lejsek cernohlavy tovacov27

Labuť velká – 23.4. – 115 ex. (J. Šírek)

Husa velká – 15.4. – 130 ex., 20 P vodí pull. (J. Šírek), 14.4. - 150 pull. (M. Přidal)

Husa běločelá – 15.-30.4. - 1 ex. (J. Šírek, L. Doupal)

Husice liščí – 22.4. – 1 P (L. Doupal)

Husice nilská – 2.4. – 2 ex. (J. Šírek), 26.4. - 6 ex. (L. Doupal)

Kachna divoká – 17.4. – 48 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 8.4. – 34 ex., 17.4. – 24 ex., 30.4. - 18 ex. (vše L. Doupal)

Hvízdák eurasijský – 2.4. – 6 ex.(L. Doupal), 7.4. – 4 ex. (J. Šírek)

Ostralka štíhlá – 29.-30.4. – 1M (L. Doupal, Danzmajerovi)

Lžičák pestrý – 7.4. – 90 ex. (J. Šírek), 8.4. – 41 ex., 15.4. - 28 ex. (obě L. Doupal), 21.4. – 12 ex. (J. Šírek)

Čírka obecná – 10.4. - 15 ex., 20.4. – 7 ex. (L. Doupal), 23. a 30.4. - 6 ex. (L. Doupal, J. Šírek)

Čírka modrá – 8.4. - 37 ex. (L. Doupal), 15.4. - 33 ex. (Danzmajerovi), 20.4. - 29 ex., 26.4. - 11 ex. (obě L. Doupal)

Polák velký – 8.4. – 110 ex. (L. Doupal), 15.4. – 150 ex. (L. Doupal, Danzmajerovi), 26.4. – 90 ex. (L. Doupal)

Polák chocholačka – 8.4. – 170 ex., 14.4. – 300 ex., 20.4. – 110 ex. (vše L. Doupal)

Polák malý – 15.-20.4. - 1-2M (L. Doupal aj.)

Zrzohlávka rudozobá – po celý IV. 2-8 ex. (L. Doupal aj.)

Hohol severní – 2.-18.4. – 2-4 ex. (L. Doupal aj.)

Morčák velký – 2.4. – 20 ex. (J. Šírek), 15.4. – 3 ex.(L. Doupal, J. Šírek)

Morčák prostřední – 7.a 13.4. – 3 ex. (J. Šírek)

Potáplice severní – 13.4. - 1 ex. (T. Oplocký)

Potáplice malá – 23.4. - 1 ex. (L. Doupal)

Potápka roháč – 15.-17.4. – 53 ex. (J. Šírek)

Potápka černokrká – 7.4. – 33 ex. (J. Šírek), 8.4. - 31 ex., 10.4. - 3 ex. (obě L. Doupal), 25.-26.4. - 3-4 ex. (J. Šírek, L. Doupal), 30.4. - 13 ex. (L. Doupal)

Potápka malá – 6. a 17.4. - 4 ex. (J. Šírek)

Kormorán velký – 2.4. – 300 ex. (L. Doupal), 20.4. – 110 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – 2.-5.4.- 40 ex. (M. Přidal, J. Šírek aj.)

Volavka bílá – 8.4. – 58 ex. (L. Doupal), 10.4. – 36 ex. (D. Šlosarová), 22.4. - 27 ex. (L. Doupal)

Čáp černý – po celý IV. 1-4 ex. (J. Šírek aj.), 30.4. – 6 ex. (L. Doupal)

Orlovec říční – 2.-5.4. – 4 ex. (L. Doupal, J. Šírek), 8.-23.4. - 1-3 ex. (L. Doupal aj.)

Orel mořský – po celý IV. 1-2 ex. (L. Doupal, J. Šírek aj.)

Luňák červený – 13.-30.4. - 1 ex. (T. Oplocký, L. Doupal aj.)

Luňák hnědý – 2.-23.4. – 1 ex. (L. Doupal, J. Šírek, T. Oplocký)

Káně rousná – 5.4. – 3 ex. (L. Doupal, J. Šírek), 16.4. - 1 ex. (L. Doupal)

Moták pochop – po celý IV. 3 P (J. Šírek aj.)

