Během pracovní cesty do Irska v půlce dubna jsem si udělal dva a půl dne čas a půjčil si v Dublinu auto s plánem pozorovat v Irsku ptáky. Poměrně rychle jsem ale zjistil, že rezidentní nabídka zde není příliš zajímavá - rybáci rajští jsou v dubnu ještě pryč, kormorána chocholatého jsem ulovil při ranní procházce ještě během konference a kromě lindušky skalní tak v podstatě nenabízelo Irsko žádný potenciál na rozšíření WP listu, alespoň co se zde běžných druhů týče.