Kategorie

 • A - druh pozorovaný alespoň jednou od 1. 1. 1950 (A0 - bez dokladu)
 • B - druh pozorovaný alespoň jednou od 1. 1. 1800 do 31.12.1949, později nezaznamenán
 • C - druh pocházející z introdukované, samostatně se udržující populace na našem nebo cizím území
 • D - druh u kterého je přirozený výskyt možný, ale existuje významná pravděpodobnost původu z chovu nebo zajetí 
 • E - uprchlíci z chovů, nebo zajetí
 • X - druhy zamítnuté, nebo po revizi vyřazené z fauny ČR

Výskyt

 • H - hnízdění (H - pravidelně, h - v malém počtu nebo lokálně, (h) - výjimečně)
 • T - tah (T - pravidelně, t - nepravidelně nebo v malých počtech)
 • Z - zimování (Z - pravidelně, z - nepravidelně nebo v malých počtech, (z) - výjimečně)
 • r - zatoulaný druh, zjištěný více než 10×
 • a - výjimečný zatoulanec (do 10 pozorování)
 • i - invazní výskyt v některých letech (v kombinaci s předchozími, např. Ti nebi Zi)

Taxonomie, názvosloví a pořadí seznamu ptáků ČR: IOC World Bird List

Druhy v kategoriích A, B, C, počet: 402

Stav k 15. 8. 2021

 posuzované druhy
 registrované druhy

 

