Potápka roháč – 12.3.- 5 ex.(Šírek), 17.3.- 28 ex.(Doupal), 20.3. - 29 ex. (Šírek)

Potápka černokrká – 21.3.- 4 ex.(J.Novák), 25.-26.3.- 3 ex.(Doupal, Šírek), 28.3- 21 ex.(Šírek), 29.3. – 3 ex. (Šírek)

Potápka malá – 25.3- 3 ex.(Doupal), 31.3. – 2 ex. (Šírek)

Kormorán velký – 3.3.- 27 ex.(Doupal, Maton), 10.3.- 55 ex.(Doupal),12.3.- 80 ex.(Šírek), 16.3.- 100 ex.(L.Novák), 17.3.- 110 ex.(Doupal)

Bukač velký – 20.3.- 1 ex.(Šírek)

Volavka popelavá – sečteno 25 ex. (Šírek)

Volavka bílá – 3.3.- 3 ex.(Šírek), 15.3.- 4 ex.(Šafránek), 16.3.- 1 ex. (L.Novák), 17.3.- 5 ex.(Kantorová), 25.3.- 9 ex.(Doupal), 28.3.- 7 ex.(Šírek)

Kvakoš noční – 24. 3.- 1ex. (Doležal)

Čáp bílý – 29.3.- 5 ex.(Šírek)

Čáp černý – 20.- 22.3.- 1 ex.(Číhalík, Šírek), 29.3.- 1 ex.(Šírek)

Labuť velká – 3.3.- 75ex.(Doupal, Maton), 21.3.- 40 ex.(J.Novák), 29.3. – 60 ex. (Šírek)

Labuť zpěvná – 3.3.- 4 ex.(Doupal, Maton), 4.3.- 3 ex.(Šírek), 10.-12.3.- 4 ex.(Šírek, Doupal), 15.-16.3.- 3 ex.(Šírek, Šafránek, L.Novák)

Husa běločelá – 3.3.- 740 ex.(Doupal, Maton), 4.3.- 90 ex.(Doupal), 6.3.- 10 ex.(Prágr), 10.3.- 170 ex.(Doupal),15.3.- 4 ex.(Šírek, Šafránek), 16.3.- 2 ex.(L.Novák), 17.3.- 28 ex.(Kantorová), 18.3.- 7 ex.(Doupal), 22.3.- 4 ex.(Šírek), 24.-26.3.- 5 ex.(Šafránek a spol., Šírek), 28.3.- 12 ex.(Šírek)

Husa polní – 3.3.- 2 ex.(Doupal, Maton), 4.3.- 77 ex.(Doupal), 22.3.- 2 ex. (Šírek)

Husa velká – 3.3.- 120 ex.(Doupal,Maton), 4.3.- 13 ex.(Šírek), 10.3.- 2P (Doupal),16.5.- 7 ex.(L.Novák), 18.3.- 8 ex. (Greplová), 22.3.- 17 ex.(Šírek), 24.3.- 11 ex.(Šafránek a spol.), 25.3.- 17 ex.(Doupal)

Husice liščí – 15.3.- 1 ex.(Šírek, Šafránek)

Husice nilská – 14.-31.3.- 1 ex.(J.Novák, L.Novák, Šírek, Doupal)

Kachna divoká – po dekádách 200, 350 a 420 ex. (Šírek)

Kopřivka obecná – 12.3.- 2 ex.(Šírek), 13.3. – 3 ex. (Šírek), 17.3.- 10 ex.(Kantorová), 29.3. – 1 ex. (Šírek)

Ostralka štíhlá – 3.3.- 6ex.(Doupal,Maton), 3.3.- 10 ex.(Šírek), 12.3.- 5 ex.(Šírek), 20.3.- 1M.(Šafránek, Vojtěchovský)

Lžičák pestrý – 17.3.- 6 ex.(Doupal), 22.3. – 2P (Šírek), 28.3. – 1M (Šírek), 29.3. – 2 ex. (Šírek), 30.3. – 6 ex. (Šírek)

Hvízdák euroasijský – 3.3.- 3 ex.(Doupal, Maton), 9.3.- 12 ex.(Šírek), 12.3.- 55 ex.(Šírek), 14.3.- 2P (J.Novák), 15.-17.3.- 1P (Šafránek,Havránek), 20.3.- 117 ex.(Šírek), 20.3.- 94 ex. (Šafránek,Vojtěchovský), 22.3.- 1P (Šírek), 24.3.- 3 ex.(Doupal), 26.3.- 2P (Šírek), 28.-30.3.- 1P (Šírek), 31.3. – 3 ex. (Šírek)

Čírka obecná – 3.3.- 11 ex.(Doupal, Maton), 16.3.- 10 ex.(L. Novák), 17.3.- 12 ex.(Doupal), 24.3.- 2 ex. (Šafránek a spol.), 26.3.- 12 ex.(Šírek), 29.3- 18 ex.(Šírek)

Čírka modrá – 16.3.- 3 ex.(L.Novák), 17.3- 5 ex.(Doupal),18.3.- 15 ex.(Doupal), 19.3. – 8 ex. (Šírek), 24.3.- 8 ex.(Šafránek a spol.), 25.3.- 2 ex.(Doupal), 26.3.- 15 ex.(Šírek), 29.3.- 43 ex.(Šírek)

Polák velký – 4.3.- 15 ex.(Doupal),16.3.- 88 ex.(L.Novák)

Zrzohlávka rudozobá – 16.3.- 1P (L.Novák), 21.3.- 2P (J.Novák), 28.3.- 3M, 2F (Šírek)

Polák malý – 18.3.- 1M (Doupal, Chromek)

