tovacov potaplice severni

Labuť velká – 11.10. – 200 ex. (K. Čihák, T. Oplocký)

Husa velká – 15.10. – 50 ex. (J. Šafránek aj.), 29.10. – 21 ex. (J. Šírek)

Husa běločelá – 3.- 6.10. – 1-2 ex. (Danzmajerovi), 19.- 20.10. – 155 ex. (J. Šafránek aj.), 22.10. – 120 ex., 29.10. – 11 ex. (obě J. Šírek)

Husice nilská – 20.10. – 2 ex., 24.-31.10. – 2- 4 ex. (J. Šírek aj.)

Kachna divoká – 20.10. – 450 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 4.10. – 8 ex. (J. Šafránek), 6.-15.10. – 2-3 ex. (J. Šírek aj.)

Ostralka štíhlá – 3.- 22.10. – 1-4 ex. (Danzmajerovi aj.), 23.10. – 8 ex. (J. Šírek)

Lžičák pestrý – 2.- 29.10. – 2-9 ex. (J. Šírek aj.), 4.10. – 10 ex. (J. Šafránek aj.)

Hvízdák eurasijský – 6.10 . – 12 ex. (J. Šírek), 19.10. – 17 ex. (J. Šafránek, M. Korbelová), 22.-23.10. – 45 ex. (J. Šírek)

Hvízdák chilský – 3.10. – 2 ex. (Danzmajerovi)

Čírka obecná – 5.10. – 41 ex., 9.10. – 45 ex. (obě J. Šírek), 20.10. – 25 ex. (J. Zeman)

Polák velký – 4.10. - 95 ex. (J. Šafránek aj.), 20.10. – 130 ex. (J. Šírek), 29.10. – 75 ex. (J. Šírek)

Polák chocholačka – 4.10. – 32 ex. (Spáčilovi), 11.10. – 55 ex. (K. Čihák), 29.10. – 75 ex. (J. Šírek)

Polák malý – 4.- 17.10. – 2 ex. (J. Šafránek aj.)

Zrzohlávka rudozobá – 5.10. – 9 ex. (J. Šírek), 15.10. – 10 ex. (J. Šafránek aj.), 20.-22.10. – 1 ex. (J. Šírek)

Morčák velký – 12. - 29.10. – 10-20 ex. (J. Šírek aj.), 22.10. – 40 ex. (J. Šírek)

Potáplice severní – 18.- 31.10. - 2 ex. (Č. Číhalík aj.)

Potápka roháč – 15.10. – 45 ex. (J. Šírek, J. Šafránek)

Potápka černokrká – 28.10. – 1 ex. (M. Jurečka aj.)

Potápka malá – po celý X. 2-6 ex. (J. Šírek aj.)

Kormorán velký – 20.-27.10. - 370 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – 29.10. – 210 ex. (J. Šírek)

Volavka bílá – 20.10. – 46 ex. (J. Šírek)

Volavka stříbřitá – 3.- 4.10. - 1 ex. (Danzmajerovi aj.)

Orel mořský – 2. – 23.10. – 2-3 ex. (J. Šafránek, J. Šírek a jiní)

Orel královský – 6.10. - 1 imm. (J. Šírek)

Káně rousná – 17.10. - 1 ex. (T. Oplocký)

Jestřáb lesní – 18.10. – 1 ex. (L. Doupal, J. Svoboda)

Lyska černá – 9.10. - 1100 ex. , 22.10. - 800 ex. (obě J. Šírek aj.)

Slípka zelenonohá – po celý X.: 1-2 ex. (J. Šírek)

Chřástal vodní – 19.10. – 3 ex. (J. Šafránek, M. Korbelová)

Čejka chocholatá – 9.10. – 1200 ex. (J. Šírek)

Kulík bledý – 15. - 22.10. - 7 - 9 ex. (J. Šírek, Z. Abrahámek aj.), 24. - 31.10. – 2-4 ex. (J. Šafránek, Danzmajerovi aj.)

Jespák obecný – 2.10. – 3 ex. (J. Šírek), 15.-31.10. - 2-22 ex. (J. Šafránek aj.), 24.10. - 24 ex. (J. Zeman)

Koliha velká – 9.10. - 1 ex. (L. Novotný), 18.10. - 1 ex. (J. Šafránek aj.)

Jespák malý – 18.10. - 2 ex. (J. Šafránek aj.)

Vodouš tmavý – 10.10. – 1 ex. (J. Šírek), 20.10. - 2 ex. (Spáčilovi)

Vodouš šedý – 17.- 19.10. - 1 ex. (T. Oplocký aj.), 23.- 25.10. - 2 ex. (J. Šírek, T. Grim aj.)

Bekasina otavní – 17.10. – 6 ex. (T. Oplocký), 25.10. - 28 ex. (J. Šírek)

Slučka malá – 22.10. - 6 ex. (J. Šírek)

Racek chechtavý – 15.10. – 1200 ex., 29.10. – 1000 ex. (obě J. Šírek)

Racek černohlavý – 11.10. - 2 ex.1K (T. Oplocký, K. Čihák), 29.10. - 1 ex.1K (J. Šírek)

Racek bouřní – 1.- 30.10. – 1-6 ex. (J. Šírek, J. Zeman aj.)

Racek bělohlavý - 29.10. – 280 ex. (J. Šírek)

Racek středomořský – 15.10. - 1 ex. (J. Šírek)

Racek stříbřitý – 15. – 31.10. – 1 imm. (J. Šafránek aj.)

Racek žlutonohý – 10.10. – 2 ad., 1 imm. ex., 29.10. - 1 ex.1K (obě J. Šírek)

Racek malý – 10.- 31.10. -1 ex. 1K (J. Šírek, L. Brezniak aj.)

Ledňáček říční – po celý X. 2-6 ex. (T. Oplocký aj.)

Holub hřivnáč – 20.10. – 1400 ex. (J. Zeman)

Konipas horský – 8. a 22.10. – 1 ex. (J. Šírek, Danzmajerovi), 25.10. - 4 ex. (J. Stříteský)

Rákosník obecný – 17.10. – 1 ex. (T. Oplocký)

Moudivláček lužní – 22.- 23.10. – 2-3 ex. (J. Šírek)

Ťuhýk šedý – 20.10. – 1 ex. (J. Zeman)

Havran polní – 10.10. – 3 ex. (J. Šírek)

Pěnkava jikavec – 5.10. – 3 ex. , 15.10. – 1 ex. (obě J. Šírek), 20.-22.10. – 3 ex. (J. Zeman, J. Šírek)

Zpracoval Jiří Šírek

Foto: Potáplice severní (Gavia arctica), Dombas, Tovačov, 18.10.2020, autor Čestmír Číhalík

Jen přihlášení mohou komentovat