Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
25.9.2018 Václav John Jespák skvrnitý (Calidris melanotos)
24.9.2018 Lenka Křížová Chocholouš obecný (Galerida cristata)
24.9.2018 Lenka Křížová Kachnička mandarinská (Aix galericulata)
24.9.2018 Lenka Křížová Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
24.9.2018 Lenka Křížová Kopřivka obecná (Anas strepera)
24.9.2018 Lenka Křížová Lžičák pestrý (Anas clypeata)
24.9.2018 Lenka Křížová Čírka obecná (Anas crecca)
24.9.2018 Lenka Křížová Čírka modrá (Anas querquedula)
24.9.2018 Lenka Křížová Hvízdák eurasijský (Anas penelope)
24.9.2018 Lenka Křížová Ostralka štíhlá (Anas acuta)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
25.9.2018 Václav John Jespák skvrnitý (Calidris melanotos)
25.9.2018 Lenka Křížová Potápka rudokrká (Podiceps grisegena)
24.9.2018 Lenka Křížová Husa velká (Anser anser)
24.9.2018 Lenka Křížová Labuť velká (Cygnus olor)
24.9.2018 Lenka Křížová Labuť zpěvná (Cygnus cygnus)
24.9.2018 Lenka Křížová Kopřivka obecná (Anas strepera)
24.9.2018 Lenka Křížová Hvízdák eurasijský (Anas penelope)
24.9.2018 Lenka Křížová Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
24.9.2018 Lenka Křížová Lžičák pestrý (Anas clypeata)
24.9.2018 Lenka Křížová Ostralka štíhlá (Anas acuta)
ČR Year List - 2018
Datum Pozorovatel Druh
25.9.2018 Václav John Kulík bledý (Pluvialis squatarola)
25.9.2018 Václav John Kulík písečný (Charadrius hiaticula)
25.9.2018 Václav John Břehouš rudý (Limosa lapponica)
25.9.2018 Václav John Jespák malý (Calidris minuta)
25.9.2018 Václav John Jespák skvrnitý (Calidris melanotos)
25.9.2018 Filip Petřík Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)
25.9.2018 Filip Petřík Kulík bledý (Pluvialis squatarola)
25.9.2018 Filip Petřík Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
25.9.2018 Filip Petřík Vodouš tmavý (Tringa erythropus)
25.9.2018 Filip Petřík Vodouš šedý (Tringa nebularia)
WP Year List - 2018
Datum Pozorovatel Druh
25.9.2018 Václav John Kulík bledý (Pluvialis squatarola)
25.9.2018 Václav John Kulík písečný (Charadrius hiaticula)
25.9.2018 Václav John Břehouš rudý (Limosa lapponica)
25.9.2018 Václav John Jespák malý (Calidris minuta)
25.9.2018 Václav John Jespák skvrnitý (Calidris melanotos)
25.9.2018 Filip Petřík Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)
25.9.2018 Filip Petřík Kulík bledý (Pluvialis squatarola)
25.9.2018 Filip Petřík Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
25.9.2018 Filip Petřík Vodouš tmavý (Tringa erythropus)
25.9.2018 Filip Petřík Vodouš šedý (Tringa nebularia)