P2390249 16 09 25 bahno 865

Obr. 1. Krčmaňská pískovna po letním poklesu hladiny. Foto Jiří Šafránek, 25. 9. 2016.

Obce Krčmaň a Majetín leží mezi Olomoucí a Přerovem. Asi 13 km od Olomouce a 11 km od Přerova. V dnešní době se zde nacházejí tři pískovny různého stáří. Nejstarší, již roky netěžená o velikosti asi 3 ha, je zcela obklopena porostem stromů a keřů. Podobná menší, stará pískovna (cca 2 ha) byla na severovýchod od ní, ale ta se stala v roce 2000 součástí nově otevřené pískovny. Majetínská pískovna je oddělena od Krčmaňské potokem Loučka a nachází se v k.ú. Majetín. Těžba zde byla zahájena před rokem 2012. V té době byla již ukončována těžba na Krčmaňské pískovně.

foto01 Krcman mapa 2003 2015 865

Obr. 2. Krčmaňská pískovna v letech 2001-2003 a 16. 5. 2015. Foto Mapy.cz.

Nová Krčmaňská pískovna byla v době těžby (2000 – 2011) nepřístupná, ale již v té době zde bylo vidět desítky až stovky obsazených hnízdních nor břehulí říčních. Tato hnízdiště zanikla ještě před ukončením těžby v rámci postupných rekultivací obvodových ploch. V roce 2008 byla pískovna již částečně přístupná a v té době zde vyhnízdil první pár rybáků obecných. Po ukončení těžby si ji oblíbili rybáři a v létě koupající se občané z okolních obcí, kteří občas ruší ptáky odpočívající na ostrůvcích.

Na podzim roku 2010 došlo po vydatných deštích k podmáčení polí v oblasti mezi Prostějovem, Olomoucí, Přerovem a Tovačovem a na takto vzniklých polních mokřadech se objevilo množství bahňáků na tahu, jako je např.: kamenáček pestrý, kulík bledý, jespák křivozobý, jespák malý atp. Ukázalo se, že tato oblast leží na tahové cestě řady druhů bahňáků, kteří se zde zastavují pouze za vhodných pro ně příznivých podmínek. Na podmáčeném poli u Krčmaňské pískovny se v té době objevil jespák křivozobý.

Krčmaňská pískovna má rozlohu asi 16,5 ha, ale její vodní plocha se v posledních letech zmenšuje v souvislosti s výrazným poklesem hladiny spodních vod. K nejrozsáhlejšímu poklesu došlo v roce 2014, kdy se zde objevily nové štěrkové ostrůvky a rozsáhlé štěrkové pláže porostlé statisíci sláviček mnohotvarých a několika škeblemi říčními. To přimělo k zastávce řadu protahujících bahňáků, jako je např.: kamenáček pestrý. Od té doby hladina každoročně klesá a obnažené štěrkové pláže z předchozích let zarůstají náletem pobřežních rostlin, vrb a topolů. Prostor vhodný pro táhnoucí bahňáky se tak stále zmenšuje.

foto02 15 08 30 Krcman sterk 865

Obr. 3. Rozsáhlé štěrkové plochy po poklesu vodní hladiny. Foto Jiří Šafránek, 30. 8. 2015.

V roce 2015 se na Krčmaňskou pískovnu přestěhovala část zaniklé kolonie racka chechtavého z Hradeckého rybníka v Tovačově. V témže roce se sem přestěhoval i pár husic nilských z Hradeckého rybníka. V nově vzniklé kolonii racků chechtavých pravděpodobně hnízdí od roku 2016 racci černohlaví. V roce 2015 zde byla zjištěna i užovka hladká.

Nově otevřená Majetínská pískovna je aktivně těžena a proto je veřejnosti nepřístupná. I přesto je možné pozorovat ptáky od silnice, která vede u okraje lokality. Především o víkendech a v odpoledních hodinách zde odpočívají různé druhy racků a bahňáků. V kolmých stěnách hnízdí kolonie břehulí říčních a na obnažených štěrkových plochách hnízdí kulíci říční, čejky chocholaté a na okraj lokality bramborníčci černohlaví i bramborníčci hnědí.

foto03 15 08 30 Majetin 865

Obr. 4. Majetínská pískovna. Foto Jiří Šafránek, 30. 8. 2015.

