orlovec tovacov6054

Labuť velká – 27.3. - 100 ex. (J. Šírek)

Husa velká – po celý III. – 70 – 200 ex., maximum: 28.3. – 222 ex. (T. Oplocký)

Husa běločelá – 8.3. – 560 ex. (L. Doupal), 11.3. – 500 ex. (J. Šírek), 22.3. – 150 ex. (J. Šírek), 28.3. – 5 ex. (L. Doupal, T. Oplocký)

Husa tundrová – 1.3. – 23 ex. (L. Doupal), 5.3. – 14 ex. (J. Šírek), 8.3. – 15 ex. (L. Doupal), 29.3. – 64 ex. (I. Uřinovský)

Husice liščí – 14. - 15.3. – 1P (T. Oplocký aj.), 16. - 20.3. – 1M (J. Šírek aj.)

Husice nilská – 8.3. – 3 ex. (Danzmajerovi), 14.3. – 2 ex. (J. Šafránek, P. Jašek), 15.3. - 8 ex. (I. Uřinovský), 20.3. – 4 ex. (J. Šírek), 29.3. – 1 ex. (I. Uřinovský)

Kachna divoká – 5.3. – 120 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – po celý III. 2-15 ex., max. 22.3. – 16 ex. (O. Boháč)

Čírka modrá – 11. 3. – 12 ex. (J. Šírek), poté do 10 ex.

Čírka obecná – 5.3. – 15 ex. (J. Šírek), 20.3. - 35 ex. (Danzmajerovi), 31.3. – 10 ex. (J. Šírek)

Hvízdák eurasijský – po celý III. 1-16 ex., maximum 31.3. – 76 ex. (J. Šírek)

Hvízdák chilský – 8.-17.3. – 2 ex. (I. Uřinovský, Z. Němeček aj.)

Ostralka štíhlá – 5.3. – 3M (J. Šírek), 20.3. – 3P (Danzmajerovi), 21.3. – 1P (J. Šírek)

Lžičák pestrý – 21.3. – 1P, 31.3. – 1P (obě J. Šírek)

Kachnička mandarínská – 20.3. – 1M (Danzmajerovi)

Polák velký – 1.3. – 120 ex. (L. Doupal), 14.3. – 150 ex. (T. Oplocký), 30.3. – 145 ex. (J. Šírek)

Polák chocholačka – 8.3. – 60 ex. (I. Uřinovský), 14.3. – 200 ex. (T. Oplocký), 31.3. – 105 ex. (J. Šírek)

Zrzohlávka rudozobá – 2.3. – 1M, 9.3. – 6 ex., 21.3. – 7M (vše J. Šírek)

Hohol severní – 1.- 8.3. – 20-25 ex., 11.3. – 8 ex., 13. – 31.3. – 4-6 ex. (J. Šírek aj.)

Morčák velký – 2.3. – 45 ex., 11.3. – 11 ex., 12.- 30.3. – 2-6 ex. (J. Šírek aj.)

Morčák prostřední – 8.3. – 1F (L. Doupal aj.)

Morčák bílý – 2.3. – 3 ex. (J. Šírek), 4.-14.3. – 1F (L. Novák aj.)

Potáplice severní – 10. – 29.3. – 1 ex. (J. Šírek aj.)

Potápka roháč – 17.3. – 66 ex. (Danzmajerovi)

Potápka černokrká – 20. a 30.3. – 5 ex. (J. Šírek)

Potápka malá – 15.3. – 1 ex. (V. Daňková), 28.-31.3. – 1-2 ex. (C. a P. Everill aj.)

Kormorán velký – 22. - 27.3. – 230 – 290 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – 27.3. – 85 ex. (J. Šírek)

Volavka bílá – po celý III. 1-5 ex., max. 29.3. – 14 ex. (I. Uřinovský)

Orel mořský – 1.-8.3. 1-2 ex. (L. Doupal aj.)

Orlovec říční – 13. – 31.3. – 1 ex., 30.3. – 2 ex. (vše J. Šírek aj.)

Luňák červený – 4.3. – 2 ex. (L. Novák), 26.3. – 1 ex. (J. Šírek)

Moták pilich – 11. - 15.3. – 2 ex. (T. Oplocký aj.), 16. – 17.3. – 1F (T. Oplocký, J. Šírek)

Moták pochop – 8.3. – 1F (L. Doupal), poté 1-2 ex.

Káně rousná – 22.3. – 1 ex. (O. Boháč)

Jeřáb popelavý – 5.3. – 1 ex. (J. Šírek)

Lyska černá – 23.3. - 50 ex. (J. Šírek)

Slípka zelenonohá – 14. – 31.3. – 1 ex. (Danzmajerovi aj.)

Čejka chocholatá – 8.3. – 930 ex. (Danzmajerovi), 15.3. – 15 ex., poté jen 1 ex. (J. Šírek aj.)

Kulík říční – 13.3. – 1 ex. (J. Šírek), 28.3. – 1 ex. (T. Oplocký)

 

Jen přihlášení mohou komentovat