potapka rohac tovacov4164

Labuť velká – 13.3. - 155 ex. (J. Šírek)

Husa velká – 2.3. – 220 ex. (V. Dobeš, Č. Číhalík), 18.3. - 180 ex. (Danzmajerovi), 30.3. - 250 ex. (J. Šírek)

Husa běločelá – 10.3. – 1800 ex. (L. Doupal), 14.3. – 1700 ex. (obě L. Doupal), 21.3. – 1300 ex., 30.3. - 4 ex. (obě J. Šírek)

Husa tundrová – 2.3. – 9 ex. (V. Dobeš, Č. Číhalík), 12. - 13.3. – 16 ex. (L. Doupal, J. Šírek), 22.3. - 11 ex. (L. Doupal)

Husice liščí – 19.3. - 1 ex. (L. Doupal)

Husice nilská – po celý III. 2-5 ex. (V. Dobeš, I. Uřinovský aj.)

Kachna divoká – 11.3. – 70 ex. (I. Uřinovský)

Kopřivka obecná – 10.3. - 16 ex. (L. Doupal), 11.3. - 36 ex. (I. Uřinovský), 29.3. - 48 ex. (L. Doupal)

Čírka modrá – 10.3. – 1M (L. Doupal), 19.3. - 23 ex. (L. Doupal, J. Šírek), 29.3. - 24 ex. (L. Doupal)

Čírka obecná – 10.3. - 73 ex.(L. Doupal), 13.3. - 38 ex. (J. Šírek), 29.3. - 37 ex. (L. Doupal, Greplovi)

Hvízdák eurasijský – 6.3. - 120 ex., 21.3. - 14 ex. (obě L. Doupal), 23.3. - 15 ex. (J. Šírek)

Ostralka štíhlá – 1.-29.3. – 2-6 ex. (L. Doupal aj.)

Lžičák pestrý – 13.3. – 2M (J. Šírek), 26.3. - 44 ex. (L. Doupal)

Kachnička mandarinská – 12.-13.3. - 1M (I. Uřinovský, J. Šírek)

Zrzohlávka rudozobá – 3.3. - 3 ex., 8.3. - 8 ex., 14.3. - 9 ex. (vše L. Doupal), 25.-30.3. - 2-5 ex. (D. Gergely, Greplovi aj.)

Polák velký – 10.3. – 340 ex., 12.3. – 240 ex., 26.3. – 140 ex. (vše L. Doupal)

Polák chocholačka – 10.3. – 220 ex., 14.3. – 150 ex., 26.3. – 86 ex. (vše L. Doupal, J. Šírek)

Polák kaholka – 1.-16.3. - 1-3 ex. (J. Šafránek, L. Doupal aj.), 15.3. - 5 ex. (J. Šírek)

Polák malý – 15.-29.3. - 1-2 ex. (J. Šírek, T. Kedzior aj.)

Hohol severní – 6.3. – 63 ex. (L. Doupal), 11.3. – 50 ex. (I. Uřinovský), 22.3. – 9 ex. (J. Šafránek aj.), 26.-30.3. - 2-3 ex. (L. Doupal, I. Uřinovský, J. Šírek)

Morčák velký – 2.-8.3. – 25 ex. (L. Doupal, Č. Číhalík aj.), 14.3. – 24 ex. (L. Doupal, J. Šírek), 26.3. – 7 ex. (I. Uřinovský)

Morčák prostřední – 15.3. - 1F (J. Šírek)

Potápka roháč – 2.3. – 37 ex. (V. Dobeš, Č. Číhalík), 27.3. - 40 ex. (O. Boháč)

Potápka malá – po celý III. 1-5 ex. (L. Doupal aj.)

Kormorán velký – 26.-27.3. - 288 ex. (J. Šírek, I. Uřinovský)

Volavka popelavá – 26.3. – 68 ex. (I. Uřinovský)

Volavka bílá – 2.3. - 116 ex., 12.3. - 162 ex., 29.3. - 57 ex. (vše L. Doupal)

Bukač velký – 19.-20.3. - 1 ex. (O. Kubinec, R. Bodinek, J. Šírek)

Čáp bílý – 2.3. - 1 ex. (V. Dobeš, Č. Číhalík)

Čáp černý – 18.-30.3. - 1-2 ex. (M. Přidal aj.), 27.3. - 3 ex. (O. Boháč)

Orel mořský – po celý III. 1-2 ex. (L. Doupal, V. Danzmajer aj.)

Orel královský – 12.3. - 1 imm. (A. Pečinka)

Orlovec říční – 13.-31.3. – 1-2 ex. (J. Šírek, L. Doupal aj.)