Vědecký název Český název Anglický název Kat. Výskyt Poznámky
Branta bernicla Berneška tmavá Brent Goose A r  
Branta ruficollis Berneška rudokrká Red-breasted Goose A t, z  
Branta canadensis Berneška velká Canada Goose C r  
Branta leucopsis Berneška bělolící Barnacle Goose A r  
Anser caerulescens Husa sněžní Snow Goose B0 a (1)  
Anser anser Husa velká Greylag Goose A H, T, Z  
Anser fabalis Husa polní Taiga Bean Goose A T, Z   
Anser serrirostris Husa tundrová Tundra Bean Goose A T, Z  
Anser brachyrhynchus Husa krátkozobá Snow Goose A t (1)  
Anser albifrons Husa běločelá Greater White-fronted G. A T, Z  
Anser erythropus Husa malá Lesser White-fronted G. A r  
Cygnus olor Labuť velká Mute Swan AC H, T, Z  
Cygnus columbianus Labuť malá Tundra Swan A r (27)  
Cygnus cygnus Labuť zpěvná Whooper Swan A t, z  
Alopochen aegyptiaca Husice nilská Egyptian Goose C h, t  
Tadorna tadorna Husice liščí Common Shelduck A h, t, z  
Tadorna ferruginea Husice rezavá Ruddy Shelduck C (h), t  
Aix galericulata Kachnička mandarínská Mandarin Duck C (h), t, z  
Spatula querquedula Čírka modrá Garganey A h, T, (z)  
Spatula discors Čírka modrokřídlá Blue-winged Teal A0 a (1)  
Spatula clypeata Lžičák pestrý Northern Shoveler A h, T, z  
Mareca strepera Kopřivka obecná Gadwall A H, T, z  
Mareca penelope Hvízdák eurasijský Eurasian Wigeon A h?, T, z  posuzováno hnízdění
Mareca americana Hvízdák americký American Wigeon A0 a (2)  
Anas platyrhynchos Kachna divoká Mallard AC H, T, Z  
Anas acuta Ostralka štíhlá Northern Pintail A h?, T, z  posuzováno hnízdění
Anas crecca Čírka obecná Eurasian Teal A h, T, Z  
Anas carolinensis Čírka karolinská Green-winged Teal A a (1)  
Marmaronetta angustirostris Čírka úzkozobá Marbled Duck B a (2)  
Netta rufina Zrzohlávka rudozobá Red-crested Pochard A H, T, z  
Aythya ferina Polák velký Common Pochard A H, T, Z  
Aythya nyroca Polák malý Ferruginous Duck A (h), t, z  posuzováno hnízdění
Aythya collaris Polák proužkozobý Ring-necked Duck A a (3)  
Aythya fuligula Polák chocholačka Tufted Duck A H, T, Z  
Aythya marila Polák kaholka Greater Scaup A t, z  
Somateria spectabilis Kajka královská King Eider A0 a (1)  
Somateria mollissima Kajka mořská Common Eider A r  
Melanitta fusca Turpan hnědý Velvet Scoter A t, z  
Melanitta nigra Turpan černý Common Scoter A r  
Clangula hyemalis Hoholka lední Long-tailed Duck A r  
Bucephala clangula Hohol severní Common Goldeneye A h, T, Z  
Mergellus albellus Morčák malý Smew A t, z  posuzováno hnízdění
Mergus merganser Morčák velký Common Merganser A h, T, Z  
Mergus serrator Morčák prostřední Red-breasted Merganser A t, (z)  
Oxyura jamaicensis Kachnice kaštanová Ruddy Duck C a (10)  
Oxyura leucocephala Kachnice bělohlavá White-headed Duck A0 a (5)  
Tetrastes bonasia Jeřábek lesní Hazel Grouse A H, Z  
Tetrao urogallus Tetřev hlušec Western Capercaillie A h, z  
Tetrao tetrix Tetřívek obecný Black Grouse A h, z  
Perdix perdix Koroptev polní Grey Partridge A H, Z  
Coturnix coturnix Křepelka polní Common Quail A H, T  
Syrmaticus reevesii Bažant královský Reeves's Pheasant C h, z  
Phasianus colchicus Bažant obecný Common Pheasant C H, Z  
Gavia stellata Potáplice malá Red-throated Loon A t, z  
Gavia arctica Potáplice severní Black-throated Loon A t, z  
Gavia immer Potáplice lední Great Northern Loon A r  
Gavia adamsii Potáplice žlutozobá Yellow-billed Loon A a (5)  
Hydrobates pelagicus Buřňáček malý European Storm Petrel A a (7)  
Fulmarus glacialis Buřnák lední Northern Fulmar A a (5)  
Calonectris diomedea/borealis Buřňák šedý/severoatlanský Scopoli's/Cory's Shearwater B a (1)  
Tachybaptus ruficollis Potápka malá Little Grebe A H, T, Z  
Podiceps grisegena Potápka rudokrká Red-necked Grebe A (h), t, (z)  
Podiceps cristatus Potápka roháč Great Crested Grebe A H, T, Z  
Podiceps auritus Potápka žlutorohá Horned Grebe A t, z  
Podiceps nigricollis Potápka černokrká Black-necked Grebe A h, t, (z)  
Phoenicopterus roseus Plameňák růžový Greater Flamingo B a (2)  
Ciconia nigra Čáp černý Black Stork A H, T  