Přehled hnízdících a vzácnějších tažných druhů zjištěných na lokalitě:

Labuť velká (Cygnus olor)
2016 – 1 pár vyvedl 1 juv. (1 pull.) Jarmila Vinterová
2017 – 1 pár vyvedl 7 juv. (z 8 pull.) Jarmila Vinterová

Husice nilská (Alopochen aegyptiaca), hnízdění v r. 2015, 2016 i 2017
5. 3. 2017 – 1 pár Jarmila Vinterová, 4. 5. – 1 pár, 5 pull. Jarmila Vinterová a další až do 17. 8. - 4 juv., od 31. 8. přelétali na Majetínskou pískovnu Jarmila Vinterová
17. 7. 2016 – 1 pár, 10 pull. Ondřej Boháč a další až do 26. 10. – 6 juv. a 1 juv. zraněné samo Jarmila Vinterová, 22. 11. – 1 juv. zraněné Jarmila Vinterová
24. 8. 2015 – 1 pár, 9 pull. Vlastimil Dobeš, Čestmír Číhalík, Jarmila Vinterová a další až do 19. 11. 2015 – 8 juv. Jarmila Vinterová
Poznámka: Další pár hnízdí od r. 2016 na rybníku Hliník v obci Majetín.

foto04 labut a husice foto Vinterova 865

Obr. 5. Husice nilské byly napadány a vyháněny z lokality samcem labutě velké. Foto Jarmila Vinterová, 25. 6. 2017.

Husice rezavá (Tadorna ferruginea)
8. 10. 2016 – 2-4 ex. Lucia Turčoková, David Rubáč a další až do 6. 11. 2016 Jiří Šírek
6. 5. 2016 – 1 ad. M Jiří Šafránek, Michal Šindel a další až do 8. 5. 2016 Adolf Goebel, Jiří Šafránek, Jarmila Kačírková, Přemysl a Lída Svobodovi, Miroslav Neznámý

foto05 husice rezava 16 05 06

Obr. 6. Husice rezavá. Foto Jiří Šafránek, 6. 5. 2016.

Husice liščí (Tadorna tadorna)
29. 8. 2015 – 1 juv. Václav John
20. 9. 2014 – 1 ex. Clive & Petra Everill
24. 8. 2013 – 1 juv. Clive & Petra Everill

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)
11. 4. 2017 – 1 pár Přemysl Svoboda, Ludmila Svobodová a další až do 21. 4. 2017 Ondřej Boháč

foto06 zrzohlavky foto Vinterova 865

Obr. 7. Pár zrzohlávek rudozobých byl vyháněn samcem labutě velké. Foto Jarmila Vinterová, 11. 4. 2017.

Potáplice severní (Gavia arctica)
13. 12. 2014 – 1 ex. Václav John
5. 12. 2014 – 2 ex. Libor Praus

Potáplice malá (Gavia stellata)
21. a 24. 12. 2014 – 1 ex. Čestmír Číhalík a Clive & Petra Everill
13. 12. 2014 – 1 ex. Václav John

Potaplice mala Krcman 21.12.2014 865

Obr. 8. Potáplice malá. Foto Čestmír Číhalík, 21. 12. 2014.

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
25. 8. 2017 – 1 juv. Přemysl Svoboda, Ludmila Svobodová
7. 4. 2013 – 1 subad. Libor Praus, Jan Vidlař, Monika Vahalíková, Jindřich Sedláček

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
30. 7. 2017 – 1 juv. Pavel Mezulian, Jiří Mezulian
10. 12. 2016 – 1 ex. Jarmila Vinterová

Orel křiklavý (Aquila pomarina)
27. 8. 2014 – 1 ex. Lucia Turčoková

Moták pochop (Circus aeruginosus)
2017 – 1 pár pravděpodobné hnízdění Jarmila Vinterová

Orlovec říční (Pandion haliaetus)
29. 8. 2017 – 1 ex. Igor Uřinovský
29. 7. 2016 – 1 ex. Dušan Řezáč, Čestmír Číhalík, 18. a 19. 8. 2016 – 1 ex. Jarmila Vinterová a Jaroslav Maceček
29. 4. 2015 – 1 ad. Jaroslav Dohnal

foto07 orlovec foto Vinterova865

Obr. 9. Orlovec říční. Foto Jarmila Vinterová, 18. 8. 2016.

