husa velka tovacov1260410

Labuť velká – 25.6. – 172 ex. (J. Šírek), 6 P vodí celkem 14 pull. (T. Oplocký)

Husa běločelá – 28.6. - 1 ex.2K (T. Oplocký)

Husa velká – 27.6. – 140 ex. (J. Šírek)

Husice nilská – po celý VI. 4-5 ad., 1P vodí 2 pull. (J. Šírek aj.)

Kachna divoká – 11.6. – 350 ex. (J. Šírek), 2F vodí 8 a 10 pull. (E. Bernardová, J. Šírek)

Kopřivka obecná – 14.6. – 8 ex., 16.6. - 6 ex. (obě J. Šírek)

Čírka modrá – 8.6. – 3 ex. (E. Bernardová aj.), 25.-28.6. – 2-5 ex. (J. Šírek, T. Oplocký)

Čírka obecná – 8.6. - 2 ex. (E. Bernardová aj.), 28.6. - 1 ex., 30.6. - 9 ex. (obě T. Oplocký)

Lžičák pestrý – 12.6. - 6 ex. (T. Oplocký), 19. a 26.6. - 1 ex. (V. Danzmajer)

Ostralka štíhlá – 4.6. - 1P (T. Oplocký)

Polák velký – 19.6. – 103 ex. (V. Danzmajer, I. Uřinovský)

Polák chocholačka– 19.6. – 41 ex. (V. Danzmajer)

Zrzohlávka rudozobá – 8.-16.6. – 1-3 ex. (E. Bernardová, J. Šírek aj.)

Potápka malá – 8. a 19.6. - 1 ex. (E. Bernardová aj.)

Potápka roháč – 19.-25.6. - 27 ex. (I. Uřinovský, J. Šírek)

Kormorán velký – po celý VI. 4-6 ex.(J. Šírek)

Kormorán malý – 14.6. - 2 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – 19.6. – 18 ex. (V. Danzmajer)

Volavka červená – 4. a 12.6. - 1 ex. (T. Oplocký, V. Danzmajer)

Volavka bílá – 8.6. – 1 ex. (E. Bernardová aj.), 19.6. -1 ex. (I. Uřinovský), 25.-27.6. - 2-3 ex. (J. Šírek), 30.6. - 9 ex. (O. Boháč)

Kvakoš noční – 4.-8.6. –2-3 ex., 27.6. - 1 ex. (J. Šírek, T. Oplocký aj.)

Bukáček malý – 1.-19.6. – 1-2 ex. (T. Grim aj.), 4.6. - 3M (T. Oplocký)

Orel mořský – 8. a 11.6. – 1 ad. (J. Šírek, J. Kött), 19.6. - 2 imm. (V. Danzmajer), 26.-27.6. - 1 imm. (V. Danzmajer, J. Šírek)

Moták lužní – 8.6. - 1P (J. Šírek, J. Kött), 28.6. - 1F (T. Oplocký)

Lyska černá – 19.6. – 200 ex. (I. Uřinovský), 2P vodí 2 a4 pull. (J. Šírek)

Slípka zelenonohá – po celý VI. - 3P (J. Šírek)

Chřástal vodní - 30.6. - 7 ex. (O. Boháč)

Čejka chocholatá – 26.6. – 5 ex. (V. Danzmajer)

Kulík říční – 27.6. - 1 ex. (J. Šírek)

Vodouš rudonohý – 8.6. - 2 ex. (E. Bernardová aj.)

Vodouš šedý – 30.6. - 1 ex. (O. Boháč)

Vodouš bahenní - 30.6. - 1 ex. (O. Boháč)

Vodouš kropenatý – 27.6. - 1 ex. (J. Šírek)

Pisík obecný – 8.6. - 1 ex. (E. Bernardová aj.)

Koliha velká – 30.6. - 1 ex. (T. Oplocký)

Racek chechtavý – 4.6. – 1500 ex. (T. Oplocký)

Racek černohlavý – 4.6. - 1 ex. (T. Oplocký)

Racek bělohlavý – 4.6. – 160 ex. (T. Oplocký), 27.6. - 128 ex. (J. Šírek)

Rybák obecný – 28.6. – 20 ex. (T. Oplocký)

Rybák bahenní – 5.6. – 4 ex. (J. Šírek), 12.6. – 3 ex. (T. Oplocký, V. Danzmajer), 19. a 26.6. – 1 ex. (V. Danzmajer), 28.6. - 4 ex. (T. Oplocký)

Rybák černý 5.6. – 3 ex. (J. Šírek), 19.6. – 5 ex. (I. Uřinovský), 28.6. - 6 ex. (T. Oplocký)

Ledňáček říční – po celý VI. 2-4 ex. (J. Šírek)

Cvrčilka slavíková – po celý VI. 1-2 zpív. M (J. Šírek aj.)

Konipas luční – 8.6. – 2 ex. (J. Šírek)

Moudivláček lužní – po celý VI. – 2-3 P hnízdící (J. Šírek)

Sýkořice vousatá – 30.6. – 11 ex. (T, Oplocký)

Špaček obecný – 4.6. – 20.000 ex. (T. Oplocký)

Zpracoval: Jiří Šírek

Foto: Husy velké (Anser anser), Hradecký rybník, Tovačov, červen 2020, autor J. Šírek

Jen přihlášení mohou komentovat