brehous rudy tovacov

Labuť velká – 5.10. – 180 ex., 13.10. – 140 ex. (obě J. Šírek), 28.10. – 68 ex. (Dyčkovi)

Husa velká – 7.10. – 90 ex. (Spáčilovi aj.)

Husa běločelá – 6.-7.10. – 6 ex. (J. Šafránek aj.), 11.10. – 16 ex. (J. Šírek), 12.10. – 24 ex. (J. Šafránek, P. Jašek)

Husice liščí – 10.-30.10. – 1 ex. (J. Šírek, Lorencovi aj.)

Husice nilská – 17.10. – 12 ex. (J. Šafránek, J. Šírek), 24.10. – 2 ex. (J. Šírek), 31.10. – 17 ex. (M. Hejsková)

Kachna divoká – 1.10. – 476 ex. (E. Janeček), 13.10. – 600 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 1.10. – 6 ex. (E. Janeček), 10.10. – 10 ex. (J. Šírek), 29.10. – 2 ex. (Řičánkovi)

Ostralka štíhlá – po celý X. 2-7 ex., maxima 6.10. – 8 ex. (J. Šafránek), 10.10. – 21 ex., 23.10. – 11 ex. (obě J. Šírek)

Lžičák pestrý – 10.10. - 7 ex. (J. Šírek), 11.10. – 20 ex. (O. Boháč), 17.10. – 24 ex. (J. Šafránek, P. Jašek), 29.10. – 53 ex. (L. Doupal)

Hvízdák eurasijský – po celý X. 2-8 ex., max. 10.10. – 15 ex. (J. Šírek aj.)

Čírka modrá – 5.10. – 2 ex. (J. Šírek)

Čírka obecná – 10.10. – 8 ex., 17.10. – 38 ex. (obě J. Šírek), 29.10. – 68 ex. (L. Doupal)

Zrzohlávka rudozobá – 5. a 10.10. – 1 ex. (J. Šírek)

Polák velký – 1.10. - 75 ex. (E. Janeček), 11.-13.10. – 10 ex. (L. Doupal aj.), 21.10. – 3 ex. (J. Goláň)

Polák chocholačka – 5.10. – 30 ex. (J. Šírek), 17.10. – 12 ex. (J. Šafránek, P. Jašek), 26.10. – 15 ex. (J. Šírek)

Polák malý – 1.-29.10. – 1 ex. (E. Janeček aj.)

Morčák velký – 9.10. – 1 ex., 18.10. – 1 ex. (obě J. Šírek), 28.10. – 9 ex. (Dyčkovi), 30.10. – 7 ex. (Lorencovi)

Potápka roháč – 24.10. – 70 ex. (J. Šírek)

Potápka malá – po celý X. 1-2 ex., 1.10 - 4 ex. (E. Janeček)

Potápka černokrká – 31.10. – 2 ex. (M. Hejsková)

Kormorán velký – 18.10. - 280 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – 9.10. – 105 ex., 13.10. – 225 ex., 30.10. – 300 ex. (vše J. Šírek)

Volavka bílá – 13.10. – 32 ex. (J. Šafránek, P. Jašek), 30.10. – 60 ex. (J. Šírek)

Orel mořský – 1., 11., 19. a 29.10. – po 1 ex. (E. Janeček aj.), 24.10. – 2 ex. (J. Šírek)

Luňák červený – 5.-17.10. – 1 ex. (J. Šírek, J. Šafránek)

Moták pochop – 2.10. – 3 ex. (J. Šírek), 12.10. – 1 ex. (J. Šafránek, P. Jašek)

Sokol stěhovavý – 21.10. – 1 ex. (Spáčilovi)

Raroh velký – 30.10. – 1 ex. (Lorencovi)

Lyska černá – 2.10. - 450 ex. (J. Šírek), 11.10. – 100 ex. (Hastíkovi), 26.10. – 20 ex. (J. Šírek)

Slípka zelenonohá – 1.10. - 16 ex. (E. Janeček), 28.10. – 1 ex. (Dyčkovi)

Chřástal vodní – 21.10. – 1 ex. (Danzmajerovi), 28.10. – 1 ex. (Dyčkovi)

Čejka chocholatá – 1.10. – 615 ex., 13.10. – 720 ex. (obě J. Šírek), 21. a 30.10. – 2000 ex. (Spáčilovi, J. Šírek)

Kulík bledý – 7.10. - 2 ex. (Spáčilovi), 12.-20.10. – 4 ex. (J. Šírek aj.), 21.10. – 6 ex. (Spáčilovi aj.), 28.10. – 8 ex. (Dyčkovi), 29.-30.10. – 7 ex. (L. Doupal, Danzmejerovi aj.)