Pisila čáponohá (Himantopus himantopus)
11. 4. 2017 – 2-4 ex. Přemysl Svoboda, Ludmila Svobodová a další až do 16. 4. 2017 - Igor Uřinovský

foto08 pisila Jurecka

Obr. 10. Pisila čáponohá. Foto Martin Jurečka, 15. 4. 2017.

Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta)
1. 5. 2017 – 2 ex. Jaroslav Štencl, Vojtěch Danzmajer, Jana Danzmajerová, Adolf Goebel, Jiří Barták, Jiří Šafránek, Jarmila Kačírková

Ústřičník velký (Haematopus ostralegus)
26. 7. 2017 – 1 ad. Libuše Greplová, Josef Grepl a další až do 1. 8. 2017 Vojtěch Danzmajer, Jana Danzmajerová

foto09 ustricnik Jurecka 865

Obr. 11. Ústřičník velký. Foto Martin Jurečka, 29. 7. 2017.

Kulík bledý (Pluvialis squatarola)
14. 8. 2014 – 1 ad. s.š. Jaroslav Štencl, Adam Štencl

Kulík zlatý (Pluvialis apricaria)
16. 8. 2017 – 1 ad. s.š. Dušan Řezáč, Jiří Horák
28. 2. 2016 – 1 ex. pole Ondřej Boháč a 25. 3. 2016 – 113 ex. pole Ondřej Boháč
17. 3. 2013 – 1 ex. pole u ZD Libor Praus

Kulík písečný (Charadrius hiaticula)
26. 8. 2017 – 1-2 ex. Clive & Petra Everill a další až do 3. 9. 2017 - Igor Uřinovský
27. 8. 2016 – 1 ad., 2 juv. Adolf Goebel, Jarmila Kačírková, Jiří Šafránek, Jiří Barták, Ondřej Boháč a další až do 18. 9. 2016 - Libuše Greplová, Josef Grepl
30. 4. 2016 – 1 ad. s.š. Adolf Goebel, Jiří Barták, Jiří Šafránek a další až do 7. 5. 2016 Ondřej Boháč, Tereza Boháčová, Richard Boháč, Jiří Šafránek

Koliha malá (Numenius phaeopus)
6. 9. 2016 – 1 ex. Ondřej Boháč
17. 7. 2016 – 2 ex. Ondřej Boháč a další až do 25. 7. 2016 - 2 ex. Ilona Jurečková

foto 10 koliha mala Jurecka 865

Obr. 12. Koliha malá. Foto Martin Jurečka, 23. 7. 2016.

Koliha velká (Numenius arquata)
5. 8. 2017 – 1-8 ex. Zdeněk Souček a další až do 10. 9. 2017 - Igor Uřinovský, Vojtěch Danzmajer, Jana Danzmajerová
23. 8. 2016 – 1-10 ex. Martin Vymazal a další až do 28. 9. 2016 - Martin Jurečka
23. 6. 2016 – 1 ex. Jiří Šírek
7. 9. 2013 – 8 ex. Clive & Petra Everill a 8. 9. 2013 – 2 ex. Dušan Boucný

foto11 koliha velka foto Vinterova865

Obr. 13. Koliha velká. Foto Jarmila Vinterová, 25. 9. 2016.

Břehouš černoocasý (Limosa limosa)
29. 8. 2017 – 1 ex. Ivan Prášil, Petr Jašek

Kamenáček pestrý (Arenaria interpres)
20. 8. 2017 – 1 ex. Martin Jurečka, Ilona Jurečková a další až do 29. 8. 2017 - Ivan Prášil, Petr Jašek
24. 8. 2014 – 1 juv. Jaroslav Štencl a 25. 8. 2014 - Jarmila Vinterová

foto12 kamenacek foto Vinterova 865

Obr. 14. Kamenáček pestrý. Foto Jarmila Vinterová, 25. 8. 2014.

Jespák rezavý – (Calidris canutus)
15. 9. 2015 – 1-2 ex. Ondřej Boháč a další až do 5. 10. 2016 - Martin Jurečka

foto13 jespak rezavy1 foto Vinterova865

Obr. 15. Jespák rezavý. Foto Jarmila Vinterová, 19. 9. 2015.

