rybak velkozoby tovacov

Labuť velká – 9.4 – 227 ex. (J. Šírek)

Husa velká – 27.4. – 35pull. (V. Dobeš), 30.4. - 220 ex. vč. 30 pull. (T. Grim)

Husa běločelá – 1.-9.4. - 4-5 ex. (J. Šírek), 11.4. - 2 ex. (Z. Abrahámek)

Husa tundrová – 11.4. - 1 ex. (Z. Abrahámek), 21.4. - 80 ex. (L. Doupal), 27.-30.4. - 1 ex. (V. Dobeš, T. Grim)

Husice liščí – 26.4. – 1ex. (L. Doupal)

Husice nilská – 2. – 28. 4. – 1 - 3P (L. Doupal aj.)

Kachna divoká – 15.4. – 35 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – po celý IV. – 2-8 ex. (V. Danzmajer aj.)

Hvízdák eurasijský – 10.4. – 28 ex., 18.4. - 9 ex. (obě L. Doupal), 22.4. - 6 ex. (T. Grim)

Lžičák pestrý – 10.4. – 54 ex., 18.4. – 87 ex., 21.4. – 76 ex. (vše L. Doupal)

Čírka obecná – po celý IV. - 2-5 ex. (J. Šírek aj.)

Čírka modrá – 4.4. - 15 ex. (I. Uřinovský), 16.4. - 15 ex. (P. Spáčil), 30.4. - 12 ex. (T. Grim)

Polák velký – 7.4. – 110 ex. (L. Doupal), 18.4. – 45 ex. (P. Spáčil), 30.4. – 55 ex. (T. Grim)

Polák chocholačka – 2.4. – 70 ex., 18.4. – 40 ex., 25.4. – 60 ex. (vše L. Doupal)

Polák malý – 20.4. - 4 ex. (L. Doupal)

Zrzohlávka rudozobá – 4.4. -2 ex. (I. Uřinovský), 12.4. - 2 ex. (J. Šafránek, P. Jašek)

Hohol severní – 1.- 5.4. - 2-9 ex. (T. Oplocký aj.)

Morčák velký – 1.4. – 1M, 20.4. – 1M (obě L. Doupal)

Morčák prostřední – 16.4. - 3M, 10F (L. Doupal)

Potáplice severní – 17.4. – 1 ex. (Z. Chromek, M. Jakubec)

Potápka roháč – 16.4. – 46 ex. (J. Šírek)

Potápka rudokrká – 2.4. - 1 ex. (J. Šírek)

Potápka černokrká – 1.4. – 7 ex. (T. Oplocký), 10.4. - 2 ex. (L. Doupal)

Potápka malá – 4.4. – 12 ex., (I. Uřinovský)

Kormorán velký – 3.4. – 250 ex. (J. Šírek)

Kormorán malý – 5.4. - 1 ex. (J. Šafránek, P. Jakeš)

Volavka popelavá – 7.4.- 70 ex. (J. Šírek)

Volavka červená – 30.4. - 1 ex. (O. Boháč)

Volavka bílá – 12.4. – 20 ex. (P. Spáčil)

Volavka stříbřitá – 25. a 30.4. – 1 ex. (L. Doupal)

Kvakoš noční – 12.4. - 1 ex. (L. Doupal, T. Oplocký)

Čáp bílý – 16.4. – 16 ex. (L. Doupal)

Čáp černý – 7.- 25. 4. – 2-7 ex. (J. Šírek aj.), 8.4. - 9 ex. (J. Šírek)

Orlovec říční – po celý IV. 1-2 ex. (J. Šírek aj.), 4.4. – 3 ex. (L. Doupal)

Orel mořský – po celý IV. 1-2 ex. (V. Danzmajer aj.)

Luňák červený – 1.4. - 1 ex. (L. Doupal), 11.- 12.4. - 1 ex. (Z. Abrahámek, P. Spáčil)

Luňák hnědý – 26.4. – 1 ex. (L. Doupal)

Moták pochop – po celý IV. 5-9 ex. (L. Doupal aj.)

Moták lužní – 15.4. – 1F (J. Šírek), 27.4. - 1F (T. Oplocký)

Poštolka rudonohá – 30.4. – 1F (L. Doupal)

Lyska černá – 4.4. – 35 ex. (I. Uřinovský)

Slípka zelenonohá – po celý IV. – 2-4 ex. (V. Danzmajer aj.)

Chřástal vodní – 1.4. - 5 ex. (T. Oplocký), 18.4. - 1 ex. (L. Doupal), 27.4. - 2 ex. (T. Oplocký)

Chřástal malý – 21. a 24.4. - 1 ex. (L. Doupal, J. Šafránek)

Jeřáb popelavý – 12.- 14.4. – 1 ex. (J. Šírek, J. Svoboda)

Čejka chocholatá – po celý IV. 1- 2 ex. (J. Šírek aj.)

