Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
1.7.2022 Patrik Spáčil Pěvuška podhorní (Prunella collaris)
1.7.2022 Patrik Spáčil Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus)
1.7.2022 Patrik Spáčil Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
1.7.2022 Patrik Spáčil Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos)
1.7.2022 Patrik Spáčil Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides)
28.6.2022 Lumír Pilch Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis)
28.6.2022 Tomáš Kedzior Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos)
28.6.2022 Tomáš Kedzior Lejsek malý (Ficedula parva)
27.6.2022 Pavel Kunetek Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos)
27.6.2022 Pavel Kunetek Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
2.7.2022 Ivana Ebrová Zvonohlík citronový (Carduelis citrinella)
1.7.2022 Patrik Spáčil Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus)
1.7.2022 Patrik Spáčil Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
1.7.2022 Patrik Spáčil Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos)
1.7.2022 Patrik Spáčil Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides)
1.7.2022 Patrik Spáčil Pěvuška podhorní (Prunella collaris)
27.6.2022 Pavel Kunetek Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos)
27.6.2022 Pavel Kunetek Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)
27.6.2022 Pavel Kunetek Kos horský (Turdus torquatus)
27.6.2022 Pavel Kunetek Linduška horská (Anthus spinoletta)
ČR Year List - 2022
Datum Pozorovatel Druh
2.7.2022 Martina Kišelová Rybák obecný (Sterna hirundo)
2.7.2022 Martina Kišelová Rybák černý (Chlidonias niger)
2.7.2022 Martina Kišelová Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
2.7.2022 Martina Kišelová Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)
2.7.2022 Martina Kišelová Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)
2.7.2022 Martina Kišelová Strnad luční (Emberiza calandra)
2.7.2022 Jaroslav Zeman Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus)
1.7.2022 Jan Grünwald Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)
1.7.2022 Jan Grünwald Bukáček malý (Ixobrychus minutus)
1.7.2022 Jan Grünwald Včelojed lesní (Pernis apivorus)
WP Year List - 2022
Datum Pozorovatel Druh
2.7.2022 Jaroslav Zeman Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus)
2.7.2022 Jan Ebr Zvonohlík citronový (Carduelis citrinella)
1.7.2022 Jan Grünwald Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)
1.7.2022 Jan Grünwald Bukáček malý (Ixobrychus minutus)
1.7.2022 Jan Grünwald Včelojed lesní (Pernis apivorus)
1.7.2022 Jan Grünwald Luňák hnědý (Milvus migrans)
1.7.2022 Jan Grünwald Kalous ušatý (Asio otus)
1.7.2022 Jan Grünwald Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)
1.7.2022 Jan Grünwald Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
1.7.2022 Jan Grünwald Lejsek malý (Ficedula parva)