mezulian, J. Šafránek, M. Vymazal, P. Brychta)
zima 2013/2014 – 90-130 ex. (P. Shromáždil, J. Šafránek, Z. Němeček, J. Růžičková, J. Šírek)
zima 2012/2013 – 42-121 ex. (P. Shromáždil, P. Šálek, J. Šafránek, M. Vymazal, P. Štěpánek, A. Goebel)
zima 2011/2012 – 33-60 ex. (J. Šírek, J. Šafránek)
zima 2010/2011 – 50-90 ex. (P. Shromáždil, Z. Chromek, P. Vojtěchovský, J. Havránek, M. Vymazal, J. Šafránek)

Jespák malý
3. 4. 2016 - 1 ex. (Z. Němeček)

Jespák šedý
5. – 10. 4. 2016 - 1 ex. (O. Boháč, L. Novák, P. Shromáždil)

Koliha malá
5. 5. 2013 – 1 ex. (K. Ševčíková, P. Pospíšil, D. Slanina)
6. 11. 2011 – 1 ex. (J. Šafránek)

Koliha velká
29. 4. 2010 – 1 ex. (A. Goebel, P. Vojtěchovský)

Morčák prostřední
2. 4. 2016 – 5 ad. M s.š. (J. Šafránek, J. Kačírková, O. Boháč) - viz. obr. 1.

Orel královský
14. 4. 2013 - 1 ex. (P. Shromáždil)

Potápka rudokrká
10. – 13. 1. 2016 - 1 ad. (Z. Němeček, V. Dobeš)
28. 4. 2012 - 1 ad. (P. Shromáždil)

Potápka žlutorohá
10. – 13. 1. 2016 - 1 ad. (Z. Němeček, V. Dobeš)
1. 2. 2015 - 1 ex. (J. Šafránek, Z. Němeček)
27. 11. 2010 - 1 ad. s.š. (P. Shromáždil)
17. 4. 2010 - 1 ad. s.š. (P. Shromáždil, J. Šafránek, J. Havránek, M. Šerek, J. Šerek)

Potáplice malá
12. 11. 2014 až 18. 1. 2015 - 1-2 ex. (P. Shromáždil, J. Šafránek, Z. Němeček, R. Šobora, J. Havránek, V. Dobeš, R. Holiš)
15. - 28. 10. 2012 - 1 ad. (J. Šafránek, P. Shromáždil)
19. 12. 2010 - 1 ad. (P. Shromáždil)
20. - 27. 11. 2010 - 1 juv. (P. Shromáždil)
potaplice mala

Tab. 1.: Počet pozorovaných potáplic malých v zimních měsících na Hulínské štěrkovně.

Potáplice severní
10. a 13. 1. 2016 - 2 ex. (Z. Němeček a V. Dobeš)
7. 1. 2016 - 1 ex. (M. Dvorsky, J. Němčík)
20. a 25. 12. 2015 - 1 ex. (P. Štěpánek a Z. Němeček)
18. 10. 2015 - 1 ex. (P. Mezulian)
10. 4. 2015 - 1 ad. s.š. (V. Dobeš)
12. 11. 2014 až 23. 1. 2015 - 1-2 ex. (P. Shromáždil, Z. Němeček, R. Šobora, J. Havránek, V. Dobeš, J. + J. Procházkovi, P. Brychta, T. Baldrián)
15. 12. 2013 až 26. 1. 2014 - 1-4 ex. (M. Dvorsky, J. Němčík, J. Šafránek, P. Štěpánek, Z. Němeček, R. Strnad, J. + J. Růžičkovi, M. + P. Vymazalovi, J. Havránek, J. Novák, P. + J. Mezulianovi)
10. - 19. 11. 2013 – 1-2 ex. (R. Holiš, P. Shromáždil)
8. 11. 2012 - 2 ex. (P. Navrátil)
14. 10. 2012 - 1 ex. (P. Shromáždil)
21. - 23. 10. 2011 - 1 ex. (R. Holiš, J. Šírek, J. Horáček, J. Bruckner)
11. 11. 2010 - 1 ad. (P. Shromáždil)
30. 10. 2010 - 1 juv. (P. Shromáždil, J. Novák)

potaplice severni

Tab. 2.: Počet pozorovaných potáplic severních v zimních měsících na Hulínské štěrkovně.

Racek bouřní (významné nocoviště)
2. 12. 2014 - 1800 ex. (P. Shromáždil)

Racek černohlavý
3. 12. 2014 - 1 ex v 1. zimě (P. Shromáždil)
16. 3. 2014 - 1 ad (J. Šafránek)

Racek velký
16. 11. 1995 – 1 ex. M. Vavřík (první výskyt v ČR)

Rybák bělokřídlý
3. 6. 2014 – 1 ex. (M. Vymazal)

Slučka malá
5. – 12. 4. 2016 – 1-2 ex. (O. Boháč, L. Novák, Z. Němeček, Jiří Šafránek, Pavel Shromáždil, Pavel Vojtěchovský, Míša Kovaľová)
28. 3. 2016 – 1 ex. (Z. Němeček)
17. 3. 2013 – 1 ex. (P. Shromáždil)
17. 4. 2010 – 1 ex. (J. Šafránek)

Turpan černý
13. 12. 2009 – 2 juv./F (J. Havránek)
6. 12. 2009 – 2 juv./F (J. Šafránek)

Turpan hnědý
7. 12. 2012 až 19. 1. 2013 – 1-9 ex. (R. Holiš, J. Šafránek, P. Shromáždil, V. Šafařík, P. Šálek, T. Královičová, M. Dvorský, J. Dvorská, V. Tupý, Z. Tupá)
28. 4. až 6. 5. 2012 - 2 ex. (P. Shromáždil, J. Šírek)
15. 1. 2012 - 3 F/juv. (P. Shromáždil)
19. 12. 2010 až 26. 2. 2011 - 3-5 F/juv. (P. Shromáždil, Z. Chromek, J. Havránek, R. Holiš, I. Prášil)
11. 11. 2010 - 1 F/juv. (P. Shromáždil)

Pokud zde nějaké významné pozorování postrádáte, tak dejte vědět, ať jej mohu doplnit.

Jen přihlášení mohou komentovat