Moták pilich – 5.-27.4. – 2 ex. (L. Doupal aj.), 9.4. – 6 ex. (L. Doupal)

Moták lužní – 30.4. – 1M (L. Doupal)

Lyska černá – 16.4. – 30 ex. (D. Šlosarová, P. Kladivo)

Slípka zelenonohá – 10. a 29.4. - 1-2 ex. (Danzmajerovi)

Chřástal vodní – 23.-25.4. - 1-2 ex. (J. Šírek)

Chřástal kropenatý – 10.4. – 3 ex. (L. Doupal, J. Svoboda), 11.4. - 4 ex. (L. Doupal), 22.4. - 3 ex. (L. Doupal)

Jeřáb popelavý – 12.-15.4. – 6 ex. (L. Doupal, J. Šírek), 16.4. – 1 ex. (Greplovi)

Čejka chocholatá – 17.-18.4. - 3 ex. (V. Novotný, J. Šírek)

Kulík říční – 18.4. – 1 ex. (J. Šírek)

Bekasina otavní – 5.4. - 1 ex. (L. Doupal, J. Šírek)

Jespák obecný – 5., 8. a 22.4. - 1 ex. (L. Doupal, O. Boháč)

Jespák bojovný – 5.4. - 90 ex. (J. Šírek), 22.4. – 12 ex., 28.4. - 4 ex. (obě L. Doupal)

Pisík obecný – 20.-30.4. - 1-3 ex. (L. Doupal aj.)

Vodouš bahenní – 20.4. - 1 ex. (L. Doupal)

Vodouš kropenatý – 16.4. - 1 ex. (L. Doupal)

Vodouš rudonohý – 6.4. – 1 ex., 7.4. - 3 ex. (obě J. Šírek), 8.4. - 2 ex. (L. Doupal)

Vodouš tmavý – 28.4. – 1 ex. (J. Šírek), 30.4. - 1 ex. (L. Doupal)

Racek bouřní – 2.4. - 100 ex., 15.4. - 45 ex. (obě J. Šírek), 18.-30.4. - 2-5 ex. (J. Šírek, L. Doupal)

Racek chechtavý – 2.4. – 350 ex., 15.4. – 1300 ex., 18.4. - 300 ex.. 30.4. - 90 ex. (vše J. Šírek)

Racek stříbřitý – 5.4. - 1 ex. (J. Šírek)

Racek bělohlavý – 5.-6.4. – 40 ex. (J. Šírek), 16.4. – 260 ex. (L. Doupal), 23.4. – 40 ex. (J. Šírek)

Racek středomořský – 5.4. - 1 ex., 22.4. - 3 ex., 30.4. - 3 ex. (vše L. Doupal)

Racek žlutonohý – 2.4. – 3 ex., 7.4. – 2 ex. (obě J. Šírek), 9.4. – 9 ex. (V. John, L. Doupal), 14.4. – 4 ex. (Přidalovi)

Racek malý – 15.4. – 1 ex. (L. Doupal, Svobodovi), 17.-19.4. - 1 ex. (J. Šírek, P. Brandl), 22.4. – 12 ex., 23.4. - 25 ex., 30.4. - 52 ex. (vše L. Doupal)

Rybák obecný – 15.4. - 3 ex. (J. Šírek), 30.4. - 18 ex. (L. Doupal, J. Šírek)

Rybák černý – 22.4. – 4 ex., 28.4. – 11 ex., 30.4. – 38 ex. (vše L. Doupal)

Rybák bělokřídlý – 25.4. – 1 ex. (J. Šírek)

Ledňáček říční – po celý IV. 2-3 ex. (D. Šlosarová, L. Doupal, J. Šírek aj.)

Dudek chocholatý – 10.4. - 1 ex. (P. Zbožínková), 22.4. – 1 ex., 23.4. – 2 ex. (obě L. Doupal)

Kalous pustovka – 5. a 27.4. – 1 ex. (M. Sklenář, L. Doupal)

Holub doupňák – 20.4. – 1 ex. (J. Šírek)

Linduška luční – 15.4. – 5 ex. (J. Šírek)

Konipas luční – 15.4. - 2 ex. (J. Šírek), 16.4. – 5 ex. (L. Doupal)

Cvrčilka slavíková – 10.4. – 2 ex. (J. Svoboda), 12.-23.4. – 1-2 ex. (Danzmajerovi aj.)

Sýkořice vousatá – 10.4. – 4 ex. (J. Svoboda, Danzmajerovi), 16.4. – 3 ex. (L. Doupal)

Lejsek černohlavý – 20.4. – 1M (J. Šírek), 27.4. – 6 ex. (V. Dobeš, Č. Číhalík)

Bramborníček černohlavý – 6.4. - 2 ex., 18.4. - 1M, 25.4. - 1M (vše J. Šírek)

Rehek zahradní – 23.4. – 1 ex. (J. Šírek)

 

Zpracoval: Jiří Šírek

Foto: Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca), Tovačov, 27.4.2023, autor Č. Číhalík

Jen přihlášení mohou komentovat