Jespáček ploskozobý (Limicola falcinellus)
27. 7. 2016 – 1 ex. Jiří Šafránek, Pavel Shromáždil a další až do 30. 7. 2016 - Gedeon Kašpar, Eliška Kašparová, Jaroslava Lóciová, Timmy Lóci

foto14 jespacek Havranek

Obr. 16. Jespáček ploskozobý. Foto Jan Havránek, 28. 7. 2016.

Jespák křivozobý (Calidris ferruginea)
25. 7. 2017 – 1-3 ad. s.š. Jakub Macháň a další až do 30. 7. 2017 - Pavel Mezulian, Jiří Mezulian
29. 8. 2016 – 2-5 ex. (juv.) Ondřej Boháč, Čestmír Číhalík a další až do 18. 9. 2016 - Libuše Greplová, Josef Grepl
27. 8. 2014 – 1 ex. Lucia Turčoková a další až do 30. 8. 2014 - Ilona Jurečková
12. 9. 2010 – 3 ex. podmáčené pole u ZD Adolf Goebel, Miroslav Neznámý, Přemek a Lída Svobodovi, Jan Vidlař
2. 9. 2010 – 1 juv. podmáčené pole Zbyněk Chromek

foto15 jespak krivozoby Jurecka

Obr. 17. Jespák křivozobý. Foto Martin Jurečka, 4. 9. 2016.

Jespák šedý (Calidris temminckii)
15. 9. 2017 – 1 ex. Jaroslav Štencl
24. 8. 2017 – 1 ex. Jaroslav Štencl, Adam Štencl a další až do 27. 8. 2017 - Martin Jurečka
5. 5. 2016 – 1-4 ad. s.š. Ondřej Boháč a další až do 11. 5. 2016 Ondřej Boháč
24. 8. 2015 – 1 ex. Vlastimil Dobeš, Čestmír Číhalík a 29. 8. 2015 – 2 ex. Václav John
6. 9. 2014 – 1 ex. Jaroslav Štencl a 18. 9. 2014 – 2 ex. Jiří Šírek, Čestmír Číhalík
2. 9. 2010 – 4 ex. podmáčené pole Zbyněk Chromek

Jespak sedy Krcman 29.8.2014 865

Obr. 18. Jespáci šedí. Foto Čestmír Číhalík, 29. 8. 2014.

Jespák písečný (Crocethia alba)
31. 8. 2016 – 1 juv. Martin Jurečka
15. 9. 2014 – 1 juv. Jaroslav Štencl

foto16 jespak pisecny Jurecka

Obr. 19. Jespák písečný. Foto Martin Jurečka, 31. 8. 2016.

Jespák malý (Calidris minuta)
19. 7. 2017 – 1-4 ex. Martin Jurečka a další až do 17. 9. 2017 - Igor Uřinovský
6. 8. 2016 – 1-12 ex. Adolf Goebel, Miroslav Neznámý, Jarmila Kačírková, Ondřej Boháč, Čestmír Číhalík a další až do 10. 10. 2016 - Libuše Greplová, Josef Grepl
6. 9. 2014 – 7 ex. Jaroslav Štencl
2. 9. 2010 – 4 ex. podmáčené pole Zbyněk Chromek

foto17 jespak maly Jurecka

Obr. 20. Jespák malý s jespákem bojovným. Foto Martin Jurečka, 4. 9. 2016.

Vodouš tmavý (Tringa erythropus)
17. 7. 2017 – 1 ex. Clive & Petra Everill a 27. 8. 2017 – 1 ex. Igor Uřinovský
25. 4. 2017 – 1 ex. s.š. Ondřej Boháč
17. 9. 2016 – 1 ex. Václav John a další až do 18. 9. 2010 Jiří Šafránek, Jarmila Vinterová, Pavel Shromáždil
12. 8. 2010 – 3-10 ex. podmáčené pole Jiří Šafránek, Petr Moutelík a další až do 2. 9. 2010 Zbyněk Chromek

Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis)
26. 7. 2017 – 1-2 ex. Martin Jurečka a další až do 7. 8. 2017 - Libuše Greplová, Josef Grepl
28. 7. 2016 – 1 ex. Ondřej Boháč, Libuše Greplová, Josef Grepl
29. 4. 2016 – 1 ex. Ondřej Boháč

foto18 vod stihly Jurecka

Obr. 21. Vodouš štíhlý vpravo. Foto Martin Jurečka, 26. 7. 2017.