Kulík říční – 7. - 22.4. – 2-5 ex. (J. Šírek aj.)

Tenkozobec opačný – 9.4. – 2 ex. (J. Šírek)

Bekasina otavní – 1.4. – 1 ex. (L. Doupal), 25.4. - 2 ex. (L. Rubáčová), 27.4. - 4 ex. (T. Oplocký)

Slučka malá – 27.4. - 3 ex. (T. Oplocký)

Jespák obecný – 1.4. - 1 ex., 26.4. - 13 ex. (obě L. Doupal)

Jespák bojovný – po celý IV. - 1-8 ex., 1.4. – 24 ex.,26.4. - 13 ex. (obě L. Doupal)

Pisík obecný – 17.- 28.4. - 1-3 ex. (Z. Chromek aj.)

Vodouš bahenní – 17.4. - 3 ex. (Z. Chromek, M. Jakubec), 22. - 25.4. - 7 ex. (P. Spáčil, A. Kouba)

Vodouš kropenatý – 10. - 25.4. - 1-4 ex. (V. Danzmajer aj.)

Vodouš rudonohý – 5.-22.4. – 2-7 ex., 16.4. -12 ex. (P. Spáčil)

Vodouš šedý – 9. - 30.4. – 1-12 ex. (J. Šírek aj.)

Vodouš tmavý – 25. - 26.4. - 1 ex. (A. Kouba, L. Doupal)

Břehouš černoocasý – 17.4. – 4 ex. (L. Doupal)

Koliha malá – 28. - 30.4. – 1 ex. (L. Doupal, J. Svoboda)

Racek bouřní – 2.4. - 12 ex. (J. Šírek), 20.4. - 22 ex., 25.4. - 4 ex. (obě L. Doupal)

Racek chechtavý – 4.4. – 500 ex. (I. Uřinovský), 14.4. – 400 ex. (J. Svoboda), 25.4. - 100 ex. (A. Kouba)

Racek černohlavý – 4.4. – 1 imm. (L. Doupal), 11.4. - 3 ex. (M. Jurečka)

Racek stříbřitý – 4.4. - 1 ad. (L. Doupal)

Racek bělohlavý – 7. 4. – 90 ex. (J. Šírek)

Racek žlutonohý – 7.- 28.4. – 1 ad. (J. Šírek aj.)

Racek malý – 18.4. – 2 ex., 25.4. - 210 ex. (obě L. Doupal)

Rybák obecný – 12.4. - 1 ex. (J. Šafránek), 22.4. - 9 ex. (P. Spáčil)

Rybák dlouhoocasý – 28.4. - 2 ex. (L. Doupal)

Rybák velkozobý 16. - 17.4. – 3 ex. (L. Doupal aj.), 22.4. – 1 ex. (P. Spáčil aj.), 26.4. - 3 ex. (R. Bodinek)

Rybák černý – 25. 4. – 52 ex.(L. Doupal), 27.4. – 6 ex. (R. Bodinek), 30.4. – 10 ex. (T. Grim)

Rybák bělokřídlý – 25.4. - 6 ex. (L. Doupal)

Ledňáček říční – po celý IV. 1-3 ex. (J. Šírek aj.)

Dudek chocholatý – 13. - 19.4. - 1 ex. (J. Šírek aj.)

Linduška luční – 7.4. – 40 ex. (L. Doupal)

Linduška horská – 11.4. - 1 ex. (M. Jurečka)

Konipas luční – 27.4. - 20 ex. (T. Oplocký)

Cvrčilka zelená – 27.4. – 1 ex. (T. Oplocký)

Cvrčilka slavíková – 4.- 30.4. – 1-4 ex. (L. Doupal aj.)

Rákosník tamaryškový – 30.4. - 1 ex. (L. Doupal)

Vlaštovka obecná – 22.4. – 600 ex. (T. Grim)

Moudivláček lužní – 1.4. - 7 ex. (T. Oplocký)

Sýkořice vousatá – 5.4. – 1 ex. (V. Danzmajer), 10.4. - 4 ex. (L. Doupal), 18.4. – 6 ex. (V. Danzmajer)

Bramborníček černohlavý – 27.4. – 1 P (T. Oplocký)

Slavík modráček – 21.4. - 1 ex. (L. Doupal)

Špaček obecný – 27.4. – 30 000 ex. (T. Oplocký)

Vrána černá – 10.4. - 1 ex. (J. Šírek), 14.4. - 2 ex. (J. Svoboda),

Havran polní – 18.4. – 5 ex. (J. Šírek)

Strnad rákosní – 27.4. - 15 ex. (T. Oplocký)

 

Zpracoval: Jiří Šírek

Foto: Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia), Tovačov, 17.4.2021, foto Č. Číhalík, pták byl kroužkován jako pull. u Uppsaly, Švédsko dne 8.6.2014, odečetl Z. Němeček

Jen přihlášení mohou komentovat