Ciconia ciconia Čáp bílý White Stork A H, T, (z)  
Plegadis falcinellus Ibis hnědý Glossy Ibis A r  
Platalea leucorodia Kolpík bílý Eurasian Spoonbill A h, t, (z)  
Botaurus stellaris Bukač velký Eurasian Bittern A H, T, z  
Ixobrychus minutus Bukáček malý Little Bittern A H, T  
Nycticorax nycticorax Kvakoš noční Black-crowned Night Her. A H, T  
Ardeola ralloides Volavka vlasatá Squacco Heron A r  
Bubulcus ibis Volavka rusohlavá Western Cattle Egret A a (11)  
Ardea cinerea Volavka popelavá Grey Heron A H, T, Z  
Ardea purpurea Volavka červená Purple Heron A h, t, (z) registrována pouze pozorování z Čech
Ardea alba Volavka bílá Great Egret A (h), T, Z  
Egretta garzetta Volavka stříbřitá Little Egret A (h), t  
Morus bassanus Terej bílý Northern Gannet A a (4) probíhá revize pozorování
Microcarbo pygmeus Kormorán malý Pygmy Cormorant A r  
Phalacrocorax carbo Kormorán velký Great Cormorant A H, T, Z  
Pelecanus onocrotalus Pelikán bílý Great White Pelican A r (22)  
Pandion haliaetus Orlovec říční Western Osprey A T, (z)  
Elanus caeruleus Luněc šedý Black-winged Kite A a (5)  
Neophron percnopterus Sup mrchožravý Egyptian Vuture A0 a (3)  
Pernis apivorus Včelojed lesní European Honey Buzzard A H, T  
Gyps fulvus Sup bělohlavý Griffon Vulture A r  
Aegypius monachus Sup hnědý Cinereous Vulture B/A0 r  
Circaetus gallicus Orlík krátkoprstý Short-toed Snake Eagle A r  
Clanga pomarina Orel křiklavý Lesser Spotted Eagle A (h), t  
Clanga clanga Orel volavý Greater Spotted Eagle A r  
Hieraaetus pennatus Orel nejmenší Booted Eagle A r  
Aquila nipalensis Orel stepní Steppe Eagle A a (4)  
Aquila heliaca Orel královský Eastern Imperial Eagle A h, t, z  registrován z území Čech
Aquila chrysaetos Orel skalní Golden Eagle A (h), t, z registrován z území Čech
Aquila fasciata Orel jestřábí Bonelli's Eagle A a (3)  
Accipiter brevipes Krahujec krátkoprstý Levant Sparrowhawk A a (1)  
Accipiter nisus Krahujec obecný Eurasian Sparrowhawk A H, T, Z  
Accipiter gentilis Jestřáb lesní Northern Goshawk A H, T, Z  
Circus aeruginosus Moták pochop Western Marsh Harrier A H, T, (z)  
Circus cyaneus Moták pilich Hen Harrier A h, T, Z  
Circus macrourus Moták stepní Pallid Harrier A r  
Circus pygargus Moták lužní Montagu's Harrier A H, T  
Milvus milvus Luňák červený Red Kite A H, T, z  
Milvus migrans Luňák hnědý Black Kite A H, T, (z)  
Haliaeetus albicilla Orel mořský White-tailed Eagle A    
Buteo lagopus Káně rousná Rough-legged Buzzard A T, Z  
Buteo rufinus Káně bělochvostá Long-legged Buzzard A r  
Buteo buteo Káně lesní Common Buzzard A H, T, Z  
Otis tarda Drop velký Great Bustard A (h†), r jako hnízdící druh vymizel
Chlamydotis macqueenii Drop obojkový Macqueen's Bustard A a (2)  
Tetrax tetrax Drop malý Little Bustard A r  
Rallus aquaticus Chřástal vodní Water Rail A H, T, z  
Crex crex Chřástal polní Corn Crake A H, T  
Porzana parva Chřástal malý Little Crake A h, t  
Porzana pusilla Chřástal nejmenší Baillon's Crake A r  
Porzana porzana Chřástal kropenatý Spotted Crake A h, T  
Gallinula chloropus Slípka zelenonohá Common Moorhen A H, T, Z  
Fulica atra Lyska černá Eurasian Coot A H, T, Z  
Grus grus Jeřáb popelavý Common Crane A h, T, z  
Burhinus oedicnemus Dytík úhorní Eurasian Stone Curlew A (h†), r  jako hnízdící druh vymizel
Haematopus ostralegus Ústřičník velký Eurasian Oystercatcher A r  
Himantopus himantopus Pisila čáponohá Black-winged Stilt A h, t  
Recurvirostra avosetta Tenkozobec opačný Pied Avocet A h, t  
Vanellus vanellus Čejka chocholatá Northern Lapwing A H, T, (z)  
Vanellus gregarius Keptuška stepní Sociable Lapwing A r  
Vanellus leucurus Keptuška běloocasá White-tailed Lapwing A a (1)  
Pluvialis apricaria Kulík zlatý European Golden Plover A T  
Pluvialis fulva Kulík pacifický Pacific Golden Plover A a (1)  
Pluvialis squatarola Kulík bledý Grey Plover A T  
Charadrius hiaticula Kulík písečný Common Ringed Plover A T posuzováno hnízdění
Charadrius dubius Kulík říční Little Ringed Plover A H, T  
Charadrius alexandrinus Kulík mořský Kentish Plover A r  
Charadrius morinellus Kulík hnědý Eurasian Dotterel A (h), t  
