racek maly tovacov

Labuť velká – 20. - 24.4 – 96 ex. (J. Šírek)

Husa velká – 24.4. – 200 ex. (J. Šírek), 25.4. - 5 P vodí 41pull. (Danzmajerovi)

Husice liščí – 18. 4. – 1 ex. (Z. Němeček), 20. a 24.4. – 1P (J. Šírek, T. Oplocký)

Husice nilská – 22. – 29. 4. – 2 ex. (L. Doupal, J. Polčák, J. Šírek)

Kachna divoká – 15.4. – 38 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – po celý IV. – 1-5 ex. (J. Šírek aj.), max. 4.4. – 14 ex. (L. Doupal), 13.4. – 5 ex. (Danzmajerovi), 25.4. – 6 ex. (Danzmajerovi)

Ostralka štíhlá – 3.4. – 1M (Z. Abrahámek), 10.4. – 1P (L. Doupal)

Hvízdák eurasijský – 1.4. – 2P, 19.4. -1P (obě J. Šírek)

Hvízdák chilský – 4.4. – 26.4. – 2 ex. (J. Šafránek aj.)

Lžičák pestrý – 8.4. – 29 ex., 14.4. – 16 ex. (obě J. Šírek), 21.4. – 7 ex. (Danzmajerovi)

Čírka obecná – 7.4. - 20 ex. (J. Šírek), 13.4. – 3 ex. (Danzmajerovi), 21.4. – 5 ex. (J. Šírek)

Čírka modrá – po celý IV. 1-4 ex., max. 8.4. – 23 ex. (J. Šírek), 18.4. – 5M (L. Doupal), 24.4. – 8 ex. (J. Šírek)

Polák velký – 4.4. – 140 ex. (L. Doupal), 13.4. – 80 ex. (Danzmajerovi), 26.4. – 130 ex. (L. Doupal)

Polák chocholačka – 4.4. – 84 ex. (K. Čihák), 14.4. – 90 ex. (J. Šírek), 26.4. – 100 ex. (I. Uřinovský)

Zrzohlávka rudozobá – 3. - 24.4. – 1-6 ex. (Z. Abrahámek aj.), max. 4.4. -7 ex. (L. Doupal, J. Šafránek, Z. Němeček)

Hohol severní – 4.4. - 3 ex. (J. Šafránek, Z. Němeček)

Morčák velký – 10.4. – 3 ex. (J. Mach, M. Janoušek), 19.4. – 4M (J. Šírek)

Potáplice severní – 4.4. – 1 ex. (J. Šafránek, Z. Němeček)

Potápka roháč – 8.4. – 83 ex. (J. Šírek), 27.4. - 68 ex. (T. Oplocký)

Potápka černokrká – 7.4. – 2 ex., 10.4. – 5 ex. (obě J. Šírek), 18.4. – 10 ex. (Z. Němeček), 24. - 26.4. – 2 ex. (J. Polčák aj.)

Potápka malá – po celý IV. – 1-4 ex., (J. Šírek aj.)

Kormorán velký – 1.4. – 100 ex., 20.4. – 38 ex., 26.4. – 38 ex. (vše J. Šírek)

Volavka popelavá – 27.4. – 30 ex. (T. Oplocký)

Volavka bílá – 4.4. – 13 ex. (L. Doupal), 15.4. – 20 ex. (T. Oplocký), 26.4. – 9 ex. (I. Uřinovský)

Volavka stříbřitá – 23.4. – 1 ex. (Č. Číhalík)

Bukač velký – 24. – 30.4. – 1 ex. (J. Šírek)

Kvakoš noční – 24. – 26.4. – 1 ex. (V. Gahura aj.), 28.4. – 3 ex. (J. Svoboda aj.)

Čáp bílý – 16.4. – 5 ex. (J. Šírek), 1P na hnízdě ve městě od 2.4. (V. Havelková aj.)

Čáp černý – 10 4. – 1 ex. (L. Doupal)

Orlovec říční – 1. – 29.4. – 1 ex. (J. Šírek aj.), 4.4. – 2 ex. (L. Doupal)

Orel mořský – 1.4. – 2 ex. (J. Šírek), 10.4. – 1 ad. (L. Doupal)

Luňák hnědý – 18.4. – 1 ex. (L. Doupal)

Moták pochop – po celý IV. – 3 hn. P (J. Šírek aj.), 7.4. – 13 ex. (T. Oplocký)

Moták lužní – 26.4. – 1M (L. Doupal, R. Bodínek), 30.4. – 1F (J. Šírek)

Sokol stěhovavý – 7.4. – 1F (J. Polčák, T. Oplocký)

Lyska černá – 21. 4. – 60 ex. (J. Šírek)

Slípka zelenonohá – po celý IV. – 2-3 P (J. Šírek)

Chřástal vodní – 4. – 7.4. – 2 ex. (J. Šafránek aj.), 17. – 18.4. – 1-2 ex. (J. Šírek, L. Doupal)

Chřástal kropenatý – 7.4. – 1 ex., 24.4. – 1 ex. (obě T. Oplocký aj.), 26.4. – 1 ex. (F. Kováč)

Jeřáb popelavý – 26.4. – 1 ex. (J. Šírek)

Čejka chocholatá – po celý IV. 1- 2 ex. (J. Šírek aj.)

