Kotvice - mapa CR mRybník Kotvice je nejznámější přírodní rezervací v CHKO Poodří. Vyskytuje se tam až 70 druhů zvláště chráněných živočichů, především vodních ptáků a několik druhů vzácných rostlin. V letošním roce byla v rezervaci vybudována ptačí pozorovatelna, která je součástí nově obnovené naučné stezky.

Rozkos - mapa CR mVodní nádrž Rozkoš je jednou z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v České republice. Svou rozlohou, přes 1000 hektarů vodní plochy přitahuje především vodní a mokřadní ptáky v době tahu. Ornitologové, ale v posledních letech i pozorovatelé ptáků zde zjistili řadu zajímavých a vzácných ptačích druhů.

P2140423 pozorovatelna Chropyne K300Správa CHKO Litovelské Pomoraví vybudovala novou pozorovatelnu pro ornitology i turisty na břehu Chropyňského rybníka v Chropyni na Kroměřížsku. Chropyňský rybník je významnou ornitologickou lokalitou, na které je možno pozorovat až 135 druhů ptáků.

Národní přírodní památka Chropyňský rybník je nejstarší rezervací na Kroměřížsku, vznikla v roce 1954. Hlavním důvodem jejího vzniku byla ochrana vodní rostliny kotvice plovoucí a hnízdní kolonie racka chechtavého. V posledních letech na rybníce hnízdí i racek černohlavý a je jednou z mála lokalit, kde hnízdí potápky černokrké. Často se zde zdržuje i labuť zpěvná s krčním límcem 7R42, ornitology zvaná „Zpěvanka“.

P2090645 CTv redaktorka mV neděli 5. října 2014 byla slavnostně otevřena první ornitologická pozorovatelna České společnosti ornitologické (ČSO) v České republice. Pozorovatelna vznikla na pozemku a s přispěním společnosti Českomoravský štěrk, a.s., která se na svých provozovnách věnuje ochraně životního prostředí.

Speciální pozorovatelny pro milovníky ptactva jsou v zahraničí budovány na všech významných ornitologických lokalitách. U nás se s nimi setkáváme zatím velice zřídka. Jde o zařízení, která poskytují přístřeší a úkryt před nepřízní počasí pro pozorovatele ptáků. Pozorování ptáků se u nás věnuje stále více lidí, a proto se začínají pozorovatelny ptáků budovat i v České republice.