Numenius arquata Koliha velká Eurasian Curlew A (h), T, (z)  
Numenius phaeopus Koliha malá Eurasian Whimbrel A t  
Limosa lapponica Břehouš rudý Bar-tailed Godwit A t  
Limosa limosa Břehouš černoocasý Black-tailed Godwit A h, t  
Arenaria interpres Kamenáček pestrý Ruddy Turnstone A t  
Calidris canutus Jespák rezavý Red Knot A t  
Calidris pugnax Jespák bojovný Ruff A T  
Limicola falcinellus Jespáček ploskozobý Broad-billed Sandpiper A r  
Calidris ferruginea Jespák křivozobý Curlew Sandpiper A T  
Calidris temminckii Jespák šedý Temminck's Stint A T  
Calidris ruficollis Jespák rudokrký Red-necked Stint A0 a (1)  
Calidris alba Jespák písečný Sanderling A t  
Calidris alpina Jespák obecný Dunlin A T, (z)  
Calidris maritima Jespák mořský Purple Sandpiper A0 a (1)  
Calidris bairdii Jespák dlouhokřídlý Baird's Sandpiper A a (2)  
Calidris minuta Jespák malý Little Stint A T  
Calidris fuscicollis Jespák tundrový White-rumped Sandpiper A0 a (1)  
Calidris subruficollis Jespák plavý Buff-breasted Sandpiper A a (1)  
Calidris melanotos Jespák skvrnitý Pectoral Sandpiper A r  
Scolopax rusticola Sluka lesní Eurasian Woodcock A H, T, z  
Lymnocryptes minimus Slučka malá Jack Snipe A T, z  
Gallinago media Bekasina větší Great Snipe A t  
Gallinago gallinago Bekasina otavní Common Snipe A H, T, z  
Xenus cinereus Vodouš malý Terek Sandpiper A r  
Phalaropus lobatus Lyskonoh úzkozobý Red-necked Phalarope A t  
Phalaropus fulicarius Lyskonoh ploskozobý Red Phalarope A r  
Actitis hypoleucos Pisík obecný Common Sandpiper A H, T, (z)  
Tringa ochropus Vodouš kropenatý Green Sandpiper A h, T, Z  
Tringa totanus Vodouš rudonohý Common Redshank A h, T  
Tringa stagnatilis Vodouš štíhlý Marsh Sandpiper A r  
Tringa glareola Vodouš bahenní Wood Sandpiper A T  
Tringa erythropus Vodouš tmavý Spotted Redshank A T  
Tringa nebularia Vodouš šedý Common Greenshank A T, (z)  
Tringa melanoleuca Vodouš velký Greater Yellowlegs A a (1)  
Tringa flavipes Vodouš žlutonohý Lesser Yellowlegs A a (1)  
Cursorius cursor Běhulík plavý Cream-coloured Courser B a (3)  
Glareola pratincola Ouhorlík stepní Collared Pratincole A0 a (2)  
Glareola nordmanni Ouhorlík černokřídlý Black-winged Pratincole A0 a (1)  
Rissa tridactyla Racek tříprstý Black-legged Kittiwake A r  
Xema sabini Racek Sabinův Sabine's Gull A a (6)  
Chroicocephalus genei Racek tenkozobý Slender-billed Gull A a (1)  
Chroicocephalus philadelphia Racek Bonapartův Bonaparte's Gull A0 a (1)  
Chroicocephalus ridibundus Racek chechtavý Black-headed Gull A H, T, Z  
Hydrocoloeus minutus Racek malý Little Gull A T, z  
Ichthyaetus audouinii Racek zelenonohý Audouin's Gull A a (3)  
Ichthyaetus melanocephalus Racek černohlavý Mediterranean Gull A h, t, (z)  
Ichthyaetus ichthyaetus Racek velký Pallas's Gull A a (11)  
Larus canus Racek bouřní Common Gull A h, T, Z  
Larus delawarensis Racek kroužkozobý Ringed-billed Gull A0 a (4)  
Larus marinus Racek mořský Great Black-backed Gull A r  
Larus hyperboreus Racek šedý Glaucous Gull A a (11)  
Larus glaucoides Racek polární Iceland Gull A a (3)  
Larus argentatus Racek stříbřitý European Herring Gull A T, Z  
Larus cachinnans Racek bělohlavý Caspian Gull A h, T, Z  
Larus michahellis Racek středomořský Yellow-legged Gull A (h), T, z  
Larus fuscus Racek žlutonohý Lesser Black-backed Gull A T, z  
Gelochelidon nilotica Rybák černozobý Gull-billed Tern B/A0 r (17)  
Hydroprogne caspia Rybák velkozobý Caspian Tern A t  
Thalasseus sandvicensis Rybák severní Sandwich Tern A a (10)  
Sternula albifrons Rybák malý Little Tern A (h), r  
Sterna hirundo Rybák obecný Common Tern A H, T  
Sterna paradisaea Rybák dlouhoocasý Arctic Tern A t  
Chlidonias hybrida Rybák bahenní Whiskered Tern A (h), t  
Chlidonias leucopterus Rybák bělokřídlý White-winged Tern A t  
Chlidonias niger Rybák černý Black Tern A (h†), T jako hnízdící vymizel 
Stercorarius skua Chaluha velká Great Skua A r  
Stercorarius pomarinus Chaluha pomořská Pomarine Skua A r  
Stercorarius parasiticus Chaluha příživná Arctic Skua A r  
