DSCN2670

Labuť velká – 17.10. – 370 ex. (J. Šírek)

Husa velká – 17.10. – 50 ex. (J. Šírek)

Husa běločelá – 18.10. – 45 ex. (J. Šafránek), 27.10. – 36 ex. (L. Doupal), 29.10. – 2 ex. (J. Šírek)

Kachna divoká – 12.10. – 800 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 17.10. – 3 ex. (J. Šírek), 19.10. – 7 ex. (T. Oplocký)

Ostralka štíhlá – 3. a 17.10. – 2 ex. (J. Šírek)

Lžičák pestrý – 4.10. – 3 ex. (J. Šírek), 18.10. – 1 ex. (J. Šafránek)

Hvízdák eurasijský – 1.-22.10 . – 1-5 ex., max. 17.10. – 14 ex. (J. Šírek)

Hvízdák chilský – 1.-28.10. – 2 ex. (Danzmajerovi a jiní)

Čírka obecná – po celý X.: 1-12 ex., max. 26.10. – 40 ex. (M. Jurečka a jiní)

Čírka modrá – 4.10. – 3 ex. (J. Šírek)

Polák velký – 18.10. - 178 ex. (M. Jurečka)

Polák chocholačka – 5. a 19.10. – 50 ex. (J. Šafránek a jiní)

Zrzohlávka rudozobá – 4. - 26.10. – 1-2 ex. (J. Šírek a jiní)

Morčák velký – 17. a 28.10. – 1M (J. Šírek)

Potápka roháč – 27.10. – 42 ex. (J. Šírek)

Potápka malá – 5.10. – 10 ex. (J. Šafránek), 12.10. – 13 ex. (J. Šírek)

Kormorán velký – 12. a 17.10. – 250 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – 12.10. – 260 ex. (J. Šírek), 18.10. – 281 ex. (I. Uřinovský), 31.10. – 240 ex. (J. Šírek)

Volavka bílá – 4.10. – 150 ex. (J. Šírek), 18.10. – 149 ex. (I. Uřinovský), 29.10. – min. 200 ex. (T. Oplocký)

Kolpík bílý – 19. - 29.10. – 1 ex. (J. Šafránek a jiní)

Orel mořský – 18. – 31.10. – 1-2 ex. (I. Uřinovský, J. Šírek a jiní)

Jestřáb lesní – 1.10. – 1 ex. (Danzmajerovi), 12.10. – 1 ex. (J. Šírek)

Káně rousná – 10.10. – 2 ex., 17.10. – 1 ex. (obě J. Šírek)

Raroh velký – 7. - 12.10. – 1 F 1K (T. Oplocký, O. Boháč, J. Šírek)

Dřemlík tundrový – 7.10. – 1 ex. (T. Oplocký, O. Boháč)

Lyska černá – 5.10. - 500 ex. (J. Šafránek a jiní)

Slípka zelenonohá – po celý X.: 1-2 ex. (J. Šírek)

Chřástal vodní – 3.10. – 1 ex. (J. Šírek), 18.10. – 1 ex. (I. Uřinovský)

Čejka chocholatá – 7.10. – 250 ex. (T. Oplocký, O. Boháč), 19.10. – 120 ex. (J. Šafránek a jiní), 23.10. – 900 ex. (Greplovi)

Kulík zlatý – maxima v dekádách: 7.10. – 32 ex. (T. Oplocký, O. Boháč), 13.10. – 50-70 ex. (O. Boháč), 27.10. – 88 ex. (J. Šírek)

Kulík bledý – 29.10. – 1 ex. (J. Šírek)

Jespák obecný – 12. - 29.10. – 2-6 ex. (J. Šírek a jiní)

Jespák bojovný – 18.- 20.10. - 2 ex., (J. Šafránek a jiní)

Vodouš kropenatý – 19.10. – 1 ex. (T. Oplocký)

Vodouš tmavý – 20. - 30.10. – 1-3 ex. (J. Zeman a jiní)

Vodouš šedý – 1. - 26.10. – 1-2 ex. (Danzmajerovi a jiní)

Koliha velká – 6. – 30.10. – 1-4 ex. (Š. Vidner, J. Novák a jiní)

Bekasina otavní – 7. - 30.10. – 2-9 ex. (T. Oplocký, Danzmajerovi a jiní)

Racek chechtavý – 1.10. – 1600 ex. (Danzmajerovi), 12.10. – 1500 ex. (J. Šírek), 26.10. – 1000 ex. (T. Oplocký)

Racek bouřní – 12. - 30.10. – 1-6 ex. (J. Šírek a jiní)

Racek bělohlavý - 7.10. – 430 ex. (T. Oplocký), 19.10. – 668 ex. (T. Oplocký), 21.10. – 600 ex. (Spáčilovi)

Racek středomořský – 19.10. – 10–15 ex. (J. Šafránek)

Racek stříbřitý – 18. – 19.10. – 1 imm. (I. Uřinovský, J. Šafránek)

Racek žlutonohý – 19.10. – 2-3 ex. (T. Oplocký)

Rybák obecný – 26. - 31.10. – 1 ex. 1K (T. Oplocký a jiní)

Ledňáček říční – 26.10. – 7 ex. (T. Oplocký)

Holub hřivnáč – 7.10. – 300 ex. (T. Oplocký, O. Boháč)

Holub doupňák – 12.10. – 5 ex. (J. Šírek)

Kalous ušatý – 5.10. – 3 ex. (J. Šafránek a jiní)

Linduška rudokrká – 7.10. – 12 ex. (T. Oplocký, O. Boháč)

Linduška luční – 7.10. – 120 ex. (T. Oplocký, O. Boháč)

Linduška lesní – 7.10. – 1 ex. (T. Oplocký, O. Boháč)

Konipas horský – 7.10. – 1 ex. (T. Oplocký, O. Boháč)

Skřivan polní – 7.10. – 190 ex. (T. Oplocký, O. Boháč)

Skřivan lesní – 7.10. – 17 ex. (T. Oplocký, O. Boháč)

Vlaštovka obecná – 10.10. – 12 ex. (J. Šírek)

Rákosník obecný – 7.10. – 1 ex. (T. Oplocký, O. Boháč)

Moudivláček lužní – 22.10. – 8 ex. (V. Dobeš, Č. Číhalík)

Bramborníček černohlavý – 7.10. – 2 ex. (T. Oplocký, O. Boháč)

Sýkořice vousatá – 19.10. – 1 ex. (J. Šafránek a jiní)

Ťuhýk šedý – 7.10. – 1 ex. (T. Oplocký, O. Boháč) , 26. – 28.10. – 1 ex. (J. Šafránek, J. Šírek)

Pěvuška modrá – 7.10. – 70 ex. (T. Oplocký, O. Boháč)

Havran polní – 10.10. – 6 ex. (J. Šírek)

Pěnkava jikavec – 4.10. – 1 ex. (J. Šírek), 7.10. – 2 ex. (T. Oplocký, O. Boháč), 11.10. – 85 ex. (O. Boháč), 29.10. – 1 ex. (T. Oplocký), 30.10. – 1 ex. (Spáčilovi)

Hýl obecný – 26.10. – 4 ex. (T. Oplocký)

Zpracoval Jiří Šírek

Foto: Rybák obecný (Sterna hirundo), Hradecký rybník, Tovačov, 28.10.2019, autor Zdeněk Němeček

 

 

Jen přihlášení mohou komentovat