racek leucismus 161xLeucismus je porucha, která se projevuje sníženou pigmentací na části nebo na celém těle živočicha. Na rozdíl od albinismu nemají leucističtí jedinci červené oči, ale modré nebo šedé. Leucismus se vyskytuje vzácně u plazů, ptáků i u savců, ale když už se vyskytne, tak takového jedince nelze přehlédnout. Živočich postižený touto poruchou je nápadnější a předpokládá se, že brzy stane obětí predátorů. Často je napadán i zástupci svého druhu.

IMG 0256 hlavaOrel kamčatský neboli východní je jedním z největších dravců světa a svým výskytem na Přerovsku překvapil členy Moravského ornitologického spolku. Pozorovali jej v sobotu 20. 2. 2016 v polích u obce Želatovice na východ od Přerova. Vzhledem k tomu, že tento druh nežije v Evropě, tak předpokládají, že orel unikl ze zoo nebo nějakému sokolníkovi.

 

pochmon05František Pochmon I 2. prosince 2015 

1. Stopáže druhů a úvod k videu - viz níže

2. Poznámky a vysvětlivky -  viz níže

3. Poděkování dárcům - viz níže

4. Článek - viz níže

IMG 5888Pokud se podíváte na ilustraci tohoto webu, spatříte ptáka, jehož jména vyslovení upoutá v ptáčkařské komunitě velkou pozornost. Jde o kulíka hnědého, ptáka severské tundry, který se ještě před několika desetiletími množil v Krkonoších a Jeseníkách. Nyní se z něho stal fenomén, tajemné zvíře, které opřádá nejedna záhada. Tento tajemný pták je na tahu každý rok zaznamenáván ve střední Evropě, nejde o vysoké počty, ale výskyt je pravidelný. Táhne i přes naše území, ale nevíme, jestli v tak malých počtech nebo je ve velkém přehlížen. Jde totiž o nepravidelný náhodný zástih. Faunistická komise udává od roku 1950 pouze 14 pozorování, z toho 2 hnízdění. Nejvyšší šance potkat u nás tohoto ptáka je od 3. srpnové dekády do konce září, má v oblibě strniště, oraniště nebo zvláčená pole, tedy přesně ty biotopy, ve kterých svým zbarvením dokonale splyne.