Stercorarius longicaudus Chaluha malá Long-tailed Skua A r  
Uria aalge Alkoun úzkozobý Common Guillemot A0 a (1)  
Alca torda Alka malá Razorbill B a (1)  
Cepphus grylle Alkoun obecný Black Guillemot A0 a (1)  
Syrrhaptes paradoxus Stepokur kirgizský Pallas's Sandgrouse B ex. invaze koncem 19. a začátkem 20. století
Columba livia f. domestica Holub skalní Rock Dove C H, Z  
Columba oenas Holub doupňák Stock Dove A H, T, z  
Columba palumbus Holub hřivnáč Common Wood Pigeon A H, T, z  
Streptopelia turtur Hrdlička divoká European Turtle Dove A H, T  
Streptopelia decaocto Hrdlička zahradní Eurasian Collared Dove A H, T, Z  
Cuculus canorus Kukačka obecná Common Cuckoo A H, T  
Tyto alba Sova pálená Western Barn Owl A H, Z  
Otus scops Výreček malý Eurasian Scops Owl A (h), r  
Bubo scandiacus Sovice sněžní Snowy Owl B r  
Bubo bubo Výr velký Eurasian Eagle Owl A H, Z  
Stria aluco Puštík obecný Tawny Owl A H, Z  
Strix uralensis Puštík bělavý Ural Owl A h, z  
Surnia ulula Sovice krahujová Northern Hawk Owl A r  
Glaucidium passerinum Kulíšek nejmenší Eurasian Pygmy Owl A H, Z  
Athene noctua Sýček obecný Little Owl A h, z  
Aegolius funereus Sýc rousný Tengmalm's Owl A H, T, Z  
Asio otus Kalous ušatý Long-eared Owl A H, T, Z  
Asio flammeus Kalous pustovka Short-eared Owl A (h), t, z  
Caprimulgus europaeus Lelek lesní European Nightjar A H, T  
Tachymarptis melba Rorýs velký Alpine Swift A r  
Apus apus Rorýs obecný Common Swift A H, T  
Coracias garrulus Mandelík hajní European Roller A (h†), r jako hnízdící vymizel 
Alcedo atthis Ledňáček říční Common Kingfisher A H, T, Z  
Merops apiaster Vlha pestrá European Bee-eater A H, t  
Upupa epops Dudek chocholatý Hoopoe A h, t  
Jynx torquilla Krutihlav obecný Eurasian Wryneck A H, T  
Picoides tridactylus Datlík tříprstý Eurasian Three-toed W. A h, z  
Dendrocoptes medius Strakapoud prostřední Middle Spotted Wood. A H, Z  
Dryobates minor Strakapoud malý Lesser Spotted Wood. A H, T, Z  
Dendrocopos syriacus Strakapoud jižní Syrian Woodpecker A H, Z  
Dendrocopos major Strakapoud velký Great Spotted Woodpeck. A H, T, Z ssp. pinetorum a ssp. major (t, z)
Dendrocopos leucotos Strakapoud bělohřbetý White-backed Woodpeck. A h, z  
Dryocopus martius Datel černý Black Woodpecker A H, t, Z  
Picus viridis Žluna zelená European Green Woodpeck. A H, t, Z  
Picus canus Žluna šedá Grey-headed Woodpeck. A H, t, Z  
Falco naumanni Poštolka jižní Lesser Kestrel B ex. vyhynulý druh
Falco tinnunculus Poštolka obecná Common Kestrel A H, T, Z  
Falco vespertinus Poštolka rudonohá Red-footed Falcon A (h), t  
Falco columbarius Dřemlík tundrový Merlin A T, Z  
Falco subbuteo Ostříž lesní Eurasian Hobby A H, T  
Falco cherrug Raroh velký Saker Falcon A h, t, z  
Falco peregrinus Sokol stěhovavý Peregrine Falcon A h, t   
Lanius collurio Ťuhýk obecný Red-backed Shrike A H, T  
Lanius minor Ťuhýk menší Lesser Grey Shrike A (h†), r posuzován od 1989
Lanius excubitor Ťuhýk šedý Great Grey Shrike A h, T, Z  
Lanius senator Ťuhýk rudohlavý Woodchat Shrike A (h†), r posuzován od 1989
Oriolus oriolus Žluva hajní Eurasian Golden Oriole A H, T  
Garrulus glandarius Sojka obecná Eurasian Jay A H, T, Z  
Pica pica Straka obecná Common Magpie A H, t, Z  
Nucifraga caryocatactes Ořešník kropenatý Spotted Nutcracker A H, Ti, Z  
Pyrrhocorax graculus Kavče žlutozobé Alpine Chough A a (6)  
Coloeus monedula Kavka obecná Western Jackdaw A H, T, Z  
Corvus frugilegus Havran polní Rook A H, T, Z  
Corvus corone Vrána černá Carrion Crow A H, T, Z  
Corvus cornix Vrána šedá Hooded Crow A H, T, Z  
Corvus corax Krkavec velký Northern Raven A H, T, Z  
Bombycilla garrulus Brkoslav severní Bohemian Waxwing A (h), Ti, Zi  
Periparus ater Sýkora uhelníček Coal Tit A H, T, Z  
Lophophanes cristatus Sýkora parukářka European Crested Tit A H, Z  
Poecile palustris Sýkora babka Marsh Tit A H, t, Z  
Poecile montanus Sýkora lužní Willow Tit A H, t, Z  
Cyanistes caeruleus Sýkora modřinka Eurasian Blue Tit A H, T, Z  
Cyanistes cyanus Sýkora azurová Azure Tit A a (3)  
Parus major Sýkora koňadra Great Tit A H, T, Z  