Kulík zlatý – 2.-7.10. – 1 ex. (J. Šírek, Spáčilovi), 12.-13.10. – 4 ex., 17.10. – 10 ex. (obě J. Šafránek, P. Jašek), 21.10. – 16 ex. (Spáčilovi aj.), 28.10. – 14 ex. (Danzmajerovi), 30.10. – 7 ex. (J. Šafránek aj.)

Kulík písečný – 9.-13.10. – 1 ex. (J. Šírek, L. Doupal aj.)

Jespák obecný – 9.-10.10. - 8 ex. (J. Šírek), 15.10. – 30 ex. (Přidalovi), 24.10. – 29 ex. (J. Šírek)

Jespák bojovný – 2.10. – 12 ex. (J. Šírek), 6.-30.10. – 1-3 ex. (J. Šafránek, Lorencovi aj.)

Pisík obecný – 28.10. – 1 ex. (Dyčkovi)

Vodouš tmavý – 10.-21.10. – 1-2 ex. (J. Šírek, L. Doupal aj.)

Vodouš šedý – 20.-23.10. – 1 ex. (M. Jurečka, L. Doupal aj.)

Vodouš rudonohý – 9.-21.10. – 1-2 ex. (J. Šírek, J. Goláň aj.)

Břehouš rudý – 29.-31.10. – 1 ex. (Řičánkovi, Lorencovi aj.)

Racek chechtavý – 9.10. – 600 ex. (J. Šírek), 15.10. – 2500 ex. (Přidalovi), 24.10. – 1200 ex. (J. Šírek)

Racek bouřní – 13.10. – 2 ex. (J. Šafránek, P. Jašek), 26.-28.10. – 2 ex. (J. Šafránek aj.), 30.10. – 19 ex. (J. Šafránek aj.)

Racek bělohlavý - 9.10. – 420 ex., 25.10. – 450 ex. (obě J. Šírek), 30.10. – 400 (J. Šafránek)

Racek středomořský – 2.10. - 2 ex. (J. Šírek), 26.-30.10. – 1 ex. (J. Šafránek aj.)

Racek stříbřitý – 1.10. – 1 ex. (E. Janeček)

Racek žlutonohý – 9.10. – 1 ex. (J. Šírek), 29.-31.10. – 2-4 ex. (L. Doupal, J. Šafránek aj.)

Rybák obecný – 9.-10.10. – 1 ex. (J. Šírek)

Ledňáček říční – po celý X. 1-4 ex., max. 1.10. – 7 ex. (E. Janeček)

Strakapoud jižní – 13.10. – 1 ex. (P. Adamík)

Holub hřivnáč – 5.10. – 600 ex., 11.10. – 1200 ex. (obě J. Šírek)

Holub doupňák – 2.10. – 3 ex., 11.10. cca 30 ex. (obě J. Šírek)

Konipas horský – 17.-18.10. a 30.10. – 1 ex. (J. Šírek, O. Lorencovi)

Bramborníček černohlavý – 6.10. – 1 ex. (J. Štencl), 13.10. – 1 ex. (J. Šírek)

Rákosník obecný – 12.10. – 1 ex. (J. Šafránek, P. Jašek)

Vlaštovka obecná – 28.10. – 1 ex. (Dyčkovi)

Moudivláček lužní – po celý X. 2-8 ex. (E. Janeček aj.)

Krkavec velký – 28.10. – 1 ex. (Dyčkovi)

Ťuhýk šedý – 17.10. – 1 ex. (J. Šafránek, P. Jašek)

Pěnkava jikavec –17.10. – 1 ex. (J. Šírek)

Zpracoval Jiří Šírek

Foto: Kulíci bledí (Squatarola sguatarola), jespáci obecní (Calidris alpina) a břehouš rudý (Limosa lapponica), Tovačov, 1.11.2023, autor Čestmír Číhalík

Jen přihlášení mohou komentovat