Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
24.9.2020 Libor Schröpfer Orel královský (Aquila heliaca)
24.9.2020 Radek Potopalský Moták pilich (Circus cyaneus)
24.9.2020 Ondřej Kauzál Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)
23.9.2020 Pavel Shromáždil Čírka modrokřídlá (Anas discors)
23.9.2020 Pavel Shromáždil Chaluha malá (Stercorarius longicaudus)
23.9.2020 Pavel Shromáždil Rybák severní (Thalasseus sandvicensis)
23.9.2020 Pavel Shromáždil Výreček malý (Otus scops)
23.9.2020 Pavel Shromáždil Rákosník pokřovní (Acrocephalus dumetorum)
16.9.2020 Lukáš Brezniak Jespák malý (Calidris minuta)
14.9.2020 Radek Potopalský Kamenáček pestrý (Arenaria interpres)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
24.9.2020 Jan Grünwald Bělokur horský (Lagopus muta)
24.9.2020 Jan Grünwald Mandelík hajní (Coracias garrulus)
24.9.2020 Jan Grünwald Břehule skalní (Hirundo rupestris)
24.9.2020 Jan Grünwald Budníček horský (Phylloscopus bonelli)
24.9.2020 Radek Potopalský Moták pilich (Circus cyaneus)
23.9.2020 Pavel Shromáždil Čírka modrokřídlá (Anas discors)
23.9.2020 Pavel Shromáždil Chaluha malá (Stercorarius longicaudus)
23.9.2020 Pavel Shromáždil Rákosník pokřovní (Acrocephalus dumetorum)
23.9.2020 Aleš Marek Vrabec italský (Passer italiae)
22.9.2020 Aleš Marek Cetie jižní (Cettia cetti)
ČR Year List - 2020
Datum Pozorovatel Druh
26.9.2020 Dušan Řezáč Racek žlutonohý (Larus fuscus)
26.9.2020 Dušan Řezáč Orel královský (Aquila heliaca)
26.9.2020 Tomáš Grim Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus)
24.9.2020 Libor Schröpfer Polák malý (Aythya nyroca)
24.9.2020 Libor Schröpfer Orel královský (Aquila heliaca)
24.9.2020 Libor Schröpfer Chřástal kropenatý (Porzana porzana)
24.9.2020 Libor Schröpfer Kalous pustovka (Asio flammeus)
24.9.2020 Libor Schröpfer Raroh velký (Falco cherrug)
24.9.2020 Libor Schröpfer Linduška rudokrká (Anthus cervinus)
24.9.2020 Jan Grünwald Polák malý (Aythya nyroca)
WP Year List - 2020
Datum Pozorovatel Druh
26.9.2020 Dušan Řezáč Racek žlutonohý (Larus fuscus)
26.9.2020 Dušan Řezáč Orel královský (Aquila heliaca)
24.9.2020 Robert Javorský Buřňák středomořský (Puffinus yelkouan)
24.9.2020 Robert Javorský Ostříž jižní (Falco eleonorae)
24.9.2020 Robert Javorský Skřivan lesní (Lullula arborea)
24.9.2020 Robert Javorský Břehule skalní (Hirundo rupestris)
24.9.2020 Robert Javorský Cetie jižní (Cettia cetti)
24.9.2020 Robert Javorský Špaček černý (Sturnus unicolor)
24.9.2020 Robert Javorský Vrabec italský (Passer italiae)
24.9.2020 Libor Schröpfer Polák malý (Aythya nyroca)