• Cílem je v terénu identifikovat během 24. hodin co nejvíce ptačích druhů.

 • Soutěž je určena pro jednotlivce i skupiny (týmy) ornitologů, birdwatcherů a dalších zájemců.

 • Každý soutěžící nebo tým si zvolí vlastní 24-hodinový úsek mezi daty vyhlášenými pro příslušný ročník.

 • Soutěž může probíhat kdekoli na území ČR bez omezení.

 • Registrovaní zájemci vyplní formulář sestávající z data pozorování, navštívených lokalita a seznamu pozorovaných druhů na webu www.klub300.cz v sekci BIG DAY.

 • V případě týmu soutěžících musí být všechny pozorované druhy určeny a zaznamenány alespoň jedním ze skupiny, aby nebyli znevýhodněni individuální soutěžící.

 • Počítají se jen živí ptáci, nikoli mrtví (sraženi podél cest apod.).

 • Započítávají se pouze druhy akceptované Faunistickou komisí ČSO v kategoriích A, B a C, které jsou uvedeny v Seznamu ptáků ČR.

 • Nezapočítávají se ptáci určení pouze do rodu, nezapočítávají se poddruhy nebo barevné formy.

 • Počítají se jen ptáci vidění a slyšení. Nezaznamenávají se nepřímá pozorování v podobě nalezených hnízd, vývržků, výkalů a jiných známek přítomnosti ptačích druhů.

 • Při pozorování by se neměli používat ptačí nahrávky.

 • K přemísťování mezi lokalitami je možno použít jakýkoliv cestovní nebo dopravní prostředek.

 • Je nutné dodržovat lokální pravidla platná pro pohyb v lesích, národních rezervacích, národních parcích apod.

 • Vstup na soukromé pozemky a zahrady je možný jen po předchozí domluvě s vlastníkem pozemku. Nerušte prosím shromáždění nebo jiné akce v městských parcích a na veřejných místech a dodržujte pietu na hřbitovech.

 • Samozřejmostí je brát zřetel na ochranu ptáků a jejich životního prostředí a na zachování soukromí místních obyvatel a vlastníků pozemků.