kormoran velky tovacov

Labuť velká – 2. a 5.12. - 15 ex. (T. Oplocký a jiní)

Labuť zpěvná – 9.12. – 2 ad. (I. Uřinovský), 20. - 24.12. – 2 ad. (J. Šírek, J. Šafránek a jiní)

Husa velká – 5.12. - 1 ex. (V. Dobeš, Č. Číhalík), 21.12. – 34 ex. (J. Šírek a jiní), 30.12. – 1 ex. (J. Šírek)

Kachna divoká – 30.12. – 400 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 5.12. – 2 ex. (V. Dobeš, Č. Číhalík)

Hvízdák eurasijský – 1.12 – 1 ex. (J. Šafránek a jiní), 21.12. – 2 ex. (J. Šírek a jiní)

Čírka obecná – 2.12. – 2 ex. (T. Oplocký a jiní), 5.12. – 8 ex. (V. Dobeš, Č. Číhalík), 7.12. – 9 ex. (L. Kroča, R. Čechák), 9.12. – 8 ex. (I. Uřinovský)

Kachnička mandarínská – 24.12. – 1 F (J. Šafránek, Z. Němeček)

Polák velký – 13.12. - 60 ex. (J. Šírek)

Polák chocholačka – 13.12. – 110 ex. (J. Šírek)

Zrzohlávka rudozobá – 27.12. – 1 ex. (Danzmajerovi)

Hohol severní – 1.12. – 15 ex. (J. Šafránek a jiní), 5.12. – 28 ex. (V. Dobeš, Č. Číhalík), 21.12. – 30 ex. (J. Šírek a jiní), 27.12. – 36 ex. (J. Šírek)

Turpan hnědý – 1. – 27.12. – 1 ex. (Danzmajerovi, J. Šírek a jiní)

Morčák velký – 7.12. - 30 ex., 30.12. – 32 ex. (obě J. Šírek)

Morčák bílý – 20.12. – 1 ex. (J. Šírek), 24.12. – 6 ex. (J. Šafránek a jiní), 27.12. – 5 ex. (Řičánkovi, Danzmajerovi), 31.12. – 1 ex. (C. a P. Everill)

Potáplice malá – 7.12. – 1 ex. (J. Šírek)

Potápka roháč – 2.12. – 60 ex. (T. Oplocký), 16.12. – 59 ex. (J. Šírek), 21.12. – 56 ex. (J. Šírek)

Potápka žlutorohá – 1. – 16.12. – 1 – 4 ex. (J. Beran, J. Šafránek a jiní)

Potápka malá – 18. – 21.12. – 1 ex. (J. Šírek)

Kormorán velký – 7.12. – 200 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – 9.12. – 22 ex. (I. Uřinovský)

Volavka bílá – 2.12. – 20 ex. (T. Oplocký), 9.12. – 18 ex. (I. Uřinovský), 30.12. – 5 ex. (J. Šírek)

Orel mořský – 2.12. – 2 ex. (J. Beran) – 6. – 21.12. – 1 imm. (J. Šírek), 15.12. – 4 imm. (Danzmajerovi), 27.12. – 2 imm. (Řičánkovi)

Moták pilich – 8.12. – 1 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Káně rousná – 8.12. – 1 ex. (O. Boháč, T. Oplocký), 25.12. – 11 ex. (O. Boháč, J. Grünwald)

Jestřáb lesní – 8.12. – 1 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Sokol stěhovavý – 2.12. – 1 ex. (T. Oplocký)

Raroh velký – 8.12. – 1 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)          

Lyska černá – 27.12. - 250 ex. (J. Šírek)

Racek chechtavý – 9.12. – 25 ex. (I. Uřinovský), 20. – 30.12. – 5 ex. (J. Šírek)

Racek bouřní – 7.12. – 1100 ex. , 18.12. – min. 2000 ex. (obě J. Šírek)

Racek bělohlavý/středomořský – 6.12. – 800 ex., 18.12. – 2000 ex. (obě J. Šírek)

Racek žlutonohý – 2.12. – 1 ex. (T. Oplocký)

Ledňáček říční – 7. – 31.12. – 1-2 ex. (Danzmajerovi a jiní)

Kalous pustovka – 25.12. – 2 ex. (O. Boháč, J. Grünwald)

Linduška horská – 25.12. – 2 ex. (O. Boháč, J. Grünwald)

Drozd cvrčala – 8.12. – 1 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Ťuhýk šedý – 30.12. – 1 ex. (J. Šírek)

Strnad rákosní – 8.12. – 7 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Zpracoval Jiří Šírek

Foto: Kormoráni velcí (Phalacrocorax carbo), Tovačov, 24.12.2018, foto Z. Němeček

 

Jen přihlášení mohou komentovat