racek morsky tovacov

Labuť velká – 21.2. – 75 ex. (T. Oplocký)

Husa velká – 2.2. – 200 ex. (I. Uřinovský), 15.2. – 200 ex. (F. Straka)

Husa běločelá – 8.2. – 105 ex. (L. Doupal), 17.2. – 410 ex., 24.2. – 420 ex. (obě J. Šírek)

Husa tundrová – 7.2. – 10 ex., 17.2. – 22 ex. (obě J. Šírek), 22.2. – 11 ex. (J. Šafránek aj.)

Berneška bělolící – 17.2. – 1 ex. (J. Šírek)

Kachna divoká – 24.2. – 450 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 11.-12.2. – 1P (J. Šírek, T. Oplocký), 24.2. – 12 ex. (J. Šírek)

Hvízdák chilský – 8.-15.2. – 2 ex. (J. Šafránek aj.)

Čírka obecná – 11.2. – 3 ex., 24.2. – 1 ex. (obě J. Šírek)

Polák velký – 4.2. – 18 ex., 20.2. – 110 ex., 24.2. – 175 ex. (vše J. Šírek)

Polák chocholačka – 4.2. – 52 ex. (J. Šírek), 15.2. – 87 ex. (I. Uřinovský), 21.2. – 80 ex. (M. Bacílek)

Hohol severní – po celý II. 20 - 25 ex. (J. Šírek aj.), maxima 4.2. – 27 ex.  (J. Šírek), 15.2. – 32 ex. (I. Uřinovský), 22.2. – 33 ex. (L. Doupal)

Morčák bílý – 2. - 22.2. – 2 – 8 ex. (J. Šafránek aj.) max. 6.2. – 9 ex.,  (J. Šírek)

Morčák prostřední – 2. - 9.2.- 1F (J. Štencl aj.)

Morčák velký – 1.2. – 130 ex. (T. Oplocký), 14.2. – 90 ex. (J. Šírek), 22.2. – 93 ex. (L. Doupal)

Potápka roháč – 8.2. – 61 ex. (P. Mezulian)

Potápka malá – 27.2. – 2 ex. (J. Šírek)

Kormorán velký – 1.2. – 400 ex., 21.2. – 200 ex. (obě T. Oplocký)

Volavka popelavá – 8.2. – 50 ex. (J. Šafránek aj.)

Volavka bílá –  1.2. – 34 ex. (Danzmajerovi), 21.2. – 20 ex. (K. Čihák)

Orel mořský - 1. – 27.2. – 1-2 ex. (Danzmajerovi, T. Oplocký aj.)

Luňák červený – 15.2. – 1 ex. (Z. Němeček)

Káně bělochvostá – 2.2. – 1 ex. (J. Šírek)

Moták pilich – 2. a 21.2. – 1 ex. (I. Uřinovský), 7.2. – 2 ex. (J. Šírek)

Orel královský – 14.2. – 1 ex. (T. Oplocký)

Sokol stěhovavý – 8.2. – 1 ex. (P. Mezulian)

Lyska černá    14.2. – 70 ex. (T. Oplocký)

Slípka zelenonohá – 21.2. – 1 ex. (M. Bacílek)

Čejka chocholatá – 6.2. – 2 ex. (Danzmajerovi), 15.2. – 100 ex. (Z. Němeček), 24.2. – 550 ex. (J. Šírek)

Racek bouřní – po celý II. 1 – 7 ex., max. 22.2. – 12 ex. (L. Doupal)

Racek chechtavý – 4.2. – 60 ex. (J. Šírek), 12.2. – 300 ex. (T. Oplocký), 24.2. – 650 ex. (J. Šírek)

Racek mořský – 1. - 2.2. – 1 ex. 3K (T. Oplocký, J. Šírek)

Racek bělohlavý – 1.2. – 500 ex., 12.2. – 70 ex. (obě T. Oplocký), 24.2. – 40 ex. (J. Šírek)

Racek středomořský – 1.2. – 12 ex. (T. Oplocký)

Racek stříbřitý – 1.2. – 3 ex. 2K (T. Oplocký), 11.2. – 1 imm. (J. Šírek)

Racek žlutonohý – 16. – 25.2. – 1 ex. 2K (J. Šafránek aj.)

Kalous ušatý – 12.2. – 3 ex., 14. – 15.2. – 1 ex. (obě T. Oplocký)

Ledňáček říční – 6., 15., 21.2. – 1 ex. (I. Uřinovský aj.)

Skřivan polní – 1.2. – 1 ex. (T. Oplocký)

Pěnice černohlavá – 15.2. – 1-2 zpív. (F. Straka)

Sýkořice vousatá – 14.2. – 5 ex. (T. Oplocký)

Kavka obecná – 1.2. – 110 ex. (T. Oplocký)

Ťuhýk šedý – 2.2. – 1 ex. (J. Novák)

Hýl obecný – 2.2. – 8 ex. (I. Uřinovský), 22.2. – 6 ex. (A. Höchschmannová)

Strnad rákosní – 28.2. – 20 ex. (O. Boháč)

Zpracoval Jiří Šírek

foto: Racek mořský (Larus marinus), Tovačov, 1.2.2020, autor Tomáš Oplocký

 

Jen přihlášení mohou komentovat