Remiz pendulinus Moudivláček lužní Eurasian Penduline Tit A H, T, (z)  
Panurus biarmicus Sýkořice vousatá Bearded Reedling A h, t, z ssp. russicus, ssp. biarmicus - a (1)?, probíhá revize
Lullula arborea Skřivan lesní Woodlark A H, T, (z)  
Alauda arvensis Skřivan polní Eurasian Skylark A H, T, z  
Galerida cristata Chocholouš obecný Crested Lark A h, t, z  
Eremophila alpestris Skřivan ouškatý Horned Lark A r  
Calandrella brachydactyla Skřivánek krátkoprstý Greater Short-toed Lark A a (1)  
Melanocorypha calandra Kalandra zpěvná Calandra Lark B a (3)  
Riparia riparia Břehule říční Sand Martin A H, T  
Hirundo rustica Vlaštovka obecná Barn Swallow A H, T  
Ptyonoprogne rupestris Břehule skalní Eurasian Crag Martin A a (2)  
Delichon urbicum Jiřička obecná Common House Martin A H, T  
Cecropis daurica Vlaštovka skalní Red-rumped Swallow A a (5)  
Cettia cetti Cetie jižní Cetti's Warbler A a (2)  
Aegithalos caudatus Mlynařík dlouhoocasý Long-tailed Tit A H, T, Z  
Phylloscopus sibilatrix Budníček lesní Wood Warbler A H, T  
Phylloscopus bonelli Budníček západní Western Bonelli's Warbler A a (1)  
Phylloscopus inornatus Budníček pruhohlavý Yellow-browed Warbler A r  
Phylloscopus proregulus Budníček zlatohlavý Pallas's Leaf Warbler A a (9)  
Phylloscopus schwarzi Budníček tlustozobý Radde's Warbler A a (2)  
Phylloscopus fuscatus Budníček temný Dusky Warbler A a (1)  
Phylloscopus trochilus Budníček větší Willow Warbler A H, T  
Phylloscopus collybita Budníček menší Common Chiffchaff A H, T, z  
Phylloscopus trochiloides Budníček zelený Greenish Warbler A h, t  
Acrocephalus arundinaceus Rákosník velký Great Reed Warbler A H, T  
Acrocephalus melanopogon Rákosník tamaryškový Moustached Warbler A r posuzovaný mimo JM, tam registrovaný
Acrocephalus paludicola Rákosník ostřicový Aquatic Warbler A t  
Acrocephalus schoenobaenus Rákosník proužkovaný Sedge Warbler A H, T  
Acrocephalus agricola Rákosník plavý Paddyfield Warbler A a (4)  
Acrocephalus dumetorum Rákosník pokřovní Blyth's Reed Warbler A a (5)  
Acrocephalus scirpaceus Rákosník obecný Reed Warbler A H, T  
Acrocephalus palustris Rákosník zpěvný Marsh Warbler A H, T  
Iduna caligata Sedmihlásek malý Booted Warbler A a (2)  
Iduna pallida Sedmihlásek šedý Eastern Olivaceous W. A a (1)  
Hippolais polyglotta Sedmihlásek švitořivý Melodious Warbler B a (1)  
Hippolais icterina Sedmihlásek hajní Icterine Warbler A H, T  
Locustella naevia Cvrčilka zelená Common Grasshopper W. A H, T  
Locustella fluviatilis Cvrčilka říční River Warbler A H, T  
Locustella luscinioides Cvrčilka slavíková Savi's Warbler A H, T  
Sylvia atricapilla Pěnice černohlavá Eurasian Blackcap A H, T, z  
Sylvia borin Pěnice slavíková Garden Warbler A H, T  
Sylvia nisoria Pěnice vlašská Barred Warbler A H, T  
Sylvia curruca Pěnice pokřovní Lesser Whitethroat A H, T  
Sylvia nana Pěnice malá Asian Desert Warbler A a (1)  
Sylvia communis Pěnice hnědokřídlá Common Whitethroat A H, T  
Sylvia undata Pěnice kaštanová Dartford Warbler A a (1)  
Sylvia cantillans Pěnice vousatá Subalpine Warbler A a (2)  
Sylvia melanocephala Pěnice bělohrdlá Sardinian Warbler A0 a (1)  
Regulus ignicapilla Králíček ohnivý Common Firecrest A H, T, (z)  
Regulus regulus Králíček obecný Goldcrest A H, T, Z  
Troglodytes troglodytes Střízlík obecný Eurasian Wren A H, T, Z  
Sitta europaea Brhlík lesní Eurasian Nuthatch A H, t, Z  
Tichodroma muraria Zedníček skalní Wallcreeper A t, z  
Certhia familiaris Šoupálek dlouhoprstý Eurasian Treecreeper A H, T, Z  
Certhia brachydactyla Šoupálek krátkoprstý Short-toed Treecreeper A H, t, Z  
Pastor roseus Špaček růžový Rosy Starling A r  
Sturnus vulgaris Špaček obecný Common Starling A H, T, z  
Turdus torquatus Kos horský Ring Ouzel A H, T  
Turdus merula Kos černý Common Blackbird A H, T, Z  
Turdus atrogularis Drozd černohrdlý Black-throated Thrush B a (1)  
Turdus pilaris Drozd kvíčala Fieldfare A H, T, Z  
Turdus iliacus Drozd cvrčala Redwing A T  
Turdus philomelos Drozd zpěvný Song Thrush A H, T, z  
Turdus viscivorus Drozd brávník Mistle Thrush A H, T, Z  
