Jedná se o severoamerický druh, který byl v Evropě introdukován. Jedná se především o Velkou Británii, kde byla poprvé vypuštěna v roce 1953 a v roce 1960 zde poprvé zahnízdila. V roce 1991 zde ve volné přírodě hnízdilo již 570 párů. Pravidelně hnízdí také v Irsku, Nizozemsku (od roku 1977), Francii (od roku 1988), Belgii (od roku 1991) a na Islandu, kde žije tažná populace 10-15 ptáků.

Racek polární hnízdí v Severní Kanadě a v Grónsku a jen velmi vzácně se objevují jednotlivý ptáci u mořského pobřeží v severozápadní Evropě. V České republice byl pozorován pouze dvakrát. V těchto dnech se jeden zdržuje ve Slezsku.

Česká společnost ornitologická vyhlásila Ptákem roku 2012 tetřeva hlušce. Proto v tomto roce vyšlo hned několik článků o tomto vzácném horském druhu ptáka. Ve většině článků je stále zmiňován výskyt tetřeva v Beskydech, Krušných horách, Krkonoších, Jeseníkách, na Šumavě i jinde. Skutečnost je ale podle mého méně optimistická.

Zpracoval Jiří Šafránek,
za vydatného přispění Zdeňka Němečka, Jiřího Němčíka a dalších pozorovatelů, kteří zveřejňují svá pozorování na Birds.cz

Článek s tímto názvem vyšel v časopise Panurus 2009, kde jsem popsal svoje zkušenosti s tímto na naše poměry neobvyklým až exotickým druhem. Jeho text uvádím následně téměř beze změn.