Slučka malá (Lymnocryptes minimus)
24. 3. 2017 – 1-2 ex. Ondřej Boháč a další až do 21. 4. 2017 Ondřej Boháč
29. 4. 2016 – 1-2 ex. Ondřej Boháč a další až do 5. 5. 2016 Ondřej Boháč

Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia)
10. 4. 2017 – 1 ad. Ondřej Boháč

Rybák černý (Chlidonias niger)
1. 6. 2017 – 2 ex. Jiří Šírek
1. 5. 2017 – 3-8 ex. Jaroslav Štencl, Jiří Šírek a 2. 5. 2017 – 10 ex. Martin Jurečka
27. 7. 2016 – 1 ex. Jiří Šafránek, Pavel Shromáždil
7. 5. 2016 – 28 ex. Ondřej Boháč, Tereza Boháčová, Richard Boháč, Jiří Šafránek a 8. 5. 2016 – 15 ex. Vladislav Železný
31. 5. 2015 – 1 ex. Martin Jurečka

Rybák obecný (Sterna hirundo) – hnízdění v r. 2008, 2014, 2016, 2017
29. 6. 2017 – 10 ad., 4-6 juv. Ondřej Boháč
2. 7. 2016 – 7 juv. Ondřej Boháč
8. 5. 2016 – 3 páry Adolf Goebel, Jiří Šafránek, Jarmila Kačírková, Přemysl a Lída Svobodovi, Miroslav Neznámý
24. a 25. 8. 2014 – 1 pár, 1 juv. Jaroslav Štencl, Jiří Šafránek, Václav John
29. 6. 2008 – 1 pár, 3 juv. (2 juv. okroužkováni) Zdeněk Vermouzek, Jiří Šafránek (v r. 2009 nezjištěni)

Racek chechtavý (Larus ridibundus), hnízdí od r. 2015
14. 4. 2017 – 650 párů Josef Chytil, Pavla Chytilová
30. 4. 2016 – cca 200 párů Adolf Goebel, Jiří Barták, Jiří Šafránek
21. 4. 2015 – cca 60 párů Jindřich Sedláček

Racek malý (Larus minutus)
1. 5. 2017 – 12 ex. (4 imm.) Jiří Šírek a 8. 5. 2017 – 1 ex. 2K Ondřej Boháč
27. 7. 2016 – 1 juv. Jiří Šafránek, Pavel Shromáždil a další až do 15. 8. 2016 Libuše Greplová, Josef Grepl
8. 5. 2016 – 1 ex. Adolf Goebel, Jiří Šafránek, Jarmila Kačírková, Přemysl a Lída Svobodovi, Miroslav Neznámý
7. 5. 2016 – 61 ad. Ondřej Boháč, Tereza Boháčová, Richard Boháč, Jiří Šafránek

Racek černohlavý (Larus melanocephalus), pravděpodobně hnízdil v r. 2016, 2017
1. 4. 2017 – 2 ad. (pár) Václav John, Martina Kišelová a další až do 5. 6. 2017 – 1 ad. Ondřej Boháč
25. 3. 2017 – 4 ad. (2 páry) Martin Jurečka, Adolf Goebel, Jiří Šafránek, Jiří Barták
25. 6. 2016 – 2-3 ad. Ondřej Boháč a 17. 7. 2016 – 1 juv. Ondřej Boháč
28. 3. 2016 – 2 ad. (pár) Václav John, Martin Jurečka a další až do 3. 4. 2016 – 5 ad. Lucia Turčoková
21. 4. 2015 – 1 ex. Jindřich Sedláček
14. 9. 2014 – 1 juv. Václav John

Racek cernohlavy Krcman 4.4.2016 865

Obr. 22. Rackové černohlaví. Foto Čestmír Číhalík, 4. 4. 2016.

Racek žlutonohý (Larus fuscus)
17. 9. 2017 – 1 ad. Igor Uřinovský
23. 5. 2017 – 2 ad. Jiří Šírek
21. 4. 2017 – 2 ad. Jaroslav Walter a 1. 5. 2017 – 1 ad. Jiří Šírek
25. 3. 2017 – 1 ad. Martin Jurečka, Adolf Goebel, Jiří Šafránek, Jiří Barták
28. 3. 2016 – 2 ad. Václav John, Martin Jurečka a 29. 3. 2016 – 2 ad. Ondřej Boháč
28. 6. 2015 – 1 ad. Jiří Šírek

foto19 racek zlutonohy Jurecka

Obr. 23. Racek žlutonohý. Foto Martin Jurečka, 28. 3. 2016.

