Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
31.5.2023 Eliška Malcová Sova pálená (Tyto alba)
31.5.2023 Eliška Malcová Moták stepní (Circus macrourus)
31.5.2023 Janetta a Pavel Hastíkovi Chřástal polní (Crex crex)
30.5.2023 Martina Marešová Výreček malý (Otus scops)
30.5.2023 Lukáš Roudný Výreček malý (Otus scops)
29.5.2023 Šárka Odvářková Břehouš černoocasý (Limosa limosa)
29.5.2023 Šárka Odvářková Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
29.5.2023 Šárka Odvářková Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)
27.5.2023 Janetta a Pavel Hastíkovi Strnad zahradní (Emberiza hortulana)
27.5.2023 Michal Javůrek Berneška bělolící (Branta leucopsis)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
31.5.2023 Eliška Malcová Sova pálená (Tyto alba)
31.5.2023 Eliška Malcová Moták stepní (Circus macrourus)
31.5.2023 Janetta a Pavel Hastíkovi Chřástal polní (Crex crex)
29.5.2023 Šárka Odvářková Břehouš černoocasý (Limosa limosa)
29.5.2023 Michal Šindel Křepel kalifornský (Callipepla californica)
29.5.2023 Michal Šindel Křepel virginský (Colinus virginianus)
29.5.2023 Michal Šindel Pěnice sardinská (Sylvia sarda)
29.5.2023 Michal Šindel Brhlík korsický (Sitta whiteheadi)
29.5.2023 Michal Šindel Zvonohlík korsický (Carduelis corsicana)
29.5.2023 Šárka Odvářková Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)
ČR Year List - 2023
Datum Pozorovatel Druh
31.5.2023 Robert Javorský Křepelka polní (Coturnix coturnix)
31.5.2023 Robert Javorský Dudek chocholatý (Upupa epops)
31.5.2023 Eliška Malcová Sova pálená (Tyto alba)
31.5.2023 Eliška Malcová Moták stepní (Circus macrourus)
31.5.2023 Jakub Hrdlička Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
31.5.2023 Janetta a Pavel Hastíkovi Chřástal polní (Crex crex)
31.5.2023 Jiří Šírek Bukáček malý (Ixobrychus minutus)
31.5.2023 Jiří Šírek Ouhorlík stepní (Glareola pratincola)
31.5.2023 Tomáš Kedzior Berneška velká (Branta canadensis)
31.5.2023 Tomáš Kedzior Včelojed lesní (Pernis apivorus)
WP Year List - 2023
Datum Pozorovatel Druh
31.5.2023 Robert Javorský Křepelka polní (Coturnix coturnix)
31.5.2023 Eliška Malcová Sova pálená (Tyto alba)
31.5.2023 Eliška Malcová Moták stepní (Circus macrourus)
31.5.2023 Janetta a Pavel Hastíkovi Chřástal polní (Crex crex)
31.5.2023 Václav John Dudek chocholatý (Upupa epops)
31.5.2023 Václav John Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
31.5.2023 Václav John Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)
30.5.2023 Robert Javorský Vlha pestrá (Merops apiaster)
30.5.2023 Karel Šimeček Volavka červená (Ardea purpurea)
30.5.2023 Václav John Chocholouš obecný (Galerida cristata)