Polák chocholačka – 4.3.- 17 ex.(Doupal), 16.3.- 63 ex.(L.Novák)

Hohol severní – 4.3.- 1M.(Šírek), 7.3. – 1P (Šírek), 9.3. – 1M (Šírek), 10.3.- 3 ex.(Doupal), 13.3. – 11 ex. (Šírek), 15.3.- 7 ex.(Šírek, Šafránek), 16.3.- 12 ex.(L.Novák), 17.3.- 8 ex. (Kantorová), 18.3.- 4 ex.(Doupal), 20.3.- 5 ex.(Šírek), 24.3.- 7 ex. (Šafránek)

Morčák malý – 4.3.- 1F (John, Doupal)

Morčák velký – 3.3.- 30 ex.(Šírek), 10.-12.3.- 3 ex.(Šírek,Doupal), 15.3.- 14 ex.(Šafránek), 17.3.- 9 ex. (Doupal, Doležal), 20.3.- 2M (Šírek), 20.3.- 6 ex.(Šafránek,Vojtěchovský), 25.3.- 1F (Doupal)

Orel mořský – 3.3.- 4 imm.(Doupal,Maton), 10.3.- 3 imm.(Doupal),12.3.- 1 imm.(Šírek), 15.3.- 1 imm.(Šafránek), 18.3.- 1 ex.(Greplová), 25.3.- 1 imm.(Doupal)

Orlovec říční – 22.3.- 1 ex.(Šírek)

Luňák červený – 3.3. - 1 ex.(Doupal, Maton)

Luňák hnědý- 30.3.- 1 ex.(Šírek)

Moták pochop – 12.3.- 1M (Šírek), 25.3.- 1M, 2F (Doupal)

Káně rousná – 10.3.- 1 ex.(Doupal)

Sokol stěhovavý – 3.3.- 1 ex.(Šírek)

Raroh velký – 4.3.- 1 ex.(Doupal)

Tetřívek obecný – 31.3.- 1F (Šírek)

Lyska černá – 29.3. – 100 ex. (Šírek)

Jeřáb popelavý – 17.3.- 1 ex.(Doupal)

Chřástal vodní – 24.3.- 1 ex.(Doupal)

Kulík zlatý – 18.3.- 1 ex.(Doupal)

Kulík říční – 22.3. – 2 ex. (Šírek), 29.3.- 3 ex.(Šírek)

Vodouš rudonohý – 18.3.- 1 ex.(Doupal,Chromek), 24.3.- 2 ex.(Šafránek a spol.), 25.3.- 4 ex.(Doupal), 29.-30.3.- 3 ex.(Šírek)

Vodouš šedý – 24.3.- 2 ex.(Šafránek a spol.), 30.3.- 1 ex.(Šírek)

Vodouš kropenatý – 17.3.- 1 ex.(Doležal), 20.3. – 1 ex. (Šírek), 24.3.- 4 ex.(Šafránek a spol.), 29.-30.3.- 2 ex.(Šírek)

Jespák obecný – 24.3.- 1 ex.(Šafránek a spol.), 30.3.- 1 ex.(Šírek)

Jespák bojovný – 3.3.- 2 ex.(Doupal, Maton), 17.3.- 1 ex.(Doupal), 20.3. – 3 ex. (Šírek), 22.3. – 1 ex. (Šírek), 25.3.- 2 ex.(Doupal), 26.3.- 4 ex. (Šírek), 28.3. – 13 ex. (Šírek), 29.3.- 25 ex.(Šírek), 30.3.- 42 ex.(Šírek)

Racek bouřní – 4.3.- 450 ex.(Šírek), 12.3.- 70 ex.(Šírek), 15.3.- 100 ex.(Šírek), 17.3.- 13 ex.(Doupal), 20.3.- 26 ex.(Šírek), 20.3.- 50 ex.(Šafránek,Vojtěchovský), 24.3.- 20 ex.(Šafránek a spol.), 25.-26.3.- 12 ex. (Doupal, Šírek), 29.3.- 10 ex.(Šírek)

Racek chechtavý – sečteno 4000 a 5000 ex. (Šírek)

Racek černohlavý – 9.3.- 1 ex.(Čihalík), 17.3.- 1 ex.(Doupal), 18.-24.3.- 2 ex.(Greplová, Šírek, Šafránek, J.Novák)

Racek stříbřitý – 3.3.- 3 imm.(Doupal, Maton, Šírek)

Racek bělohlavý – 3.3.- 60 ex.(Šírek), 4.3.- 70 ex.(Šírek), 12.3.- 125 ex.(Šírek), 15.3.- 60 ex.(Šafránek), 20.3.- 75 ex.(Šírek), 24.3.- 20 ex.(Šafránek a spol.), 26.3.- 35 ex.(Šírek), 29.3- 100 ex. (Šírek)

Racek žlutonohý – 3.- 4.3.- 1 imm.(Šírek, Doupal)

Holub doupňák – 17.3.- 5 ex.(Doupal, Doležal)

Skřivan polní – 3.3.- 28 ex.(Doupal, Maton)

Krkavec velký – 17.3.- 3 ex.(Doupal), 29.3. – 3 ex. (Šírek)

Moudivláček lužní – 17.3.- 1 ex.(Havránek), 18.3.- 5 ex.(Doupal)

Bramborníček černohlavý – 20.3.- 1F (Šírek)

Králíček obecný – 17.3.- 1 ex.(Doupal), 24.3.- 2 ex.(Doupal)

Slavík modráček – 30.3.- 1 ex.(Šírek)

Havran polní – 15.3. – 180 ex., 22.3. – 100 ex., 31.3. – 36 ex. (Šírek)

Zpracovali: Luboš Doupal, Jiří Šírek

Jen přihlášení mohou komentovat