Racek stříbřitý (Larus argentatus)
10. 12. 2016 – 1 ad. Ondřej Boháč
20. 12. 2014 – 1-2 imm. Václav John

Racek středomořský (Larus michahellis)
28. 7. 2017 – 2-3 juv. Jiří Šafránek, Pavel Shromáždil a další až do 18. 8. 2017 Jiří Šafránek, Pavel Shromáždil
6. 7. 2017 – 1 ad. Martin Jurečka a 5. 8. 2017 – 1 imm. Igor Uřinovský
10. 12. 2016 – 1 juv. Ondřej Boháč
6. 5. 2016 – 1 imm. Jiří Šafránek, Michal Šindel
30. 8. 2015 – 1 juv. Jiří Šafránek, Jiří Barták, Adolf Goebel, Jarmila Kačírková, Ondřej Boháč

Racek bělohlavý (Larus cachinnans), pouze maximální počty
10. 3. 2017 – cca 700 ex. Jiří Šafránek, Pavel Shromáždil
2. 3. 2016 – cca 100 ex. Vlastimil Dobeš, Jiří Novák

Kalous pustovka (Asio flammeus)
26. 12. 2015 – 1 ex. Clive & Petra Everill

Dudek chocholatý (Upupa epops)
15. 4. 2017 – 1 ex. Libuše Greplová, Josef Grepl
4. 8. 2016 – 1 ex. Ondřej Boháč

Dřemlík tundrový (Falco columbarius)
15. 10. 2016 – 1 ex. Jiří Šafránek, Jarmila Kačírková, Jarmila Vinterová, Pavel Shromáždil

Ostříž lesní (Falco subbuteo)
20. 8. 2016 – 1 ex. Jarmila Vinterová

Žluva hajní (Oriolus oriolus)
2016 – prokázané hnízdění Jarmila Vinterová

Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
2016 a 2017 – prokázané hnízdění Jarmila Vinterová

foto20 Moudivlacek foto Vinterova 865

Obr. 24. Foto Jarmila Vinterová, 31. 5. 2016.

Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
2016 a 2017 – prokázané hnízdění Jarmila Vinterová

Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata)
2016 a 2017 – prokázané hnízdění Jarmila Vinterová

Konipas luční severoevropský (Motacilla flava thunbergi)
5. 5. 2016 – 1 M Ondřej Boháč

Konipas citrónový (Motacilla citreola)
5. 5. 2016 – 1 F Ondřej Boháč

Linduška rudokrká (Anthus cervinus)
21. 9. 2016 – 1-2 ex. Ondřej Boháč a 25. 9. 2016 - Jiří Šafránek
29. 4. 2016 – 1-5 ad. s.š. Ondřej Boháč a další až do 8. 5. 2016 - Adolf Goebel, Jiří Šafránek, Jarmila Kačírková, Přemysl a Lída Svobodovi, Miroslav Neznámý
30. 7. 2015 – 1 ex. Ondřej Boháč

Pokud v uvedeném seznamu druhů chybí nějaké zajímavé pozorování, tak mi dejte prosím vědět, rád je doplním.
Aktualizováno: 15. 10. 2017 - doplněna potáplice severní, potáplice malá a 3x foto od Čestmíra Číhalíka.


Další zajímavé lokality v okolí:
U Strejčkova lomu (PP) - http://www.naturabohemica.cz/u-strejckova-lomu/
Pískovna Grygov - Tážaly - http://kamenolomy.fzp.ujep.cz/index.php?page=record&id=327
Tovačovské rybníky - http://www.dodinart.cz/tovacov.html
Troubecká štěrkovna - http://klub300.cz/clanky/lokality/278-prvni-ornitologickou-pozorovatelnu-so-mete-navtivit-u-troubeckeho-jezera-na-tovaovsku

Zdroje informací:

http://www.sagittaria.cz/cs/piskovny-u_krcmane
http://birds.cz/avif/
http://www.cso.cz/index.php?birds=1

Jen přihlášení mohou komentovat