Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
6.4.2021 Robert Javorský Sluka lesní (Scolopax rusticola)
5.4.2021 Jakub Hrdlička Sýkora lužní (Poecile montanus)
3.4.2021 Karel Šimeček Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon)
2.4.2021 Milan Málek Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla)
2.4.2021 Ondřej Kauzál Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia)
31.3.2021 Rudolf Růžek Berneška velká (Branta canadensis)
30.3.2021 Zbyněk Chromek Sluka lesní (Scolopax rusticola)
28.3.2021 Lukáš Brezniak Drozd cvrčala (Turdus iliacus)
28.3.2021 Milan Málek Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus)
25.3.2021 Robert Javorský Labuť zpěvná (Cygnus cygnus)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
7.4.2021 Rudolf Růžek Morčák prostřední (Mergus serrator)
7.4.2021 Rudolf Růžek Potápka žlutorohá (Podiceps auritus)
7.4.2021 Rudolf Růžek Kulík písečný (Charadrius hiaticula)
7.4.2021 Rudolf Růžek Vodouš rudonohý (Tringa totanus)
7.4.2021 Rudolf Růžek Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus)
7.4.2021 Rudolf Růžek Racek bouřní (Larus canus)
7.4.2021 Rudolf Růžek Sýček obecný (Athene noctua)
7.4.2021 Rudolf Růžek Straka obecná (Pica pica)
7.4.2021 Rudolf Růžek Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
7.4.2021 Rudolf Růžek Čečetka tmavá (Acanthis cabaret)
ČR Year List - 2021
Datum Pozorovatel Druh
11.4.2021 Radek Holiš Husice liščí (Tadorna tadorna)
11.4.2021 Radek Holiš Polák velký (Aythya ferina)
11.4.2021 Radek Holiš Polák malý (Aythya nyroca)
11.4.2021 Radek Holiš Polák chocholačka (Aythya fuligula)
11.4.2021 Radek Holiš Hohol severní (Bucephala clangula)
11.4.2021 Radek Holiš Morčák malý (Mergellus albellus)
11.4.2021 Radek Holiš Morčák velký (Mergus merganser)
11.4.2021 Radek Holiš Bažant obecný (Phasianus colchicus)
11.4.2021 Radek Holiš Konipas luční (Motacilla flava)
10.4.2021 Tomáš Grim Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)
WP Year List - 2021
Datum Pozorovatel Druh
11.4.2021 Radek Holiš Husice liščí (Tadorna tadorna)
11.4.2021 Radek Holiš Polák velký (Aythya ferina)
11.4.2021 Radek Holiš Polák malý (Aythya nyroca)
11.4.2021 Radek Holiš Polák chocholačka (Aythya fuligula)
11.4.2021 Radek Holiš Hohol severní (Bucephala clangula)
11.4.2021 Radek Holiš Morčák malý (Mergellus albellus)
11.4.2021 Radek Holiš Morčák velký (Mergus merganser)
11.4.2021 Radek Holiš Bažant obecný (Phasianus colchicus)
11.4.2021 Radek Holiš Konipas luční (Motacilla flava)
10.4.2021 Tomáš Grim Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)