Luňák červený – 12.-14.3. - 1 ex. (A. Pečinka., L. Doupal), 26.3. - 2 ex. (L. Doupal), 29.3. - 1 ex. (L. Doupal, Greplovi)

Moták pilich – po celý III. 1-4 ex., max. nocujících 21.3 – 21 ex., 30.3. - 9 ex. (L. Doupal)

Moták pochop – 10.3. – 1M (L. Doupal)

Sokol stěhovavý – 6.3. - 1 ex. (L. Doupal)

Raroh velký – 8.3. - 1 ex. (L. Doupal)

Lyska černá – 2.3. - 50 ex. (V. Dobeš, Č. Číhalík), 11.3. - 62 ex. (I. Uřinovský)

Slípka zelenonohá – 30.3. – 2 ex. (L. Doupal)

Chřástal vodní – 16. - 23.3. - 1-4 ex. (L. Doupal aj.)

Chřástal kropenatý – 31.3. - 5 ex. (L. Doupal)

Jeřáb popelavý – 15.3. - 7 ex. (J. Šírek), 25.-26.3. - 20 ex. (D. Gergely aj.)

Čejka chocholatá – 6.3. – 230 ex., 16.3. – 300 ex. (obě L. Doupal), 21.3. - 38 ex. (J. Šírek)

Kulík zlatý – 13.3. - 16 ex. (J. Šírek)

Kulík říční – 25..3. – 4-5 ex. (J. Kvasnička), 26.-27.3. - 12 ex. (J. Šírek), 29.3. - 16 ex. (Greplovi)

Bekasina otavní – 16.3. – 1 ex. (L. Doupal), 30.3. - 2 ex. (J. Šírek)

Jespák bojovný – 19.3. – 19 ex., 24.3. - 42 ex. (obě L. Doupal), 30.3. - 62 ex. (J. Šírek)

Vodouš bahenní – 29.3. - 2 ex. (Greplovi), 30.3. - 1 ex. (J. Šírek)

Vodouš kropenatý – 19.-30.3. – 1-2 ex. (L. Doupal, J. Šírek)

Vodouš rudonohý – 20.3. - 1 ex. (Greplovi), 21.-30.3. - 2-8ex. (J. Šafránek, P. Jašek aj.)

Břehouš černoocasý – 22.-25.3. - 2 ex. (J. Šafránek, P. Jašek aj.)

Jespák obecný – 24.-26.3. - 1 ex. (T. Kedzior aj.), 29.3. - 3 ex. (T. Kedzior, Greplovi)

Racek chechtavý – 4.3. – 7000 ex. (J. Šírek), 20.3. - 9000 ex. (L. Doupal)

Racek černohlavý – 19.3. – 1 ex. (L. Doupal), 30.-31.3. - 2 ex. (L. Doupal, J. Šírek)

Racek bouřní – 1.3. – 63 ex. (J. Šafránek, T. Kedzior), 12.3. – 64 ex., 29.3. - 65 ex. (obě L.Doupal)

Racek bělohlavý – 14.3. - 350 ex. (J. Šírek)

Racek stříbřitý – 23. a 30.3. – 1 imm. (J. Šírek)

Racek žlutonohý – 14. a 19.3. - 1 ad. (J. Šírek, L. Doupal)

Holub doupňák – 8.3. - 8 ex. (L. Doupal)

Kalous ušatý – 20. a 27.3. - 1 ex. (L. Doupal, J. Šírek)

Ledňáček říční – po celý III. 2-4 ex. (I. Uřinovský aj.)

Konipas horský – 10.3. - 1 ex. (L. Doupal), 27.3. - 2 ex. (O. Boháč)

Moudivláček lužní – 20.3. - 15 ex. (L. Doupal)

Králíček ohnivý – 26.-27.3. - 1 ex. (O. Boháč)

Sýkořice vousatá – 29.3. - 4 ex. (L. Doupal), 30.3. - 1-2 ex. (J. Šírek)

Bramborníček černohlavý – 14. a 19.3. - 1 ex. (obě L. Doupal)

Krkavec velký – 19.3. - 12 ex. (L. Doupal)

Vrána černá – 27.3. - 1 ex. (J. Šírek)

Ťuhýk šedý – 30.3. – 2 ex. (J. Šírek)

 

Zpracoval Jiří Šírek

Foto: Potápka roháč (Podiceps cristatus), Tovačov, 25.3.2023, foto Z. Němeček

Jen přihlášení mohou komentovat