Této soutěže jsem se zúčastnil prvním rokem, a jelikož momentálně dělám výzkum ohledně výskytu ptáků ve městě Brně, vybral jsem si jako lokalitu právě Brno.

       Dne 6.5. jsem se v doprovodu s mým nejmladším bráchou vydal do Obřan, kde jsem v 11:45 s pozorováním začal. Ihned po výstupu z šaliny nás přivítal zpívající sameček pěnkavy obecné, z nedalekého křoví se ozývala pěnice černohlavá a na řece Svitavě plavalo několik kachen divokých. Vydali jsme se po proudu řeky a za chvíli jsme měli možnost pozorovat zpívajícího rehka zahradního, dvojici stehlíků obecných, strakapouda velkého, sýkory modřinky a několik vrabců domácích. Opodál se na suché větvi vystavoval lejsek šedý a kolem poskakovala sýkora koňadra. Po chvíli nám nad hlavami prolétlo několik špačků obecných a hlasem nás na sebe upozornila káně lesní, kroužící nad nedalekým lesíkem. Když jsme se blížili k Maloměřicím, měli jsme možnost slyšet žlunu zelenou a zahlídnout nad hlavami prolétajícího krahujce obecného. Po cestě jsme viděli také několik budníčků menších, kosů černých, rehků domácích, vrabců polních a zvonků zelených. Když jsme se blížili do Husovic, upozornil nás na sebe svým hvízdavým hlasem prolétající ledňáček říční, těsně nad hladinou poletovaly vlaštovky obecné a naopak ve velké výšce létalo několik rorýsů obecných. Ještě než jsme se od řeky vzdálili, zahlídli jsme na břehu konipasa bílého a z nedalekého stromu se ozýval brhlík lesní. Přesunuli jsme se na Starou Osadu, odkud jsme se šalinou vydali k parku Lužánky. Po cestě jsme si ještě prohlídli samici poštolky obecné, která jako obvykle vysedávala ve výklenku staré budovy u zábrdovického mostu. V Lužánkách jsme pozorovali několik holubů hřivnáčů, holubů domácích, hrdliček zahradních, drozdů zpěvných, a také kavky obecné, vrány obecné šedé nebo budníčka lesního. Dále jsme se na skok zastavili v Tyršových sadech, kde jsem několikrát pozoroval samce lejska černohlavého a měli jsme na něj i tentokrát štěstí. Odtud jsme se přesunuli až do Kohoutovic, k oboře Holedná. Tady nás kromě několika daňků přivítal také drozd brávník a opodál zpívající sýkora babka či lejsek bělokrký. Těsně předtím, než jsme oboru opustili, se nám přiletěli ukázat ještě strakapoud prostřední a sýkora uhelníček, která se ozývala z vrcholku smrku. Z obory jsme vylezli těsně nad Jundrovem, a tak jsme se vydali ke Svratce, kde jsme si na břehu prohlídli odpočívající pár kachniček mandarinských a pokračovali jsme po proudu řeky do Pisárek. Tady jsme si připsali ještě červenku obecnou, mlynaříky dlouhoocasé, sojku obecnou a pod splavem pak pisíka obecného. Posledním druhem dnešního dne byl konipas horský a z Pisárek jsme pak jeli domů.

       Druhý den jsem vstával brzy a tentokrát mi dělala doprovod sestra, kterou zajímalo, co všechno uvidíme. S pozorováním jsme začali v lomu pod Hády. Na úvod se nám ukázal bubnující strakapoud malý a z dálky se ozýval krutihlav obecný. Při procházení okolo množství keřů se nám na okamžik ukázala pěnice hnědokřídlá a opodál po nějaké době také pěnice slavíková. Nad hlavami nám každou chvíli prolétl dlask tlustozobý, ze stráně se ozýval zpěv budníčka většího, strnada obecného a při odchodu se z lesa ozval ještě datel černý. Během přesunu autem k Holáseckým jezerům, jsme zahlídli také několik jiřiček obecných, lovících ve vzduchu hmyz. Po příjezdu do Holásek se nám na úvod předvedla žluva hajní a v zápětí zpívající sedmihlásek hajní a zvonohlík zahradní. Na přilehlém poli jsme zahlídli také několik bažantů obecných a skřivanů polních. Opodál se z hustého porostu ozýval slavík obecný, pěnice pokřovní a z dáli zněl hlas kukačky obecné. Když už jsme se chystali k odchodu, přišla doslova smršť dalších druhů. Z hustého rákosí se nepřetržitě ozýval rákosník zpěvný, na drátech se nám vystavoval bramborníček hnědý, za chvíli se v nedaleké zahradě objevil krásně vybarvený samec ťuhýka obecného a po pár krocích jsme narazili také na samce strnada rákosního. Poslední zastávka byla v Černovicích, kam jsme se vydali cíleně k hnízdní dutině strakapouda jižního, uprostřed panelákové zástavby. Oba jedinci páru se nám v blízkosti dutiny ukázali, a tak jsme se brzy vzdálili, abychom je nijak nevyrušovali.

       Celkový počet pozorovaných ptáků se tedy zastavil na čísle 66. Na to, že jsem pozoroval jen na území města Brna, jsem s tímto číslem spokojený a dokonce mne i vcelku překvapilo. :-)

Jen přihlášení mohou komentovat