kachny tovacov9535

Labuť velká – 9.7. – 62 ex., 3 P vodí 3,4 a 5 pull. (J. Šírek)

Husice nilská – 9.7. - 18 ex.(J. Šafránek, I. Uřinovský), 23.7. – 7 ex. 30.7. - 1P a 4 juv. (J. Šírek)

Husice liščí – 23.7. – 2 juv. (O. Boháč)

Berneška velká – 9.-23.7. - 1 ex. (I. Uřinovský, J. Šafránek aj.)

Husa velká – 9.7. – 150 ex. (I. Uřinovský), 23.7. - 550 ex. (O. Boháč)

Kachna divoká – 9.7. – 250 ex. (I. Uřinovský), 27.7. - 400 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 23.7. – 3 ex. (O. Boháč)

Čírka modrá – 27.- 28.7. - 8 ex. (J. Šírek)

Čírka obecná – 23.7. – 6 ex. (O. Boháč)

Polák velký – 9.7. – 48 ex. (I. Uřinovský), 10.7. - 4 pull. (Danzmajerovi)

Polák chocholatý – 9.7. – 23 ex. (I. Uřinovský)

Polák malý – 23.7. – 1 ex. (O. Boháč)

Zrzohlávka rudozobá – 9.-23.7. – 1F se 4 pull. (J. Šafránek aj.)

Potápka roháč – 9.7. – 93 ex. (I. Uřinovský)

Potápka malá – 30.7. - 6 ex., 1P vodí 2 juv. (J. Šírek)

Kormorán velký – 27.-30.7. - 42 ex. (J. Šírek)

Čáp černý – 9.7. - 2 ex. (I. Uřinovský)

Kvakoš noční – 9.7. – 30 ex. (J. Šafránek, I. Uřinovský), 10.7. - 5 ex. (Danzmajerovi), 17.7. - 7 ex. (J. Šafránek), 23.7. – 8 ex. (O. Boháč)

Bukáček malý – 9.7.- 1P (I. Uřinovský), 17.7. - 4 ex. (J. Šafránek), 23.7. – 1P (O. Boháč)

Volavka popelavá – 9.7. – 32 ex. (I. Uřinovský)

Volavka bílá – po celý VII. 1-10 ex., max. 27.7. – 16 ex. (J. Šírek)

Volavka stříbřitá – 23.7. – 6 ex. (O. Boháč), 27.7. - 1 ex. (Z. Němeček, J. Šírek)

Orel mořský – 9.- 10.7. - 2 ad. (I. Uřinovský, M. Jurečka aj.), 17.7. - 1 ex. (J. Šafránek), 23.7. – 2 ex. (O. Boháč)

Luňák červený – 17. a 27.7. - 1 ex. J. Šafránek, J. Šírek)

Moták pochop – po celý VII. 2-4 ex. (J. Šírek)

Lyska černá – 9.7. – 116 ex. (I. Uřinovský)

Slípka zelenonohá – po celý VII. 2-3 P (J. Šírek)

Čejka chocholatá – 23.7. - 50 ex. (O. Boháč)

Kulík říční – 17. a 28.7. - 1 ex. (J. Šírek), 29.7. - 1 juv. (P. Spáčil)

Bekasina otavní – 23.7. – 3 ex. (O. Boháč)

Jespák bojovný – 9.7. - 10 ex. (I. Uřinovský), 23.7. – 1 ex. (O. Boháč)

Pisík obecný – 9. - 23.7. – 1-6 ex. (O. Boháč, I. Uřinovský aj.)

Vodouš bahenní – 27.7. - 6 ex. (J. Šírek), 29.7. - 1 ex. (P. Spáčil)

Vodouš kropenatý – 28.7. - 3 ex. (J. Šírek), 29.7. - 4 ex. (P. Spáčil)

Vodouš šedý – 23.7. – 1 ex. (O. Boháč)

Jespák šedý – 29.7. - 5 ex. (P. Spáčil)

Racek chechtavý – 10.7. – 150 ex. (M. Přidal aj.), 17.7. - 260 ex., 28.7. - 700 ex. (obě J. Šírek)

Racek středomořský – 23.7. – 10 ex. (O. Boháč), 27.7.- 5 juv. (J. Šírek)

Racek bělohlavý – 23.7. – 110 ex. (O. Boháč)

Rybák obecný – 23.7. - 30 ex. (O. Boháč)

Rybák velkozobý – 10.7. - 3 ex. (M. Přidal aj.)

Rybák černý 9.7. – 4 ex. (I. Uřinovský), 23.7. – 6 ex. (O. Boháč)

Ledňáček říční – 23.7. – 4 ex. (O. Boháč)

Krkavec velký – 10.7. - 3 ex. (M. Přidal)

Moudivláček lužní – 27.7. – 5 ex. (J. Šírek)

                                                                                                          

Zpracoval Jiří Šírek

Foto: Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), F s pull. a 1 pull. poláka velkého, Hradecký rybník, Tovačov, červenec 2022, autor Zdeněk Němeček

Jen přihlášení mohou komentovat