Kulík říční – 25.4. – 1 ex. (Danzmajerovi)

Pisila čáponohá – 16.4. – 1 ex. (J. Šírek)

Tenkozobec opačný – 21.4. – 2 ex. (Danzmajerovi, J. Šírek)

Bekasina otavní – 7., 15., 26.4. – 1 ex. (T. Oplocký, L. Doupal)

Jespák bojovný – 7. - 29.4. – 1-13 ex. (L. Doupal, J. Šírek aj.)

Pisík obecný – 7. – 30.4. – 1-3 ex. (J. Šírek aj.), max. 26.4. – 5 ex. (L. Doupal)

Vodouš rudonohý – 18.4. – 3 ex. (L. Doupal)

Vodouš šedý – 2. - 25.4. – 1-2 ex. (Danzmajerovi aj.)

Břehouš černoocasý – 6.4. – 1 ex. (T. Oplocký)

Koliha malá – 26.4. – 21 ex. (L. Doupal, R. Bodínek)

Racek bouřní – 1. – 26.4. – 1 - 5 ex. (J. Šírek aj.)

Racek chechtavý – 4.4. – 125 ex. (K. Čihák), 21.4. – 260 ex. (J. Šírek)

Racek černohlavý – 8. - 17. 4. – 1-2ad.(J. Šírek aj.)

Racek stříbřitý – 9.4. - 1 ex. (J. Šírek)

Racek bělohlavý – 7. 4. – 230 ex. (T. Oplocký), 14.4. – 125 ex. (J. Šírek), 27.4. – 70 ex. (T. Oplocký)

Racek středomořský – 18. – 30.4. – 2-3 ex. (L. Doupal, J. Šírek)

Racek žlutonohý – 1.4. – 1 ad., 22. - 26.4. – 2-3 ex. (J. Šírek, J. Polčák, T. Oplocký)

Racek malý – 13.4. – 1 ex., 14. - 30.4. – do 20 ex. (vše J. Šírek), max. 26.4. – 135 ex. (L. Doupal, R. Bodínek)

Rybák obecný – 10.4. - 1 ex. (J. Mach, M. Janoušek), poté 1-5 ex. po celý IV. (J. Šírek aj.)

Rybák velkozobý 15.4. – 3 ex. (J. Šírek), 18.4. – 1 ex. (L. Doupal)

Rybák bahenní – 24.4. – 2 ex. (T. Oplocký)

Rybák černý – 13. 4. – 1 ex.(Danzmajerovi), 21.4. – 55 ex. (J. Šírek), 27.4. – 75 ex.(J. Šírek), jinak od 3 do 22 ex.

Kalous ušatý – 7.4. – 4 ex., 24.4. – 2 ex. (T. Oplocký)

Ledňáček říční – po celý IV. – 1-4 ex. (J. Šírek aj.)

Dudek chocholatý – 7.4. – 1 ex. (J. Polčák), 16.4. – 1 ex. (Z. Abrahámek), 18.4. – 1 ex. (L. Doupal)

Konipas luční – 7.4. – 2 ex., 15.4. – 50 ex. (obě T. Oplocký), 18.4. – 3 ex. (L. Doupal), 24.4. – 1 ex. (K. Čihák)

Konipas horský – 4.4. – 1 ex. (K. Čihák)

Linduška luční – 8. - 16.4. – 5-15 ex. (J. Šírek, T. Oplocký)

Cvrčilka zelená – 24.4. – 1 ex. (T. Oplocký)

Cvrčilka slavíková – 7. - 30.4. – 1-3 ex. (T. Oplocký aj.)

Vlaštovka obecná – 14.4. – 850 ex. (J. Šírek)

Moudivláček lužní – po celý IV. 2-4 ex. (J. Šírek aj.)

Sýkora uhelníček -21.4. – 4 ex. (J. Šírek)

Sýkořice vousatá – 7.4. – 1 ex. (T. Oplocký), 21.4. – 2 ex. (Danzmajerovi), 24.4. – 1M (T. Oplocký)

Drozd cvrčala – 24.4. – 1 ex. (T. Oplocký)

Bramborníček černohlavý – 1.,15., 22.4. – 1 ex. (J. Šírek, T. Oplocký)

Bramborníček hnědý – 15.4. – 1 P (T. Oplocký), 16.4. – 4-5 ex. (J. Šírek), 22.-24.4. – 2 ex. (T. Oplocký)

Slavík modráček – 7.4. – 2F, 24.4. – 1M (obě T. Oplocký)

Rehek zahradní – 14.4. – 1F (J. Šírek)

Lejsek černohlavý – 18.4. – 1M (C. a P. Everill), 24.4. – 2F (T. Oplocký)

Špaček obecný – 7.4. – 20 000 ex. (T. Oplocký)

Ťuhýk šedý – 8.4. – 1 ex. (J. Šírek)

Ťuhýk obecný – 27.4. – 1M (I. Uřinovský)

Havran polní – 21.4. – 1 ex. (J. Šírek)

Zpracoval: Jiří Šírek

Foto: Racek malý (Hydrocoloeus minutus), Tovačov, 22.4.2020, foto Č. Číhalík

Jen přihlášení mohou komentovat