racek leucismus 161xLeucismus je porucha, která se projevuje sníženou pigmentací na části nebo na celém těle živočicha. Na rozdíl od albinismu nemají leucističtí jedinci červené oči, ale modré nebo šedé. Leucismus se vyskytuje vzácně u plazů, ptáků i u savců, ale když už se vyskytne, tak takového jedince nelze přehlédnout. Živočich postižený touto poruchou je nápadnější a předpokládá se, že brzy stane obětí predátorů. Často je napadán i zástupci svého druhu.

IMG 0256 hlavaOrel kamčatský neboli východní je jedním z největších dravců světa a svým výskytem na Přerovsku překvapil členy Moravského ornitologického spolku. Pozorovali jej v sobotu 20. 2. 2016 v polích u obce Želatovice na východ od Přerova. Vzhledem k tomu, že tento druh nežije v Evropě, tak předpokládají, že orel unikl ze zoo nebo nějakému sokolníkovi.