Muscicapa striata Lejsek šedý Spotted Flycatcher A H, T  
Erithacus rubecula Červenka obecná European Robin A H, T, z  
Luscinia svecica Slavík modráček Bluethroat A H, T  
Luscinia luscinia Slavík tmavý Thrush Nightingale A (h), T  
Luscinia megarhynchos Slavík obecný Common Nightingale A H, T  
Tarsiger cyanurus Modruška tajgová Red-flanked Bluetail A a (1)  
Ficedula hypoleuca Lejsek černohlavý European Pied Flycatcher A H, T  
Ficedula albicollis Lejsek bělokrký Collared Flycatcher A H, T  
Ficedula parva Lejsek malý Red-breasted Flycatcher A H, T  
Phoenicurus ochruros Rehek domácí Black Redstart A H, T, z  
Phoenicurus phoenicurus Rehek zahradní Common Redstart A H, T  
Monticola saxatilis Skalník zpěvný Common Rock Thrush A (h†), r jako hnízdící vymizel 
Saxicola rubetra Bramborníček hnědý Whinchat A H, T  
Saxicola rubicola Bramborníček černohlavý European Stonechat A H, T  
Oenanthe oenanthe Bělořit šedý Northern Wheatear A H, T  
Oenanthe deserti Bělořit pouštní Desert Wheatear A a (1)  
Oenanthe hispanica Bělořit okrový Black-eared Wheatear A a (1)  
Cinclus cinclus Skorec vodní White-throated Dipper A H, t, Z  
Passer domesticus Vrabec domácí House Sparrow A H, t, Z  
Passer montanus Vrabec polní Eurasian Tree Sparrow A H, T, Z  
Montifringilla nivalis Pěnkavák sněžný White-winged Snowfinch A a  
Prunella collaris Pěvuška podhorní Alpine Accentor A h, t, (z) registrovaná mimo Krkonoše
Prunella montanella Pěvuška sibiřská Siberian Accentor A a (2)  
Prunella modularis Pěvuška modrá Dunnock A H, T, z  
Motacilla flava Konipas luční Western Yellow Wagtail A  H, T  
Motacilla citreola Konipas citronový Citrine Wagtail A h, r  
Motacilla cinerea Konipas horský Grey Wagtail A H, T, z  
Motacilla alba Konipas bílý White Wagtail A H, T, z   
Anthus richardi Linduška velká Richard's Pipit A a (1)  
Anthus campestris Linduška úhorní Tawny Pipit A h, t registrovaná mimo Ústecký kraj
Anthus pratensis Linduška luční Meadow Pipit A H, T, z  
Anthus trivialis Linduška lesní Tree Pipit A H, T  
Anthus cervinus Linduška rudokrká Red-thorated Pipit A t  
Anthus spinoletta Linduška horská Water Pipit A h, t, z  
Anthus petrosus Linduška skalní Eurasian Rock Pipit A0 a (1)  
Fringilla coelebs Pěnkava obecná Common Chaffinch A H, T, Z  
Fringilla montifringilla Pěnkava jikavec Brambling A T, z  posuzováno hnízdění
Coccothraustes coccothraustes Dlask tlustozobý Hawfinch A H, T, Z  
Pinicola enucleator Hýl křivčí Pine Grosbeak A r  
Pyrrhula pyrrhula Hýl obecný Eurasian Bullfinch A H, T, Z  
Bucanetes githagineus Hýl trubač Trumpeter Finch A a (1)  
Carpodacus erythrinus Hýl rudý Common Rosefinch A H, T  
Chloris chloris Zvonek zelený European Greenfinch A H, T, Z  
Linaria flavirostris Konopka žlutozobá Twite A t, z  
Linaria cannabina Konopka obecná Common Linnet A H, T, Z  
Acanthis flammea Čečetka zimní Common Redpoll A t, z  
Acanthis cabaret Čečetka tmavá Lesser Redpoll A H, T, Z  
Acanthis hornemanni Čečetka bělavá Arctic Redpoll A r  
Loxia pytyopsittacus Křivka velká Parrot Crossbill A r  
Loxia curvirostra Křivka obecná Red Crossbill A H, T, Z  
Loxia leucoptera Křivka bělokřídlá Two-barred Crossbill A r  
Carduelis carduelis Stehlík obecný European Goldfinch A H, T, Z  
Carduelis citrinella Zvonohlík citrónový Citril Finch B a (1)   
Serinus serinus Zvonohlík zahradní European Serin A H, T, (z)  
Spinus spinus Čížek lesní Eurasian Siskin A H, T, Z  
Calcarius lapponicus Ostružka severní Lappland Longspur A r  
Plectrophenax nivalis Sněhule severní Snow Bunting A t, z  
Emberiza calandra Strnad luční Corn Bunting A H, T, Z  
Emberiza citrinella Strnad obecný Yellowhammer A H, T, Z  
Emberiza leucocephalos Strnad bělohlavý Pine Bunting A a (3)  
Emberiza cia Strnad viničný Rock Bunting B a (3)  
Emberiza hortulana Strnad zahradní Ortolan Bunting A h, t  
Emberiza cirlus Strnad cvrčivý Cirl Bunting B/A0 a (1)  
Emberiza pusilla Strnad malinký Little Bunting A a (6)  
Emberiza rustica Strnad tajgový Rustic Bunting A a (2)  
Emberiza schoeniclus Strnad rákosní Common Reed Bunting A H, T, z  

