Budníček zelený patří bezesporu mezi naše nejvzácnější pěvce. Poprvé byl u nás pozorován 19.-22.5.1963 u Polné na Českomoravské vrchovině a teprve od roku 1978 je jeho výskyt pravidelnější, ale ne každoroční. Česká republika spolu se Slovenskem leží na jihozápadním okraji evropského hnízdního areálu, a proto počty protahujících i hnízdících ptáků rok od roku kolísají.

O tom, že je u nás ve středu Evropy považován výskyt volavky vlasaté za velmi ojedinělý a výjimečný není jistě pochyb. Stačí se podívat na stránky Faunistické komise ČR, kde je zdokumentováno 35 výskytů volavky vlasaté v ČR od roku 1951 do loňského roku. Z uvedené statistiky FK je patrné, že v Záhlinicích na Kroměřížsku byla naposledy pozorována před deseti lety v dubnu 2002. Sám jsem měl to štěstí, že jsem tam tenkrát byl a zkušení ornitologové mi ji ukázali.

Jde o druh, který v Evropě hnízdí na Balkáně (Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Albánie), Ukrajině, jihozápadním Rusku a v poslední době také v Maďarsku. V České republice stále patří k vzácně se vyskytujícím druhům, ač v posledních letech pozorování přibývá. Na Tovačovsku se poprvé objevila 10.7.1982 1ex. (Šírek). Od této doby se objevila další až 6.10.2007 1ad. (Doupal), 4.5.2009 1 imm. (Šírek), 29.6.2011 1ex. 2K (Šírek) a naposledy letos 27.5.2012 1ad.(Doupal). Na závěr si chci jen přát, aby tento krásný dravec se u nás začal vyskytovat častěji.  

Od pondělka 28. 5. 2012 se zdržuje jeden ex. výrečka malého Otus scops na Plzeňsku v jedné vesnici u kostela. Včera 30. 5. jsme místo navštívili, pták byl velmi agresivní a netrvalo dlouho a byl odchycen. Po změření a okroužkování byl znovu vypuštěn. Poslední pozorování (zaslechnutí) hlásí místní pozorovatelka v sobotu 2. 6. 2012.

Při kontrole PR Nový rybník u obce Líně, okr. PS, kvadrát 6345 http://birdwatcher.cz/novy_rybnik.html dne 29. 4. 2012 jsem si mezi zde hnízdícími racky chechtavými hned všimnul malého drobného neposedného ptáka, který velmi živě neustále popojížděl po hladině. Hned jsem věděl, že to je lyskonoh, nebyl jsem si ale úplně jist druhovým určením.