Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
20.9.2023 Jaroslav Zeman Orel stepní (Aquila nipalensis)
19.9.2023 Tomáš Kedzior Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni)
19.9.2023 Tomáš Kedzior Chaluha malá (Stercorarius longicaudus)
19.9.2023 Tomáš Kedzior Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
18.9.2023 Šárka Odvářková Orel křiklavý (Clanga pomarina)
18.9.2023 Šárka Odvářková Poštolka rudonohá (Falco vespertinus)
17.9.2023 Emil Janeček Sova pálená (Tyto alba)
17.9.2023 Janetta a Pavel Hastíkovi Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia)
17.9.2023 Janetta a Pavel Hastíkovi Sýkora lužní (Poecile montanus)
16.9.2023 Michal Šindel Chaluha malá (Stercorarius longicaudus)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
20.9.2023 Jaroslav Zeman Racek kroužkozobý (Larus delawarensis)
20.9.2023 Jaroslav Zeman Orel stepní (Aquila nipalensis)
18.9.2023 Šárka Odvářková Orel křiklavý (Clanga pomarina)
18.9.2023 Šárka Odvářková Poštolka rudonohá (Falco vespertinus)
17.9.2023 Janetta a Pavel Hastíkovi Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia)
12.9.2023 Jáchym Tesařík Břehule světlehnědá (Ptyonoprogne obsoleta)
10.9.2023 Jáchym Tesařík Čírka úzkozobá (Anas angustirostris)
10.9.2023 Jáchym Tesařík Buřňák severoatlantský (Calonectris borealis)
10.9.2023 Jáchym Tesařík Luněc šedý (Elanus caeruleus)
10.9.2023 Jáchym Tesařík Orel jestřábí (Aquila fasciata)
ČR Year List - 2023
Datum Pozorovatel Druh
21.9.2023 Vladimír Volf Orlovec říční (Pandion haliaetus)
21.9.2023 Vladimír Volf Poštolka rudonohá (Falco vespertinus)
20.9.2023 Jaroslav Zeman Orel křiklavý (Clanga pomarina)
20.9.2023 Jaroslav Zeman Orel stepní (Aquila nipalensis)
19.9.2023 Tomáš Kedzior Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni)
19.9.2023 Tomáš Kedzior Chaluha malá (Stercorarius longicaudus)
19.9.2023 Tomáš Kedzior Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
19.9.2023 Tomáš Kedzior Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)
19.9.2023 Zdeněk Souček Moták stepní (Circus macrourus)
19.9.2023 Zdeněk Souček Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
WP Year List - 2023
Datum Pozorovatel Druh
21.9.2023 Vladimír Volf Orlovec říční (Pandion haliaetus)
21.9.2023 Vladimír Volf Poštolka rudonohá (Falco vespertinus)
20.9.2023 Jaroslav Zeman Racek kroužkozobý (Larus delawarensis)
20.9.2023 Jaroslav Zeman Orel křiklavý (Clanga pomarina)
20.9.2023 Jaroslav Zeman Orel stepní (Aquila nipalensis)
19.9.2023 Zdeněk Souček Moták stepní (Circus macrourus)
19.9.2023 Zdeněk Souček Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
19.9.2023 Zdeněk Souček Koliha velká (Numenius arquata)
19.9.2023 Zdeněk Souček Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
19.9.2023 Daniel Benák Skorec vodní (Cinclus cinclus)