 

Druhy v kategorii D

LatinskyČeskyEnglishPoznámky
Aythya valisineria Polák dlouhozobý Canvasback a (1)
Histrionicus histrionicus Kačka strakatá Harlequin Duck a (1)
Bucephala albeola Hohol bělavý Bufflehead a (3)
Bucephala islandica Hohol islandský Barrow's goldeneye a (1)
Lophodytes cucullatus Morčák chocholatý Hooded merganser a (7) 
Threskiornis aethiopicus Ibis posvátný African sacred ibis a (8)
Gypaetus barbatus Orlosup bradatý Bearded Vulture a (1)
Porphyrio porphyrio Slípka modrá Western Swamphen a (1)
Vanellus spinosus Čejka trnitá Spur-winged lapwing a (1)
Alle alle Alkoun malý Little auk a (1)
Psittacula krameri Alexandr malý Rose-ringed parakeet více záznamů
Falco biarmicus Raroh jižní Lanner Falcon a (1)
Falco rusticolus Raroh lovecký Gyrfalcon a (1)
Passer hispaniolensis Vrabec pokřovní Spanish Sparrow a (1)
Emberiza bruniceps Strnad hnědohlavý Red-headed bunting a (1)

 

Druhy v kategorii E (probíhá doplňování)

LatinskyČeskyEnglishPoznámky
Dendrocygna arquata Husička stěhovavá Wandering Whistling-duck  
Anser indicus Husa tibetská Bar-headed goose  
Aix sponsa Kachnička karolinská Wood Duck  
Anas bahamensis Ostralka bělolící White-cheeked Pintail  
Anas sibilatrix Hvízdák chilský Chiloe wigeon  
Calonetta leucophrys Kachnička šedoboká Ringed Teal  
Chenonetta jubata Kachnička hřívnatá Maned Duck  
Meleagris gallopavo Krocan divoký Wild Turkey  
Alectoris graeca / chukar Orebice horská / čukar Rock Partridge / Chukar  
Leptoptilos crumeniferus Marabu africký Marabou Stork  
Platalea alba Kolpík africký African Spoonbill  
Haliaeetus leucocephalos Orel bělohlavý Bald Eagle  
Haliaeetus pelagicus Orel východní Steller's Sea-eagle  
Streptopelia orientalis Hrdlička východní Oriental Turtle-dove  
Cyanopica cyanus Straka modrá Azure-winged Magpie  
Monticola solitarius Skalník modrý Blue Rock-thrush  

 

Druhy v kategorii X

LatinskyČeskyEnglishPoznámky
Polysticta stelleri Kajka Stellerova Steller's eider zamítnuto při revizi
Melanitta perspicillata Turpan pestrozobý Surf Scoter zamítnuto při revizi
Phalacrocorax aristotelis Kormorán chocholatý European Shag zamítnuto při revizi
Pelecanus crispus Pelikán kadeřavý Dalmatian pelican zamítnuto při posuzování
Grus virgo Jeřáb panenský Demoiselle crane zamítnuto při posuzování
Pluvialis dominica Kulík hnědokřídlý American Golden Plover zamítnuto při revizi
Numenius tenuirostris Koliha tenkozobá Slender-billed curlew zamítnuto při revizi
Pagophila eburnea Racek sněžní Ivory gull zamítnuto při posuzování
Falco eleonorae Ostříž jižní Eleonora's falcon zamítnuto při revizi
Myiopsitta monachus Papoušek mniší Monk Parakeet zamítnuto při revizi
Perisoreus infaustus Sojka zlověstná Siberian Jay zamítnuto při revizi
Pyrrhocorax pyrrhocorax Kavče červenozobé Red-billed Chough zamítnuto při posuzování
Melanocorypha yeltonensis Kalandra černá Black Lark zamítnuto při revizi
Phylloscopus ibericus Budníček iberský Iberian Chiffchaff zamítnuto při revizi
Sylvia hortensis Pěnice mistrovská Orphean Warbler zamítnuto při posuzování
Turdus obscurus Drozd plavý Eyebrowed Thrush zamítnuto při revizi
Turdus naumanni Drozd rezavý Naumann's Thrush zamítnuto při revizi
Turdus migratorius Drozd stěhovavý American Robin zamítnuto při revizi (nejistý původ)
Emberiza aureola Strnad obojkový Yellow-breasted Bunting zamítnuto při revizi
Emberiza pallasi Strnad tundrový Pallas's Reed Bunting zamítnuto při posuzování
Emberiza melanocephala Strnad černohlavý Black-headed Bunting zamítnuto při revizi