lednacek ricni tovacov

Labuť velká – 15.1. – 28 ex. (Danzmajerovi)

Husa běločelá – 13.1. – 565 ex., přelety (J. Šafránek)

Kachna divoká – 23.1. – 530 ex. (J. Šírek), 31.1. – 1300 ex. (J. Chytil)

Hvízdák eurasijský – 1.1. – 1P (J. Šafránek, Z. Němeček), 23.1. – 1F (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 13. 1. – 1M (J. Šafránek aj.)

Čírka obecná – 1.1. – 1 ex. (J. Šafránek aj.)

Kachnička mandarínská – 13. – 20.1. – 1F (J. Šafránek aj.)

Polák velký – 20.1. – 17 ex. (J. Šafránek aj.)

Polák chocholačka – 23.1. – 25 ex. (J. Šírek)

Polák kaholka – 11. 1. – 5 ex. (J. Šírek), 12. 1. – 3 ex., 13. – 15.1. – 1M (J. Šafránek, J. Šírek aj.)

Hohol severní – po celý I. 20 - 25 ex. (J. Šírek, J. Šafránek aj.)

Morčák bílý – 1. 1. – 1 ex. (K. Killmaier aj.),  5.1. – 2 ex. (R. Kubíček)

Morčák velký – 8. 1. – 87 ex. (J. Šírek), 11.1. – 110 ex. (J. Šírek), 27. 1. – 170 ex. (J. Chytil), 31.1. – 130 ex. (J. Chytil)

Potápka roháč – 1.1. – 49 ex. (J. Šafránek aj.)

Kormorán velký – 9.1. – 58 ex. (I. Uřinovský)

Volavka popelavá – 14.1. – 18 ex. (J. Šírek)

Volavka bílá – 8. 1. – 12 ex. (J. Šírek), 15.1. – 17 ex. (J. Šírek), 18. 1. – 10 ex. (J. Šírek)

Orel mořský – 6. – 7. 1. – 1 a 2 imm. (T. Oplocký, J. Šírek), 31. 1. – 1 imm. (J. Chytil)

Sokol stěhovavý – 9. a 13. 1. – 1 ex. (J. Šírek, I. Uřinovský)

Lyska černá – 15.1. – 120 ex. (A. (J. Šírek)

Racek bouřní – 6.1. – 150 ex. (J. Šírek)

Racek chechtavý – 13.1. - 15 ex. (J. Šírek)

Racek stříbřitý – 31. 1. – 1 ex.(J. Šírek)

Racek bělohlavý/středomořský – 5.1. – min. 2400 ex. (J. Chytil), 31.1. – 1310 (J. Chytil)

Racek středomořský – 6.1. – 35ex. (J. Šírek)

Racek žlutonohý – 6. 1. – 2 ex.2K (T. Oplocký, J. Šírek), 31.1. – 1 ex. 2K (J. Šírek)

Kalous ušatý – 6. a 20.1. – 6 ex. (T. Oplocký, J. Šafránek)

Linduška luční – 6.1. – 2 ex. (J. Šírek)

Skřivan polní – 6.1. – 6 ex. (J. Šírek, Č. Číhalík)

Drozd cvrčala – 8.1. – 2 ex., 15.1. – 3 ex. (obě J. Šírek)

Ťuhýk šedý – 8.1. – 1 ex. (J. Šírek)

Strnad obecný – 11.1. – 115 ex. (O. Boháč)

Strnad rákosní – 30.1. – 6 ex. (O. Boháč)

Zpracoval Jiří Šírek

foto: Ledňáček říční (Alcedo atthis), Tovačov, 30.1.2019, autor Čestmír Číhalík

Jen přihlášení mohou komentovat