moudivlacek luzni tovacov4085

Labuť velká – 1.9. – 50 ex., 23.9. – 80 ex. (obě J. Šírek)

Husa velká – 23.9. – 13 ex. (J. Šírek)

Husice liščí – 10. a 28.9. – 1 ex. (M. Kubelík, M. Jurečka)

Kachna divoká – 23.-27.9. – 600 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 6.9. - 4 ex. (J. Šírek), 10.9. – 2 ex. (M. Kubelík), 27.9. – 2 ex. (J. Šírek)

Ostralka štíhlá – 10.9. – 1 ex. (M. Kubelík), 27.-28.9. - 1 ex. (J. Šírek, M. Jurečka)

Lžičák pestrý – 6.-27.9. – 3-8 ex. (J. Šírek, Danzmajerovi)

Hvízdák eurasijský – 7.9. – 1 ex., 27.9. - 2 ex. (obě J. Šírek)

Čírka obecná – 6.9. - 20 ex., 18.9. – 45 ex., 27.9. – 20 ex. (vše J. Šírek)

Čírka modrá – 18. 9. – 4 ex., 20.-27.9. – 2 ex. (J. Šírek, L. Doupal)

Zrzohlávka rudozobá – 27.9. - 1 ex. (J. Šírek)

Polák velký – 25.9. – 45 ex. (O. Boháč, L. Votrubcová)

Polák chocholačka – 16.9. - 12 ex. ( Danzmajerovi), 18.9. - 30 ex. (J. Šírek), 25.9. – 40 ex. (O. Boháč, L. Votrubcová)

Polák malý – 10.9. – 3 ex. (M. Kubelík), 20.9. - 1 ex. (L. Doupal), 27.-28.9. – 1 ex. (J. Šírek, M. Jurečka)

Potápka roháč – 16.9. – 40 ex. (Danzmajerovi)

Potápka malá – 10.9. - 2 ex. (M. Kubelík), 27.9. – 1 ex. (J. Šírek)

Kormorán velký –6.9. – 25 ex., 27.9. – 40 ex. (obě J. Šírek)

Volavka popelavá – 23.9. – 35 ex. (J. Šírek), 29.9. – 50 ex. (M. Dyčka)

Volavka bílá – 18.9. – 16 ex., 23.9. – 19 ex., 29.9. – 20 ex. (J. Šírek, M. Dyčka)

Volavka stříbřitá – 6.9. – 1 ex. (J. Šírek)

Volavka vlasatá – 13.9. – 1 ex. (O. Boháč, L. Votrubcová)

Bukáček malý – 14.9. – 2 ex. (T. Kedzior)

Kvakoš noční – 7. a 14.9. – 1 ex. (J. Šírek, T. Kedzior)

Čáp černý – 2.9. – 1 ex. (Danzmajerovi)

Orlovec říční – 10.9. – 1 ex. (M. Kubelík)

Orel mořský – 1.9. - 1 ex. (J. Šírek), 16.9. – 1 ex. (Danzmajerovi)

Orel křiklavý – 27.9. – 1 ex. (J. Šafránek)

Moták pochop – po celé IX. – 3-6 ex. (J. Šírek aj.), 8.9. – 8 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Lyska černá – 16.9. – 250 ex. (Danzmajerovi)

Slípka zelenonohá – 6.9. - 6 ex., 27.9.- 2 ex. (obě J. Šírek)

Chřástal vodní – 8.9. – 12 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Chřástal kropenatý – 8.9. – 1 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Čejka chocholatá – 6.9. - 180 ex. (J. Šírek), 16.9. – 180 ex. (Danzmajerovi), 25.9. – 400 ex. (O. Boháč, L. Votrubcová)

Kulík bledý – 16.9. – 1 ex. (Danzmajerovi)

Kulík písečný – 1.9. - 2 ex. (J. Šírek), 8.9. – 2 ex. (J. Šafránek)

Jespák obecný – 1.9. - 4 ex. (J. Šírek), 8.9. – 1 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Jespák křivozobý – 2.9. – 4 ex. (Danzmajerovi)

Jespák bojovný – 6.-8.9. - 1 ex. (J. Šírek, O. Boháč, T. Oplocký)

Vodouš bahenní – 8.9. – 1 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Vodouš šedý – 2.9. - 1 ex. (Danzmajerovi)

Vodouš tmavý – 8.9. – 2 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Koliha velká – 1.9. – 1 ex., 18.9. – 6 ex. (obě J. Šírek)

Bekasina otavní – 8.9. – 20 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Racek chechtavý – 6.9. – 800 ex. (J. Šírek)

Racek bouřní – 27.9. - 1 ex. (J. Šafránek)

Racek bělohlavý – 6.9. - 700 ex. (J. Šírek), 8.9. – přes 1000 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Racek středomořský – 27.9. - 1 ex. (J. Šafránek)

Racek stříbřitý – 27.9. – 1 ex. (J. Šafránek)

Rybák obecný – 10.-11.9. – 4 ex. (J. Šírek, M. Kubelík), 18.-20.9. – 1 ex. (J. Šírek, L. Doupal)

Rybák černý – 1.9. - 1 ex. (J. Šírek)

Ledňáček říční – po celé IX. 2-3 ex. (J. Šírek)

Vlha pestrá – 8.9. – 1 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Strakapoud jižní – 8.9. – 1 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Holub doupňák – 8.9. – 4 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Konipas luční – 8.9. – 1 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Konipas horský – 8.9. – 1 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Pěnice vlašská – 8.9. – 1 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Pěnice slavíková – 8.9. – 2 ex. (O. Boháč, T. Oplocký), 10.9. – 1 ex. (M. Kubelík)

Cvrčilka slavíková – 8.9. – 2 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Bramborníček černohlavý – 6.9. – 1 ex. (J. Šírek)

Slavík tmavý – 8.9. – 1 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Slavík modráček – 8.9. – 1 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Bělořit šedý – 8.9. – 1 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Králíček ohnivý – 25.9. – 1 ex. (O. Boháč, L. Votrubcová)

Moudivláček lužní – 25.9. – 60 ex. (O. Boháč, L. Votrubcová)

Ťuhýk šedý – 8.9. – 1 ex. (O. Boháč, T. Oplocký), 23.9. - 1 ex. (J. Šírek)

Jiřička obecná – 18.-20.9. – 500 ex. (J. Šírek, L. Doupal)

Břehule říční – 18.9. – 20 ex. (J. Šírek)

Strnad luční – 8.9. – 1 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Zpracoval Jiří Šírek

Foto: Moudivláček lužní (Remiz pendulinus), Tovačov, 25.9.2023, autor L. Votrubcová

Jen přihlášení mohou komentovat