racci chechtavi tovacov

Labuť velká – 20.11. - 22 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Husa velká – 5.11. - 48 ex. (L. Doupal)

Husa běločelá – 9.11. – 1 ex.1K (J. Šírek), 14.11- 5 ex. (O. Boháč)

Husice nilská – 9.11. – 2 ex. (J. Šírek)

Kachna divoká – 7.11. – 1000 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 5.-6.11. – 1 ex. (J. Šafránek aj.)

Ostralka štíhlá – 10.11. – 2 ex. (V. Dobeš, Č. Číhalík)

Hvízdák eurasijský – 5.11. – 9 ex. (L. Doupal), 13.11. – 2 ex. (Z. Němeček, J. Havránek)

Lžičák pestrý – 9.11. – 15 ex. (J. Šírek), 27.11. – 4 ex. (V. Danzmajer)

Čírka obecná – 5.11. – 21 ex. (L. Doupal), 7.11. – 5 ex. (J. Šírek)

Polák velký – 13.11. – 2M, 21.11. – 1M (obě J. Šírek)

Polák chocholačka – 13.-17.11. – 70 ex. (J. Šírek)

Polák malý – 1.-14.11. – 1 ex. (T. Kedzior, O. Boháč aj.)

Hohol severní – 6.-9.11. – 3 ex., 18.11. – 14 ex., 25.11. – 30 ex. (vše J. Šírek)

Morčák velký – 5. 11. – 31 ex. (L. Doupal), 20.11. – 35 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Morčák prostřední – 16.-27.11. – 1F (T. Grim aj.)

Potápka roháč – 6.11. – 54 ex. (J. Šírek)

Potápka černokrká– 17.11. – 1 ex. (L. Řičánek)

Potápka malá – 5.11. – 8 ex. (L. Doupal)

Kormorán velký – 7.11. – 510 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – 9.11. – 255 ex. (J. Šírek)

Volavka bílá – 15.11. – 105 ex. (L. Doupal)

Orel mořský – po celý XI. – 1-2 ex. (M. Korbelová aj.), maximum 11.11. – 5 ex. (L. Lorencová)

Káně rousná – 17.11. – 1 ex. (L. Řičánek)

Raroh velký – 17.11. – 1 ex. (L. Řičánek aj.)

Lyska černá – 4.11. - 100 ex. (J. Šírek)

Slípka zelenonohá – 5.-6.11. – 1 ex. (J. Šafránek aj.)

Chřástal vodní – 5. a 13.11. – 1 ex. (J. Šafránek aj.))

Čejka chocholatá – 9.11. – 480 ex. (J. Šírek), 16.11. – 390 ex. (T. Grim aj.), 27.11. – 14 ex. (V. Danzmajer)

Kulík zlatý – 14.11. – 165 ex. (J. Šírek), 16.11. – 40 ex. (T. Grim aj.)

Jespák obecný – 5. a 9.11. – 1 ex. (J. Šafránek, J. Šírek)

Jespák bojovný – 14.11. – 1 ex. (O. Boháč), 21.11. – 1 ex. (J. Šafránek)

Vodouš kropenatý – 13.11. – 1 ex. (Z. Němeček, J. Havránek)

Vodouš tmavý – 1.-7.11. – 1 ex. (M. Korbelová aj.)

Vodouš šedý – 5.11. – 2 ex. (J. Šafránek)

Koliha velká – 16.11. – 1 ex. (T. Grim aj.)

Bekasina otavní – 13.11. – 2 ex. (Z. Němeček, J. Havránek)

Racek chechtavý – 9.11. – 4500 (J. Šírek), 16. a 20.11. – 6000 (T. Grim, T. Oplocký aj.)

Racek černohlavý – 14.11. – 1 ex. (O. Boháč)

Racek bouřní – 5.11. – 20 ex. (J. Šafránek), 15.11. – 130 ex. (L. Doupal), 16.11. – 1000 ex. (T. Grim, L. Schröpfer), 20.11. – 80 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Racek bělohlavý – 9.11. – 1980 ex. (J. Šírek), 14.11. – 1700 ex. (O. Boháč)

Racek středomořský – 6.11. – 5-7 ex. (J. Šírek), 17.11. – 4-6 ex. (J. Šafránek)

Racek stříbřitý – 5.- 27.11. –1- 3 ex. (J. Šafránek, J. Šírek aj.)

Racek malý – 14.11. – 1 ex. 1K (O. Boháč) 16.11. – 1 ad. (T. Grim, L. Schröpfer)

Racek žlutonohý – 5.- 27.11. – 1-2 ex. (J. Šafránek, J. Šírek aj.)

Racek tundrovýLarus (fuscus) heuglini – 21.11. – 1 ex.1K (P. Jašek, J. Šafránek)

Ledňáček říční – po celý XI. – 1-2 ex. (O. Boháč aj.)

Konipas bílý – 27.11. – 1 ex. (V. Danzmajer)

Sýkořice vousatá – 6.11. – 4 ex. (V. Danzmajer), 14.11. – 2 ex. (O. Boháč)

Havran polní – 20.11. – 450 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Vrána šedá – 25.11. – 280 ex. (J. Šírek)

Vrána černá – 6.11. – 3 ex. (M. Jakubec), 10.11. – 4 ex. (V. Dobeš, Č. Číhalík)

Kavka obecná – 20.11. – 200 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Hýl obecný – 9.11. – 1M (J. Šírek)

 

Zpracoval Jiří Šírek

foto: Rackové chechtaví (Chroicocephalus ridibundus), Hradecký rybník, Tovačov, 10.11.2021, foto Č. Číhalík

Jen přihlášení mohou komentovat