Pavel Brandl – Greater WP Life list

Druh Poznámka Datum
Berneška tmavá (Branta bernicla) Anglie 21.10.2018
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) CR 21.10.2018
Berneška velká (Branta canadensis) Švédsko 21.10.2018
Berneška bělolící (Branta leucopsis) CR 21.10.2018
Husa velká (Anser anser) CR 21.10.2018
Husa polní (Anser fabalis) CR, Švédsko 09.03.2020
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) Skotsko, CR 09.03.2020
Husa tundrová (Anser serrirostris) CR 21.10.2018
Husa běločelá (Anser albifrons) CR 21.10.2018
Husa malá (Anser erythropus) CR 21.10.2018
Labuť velká (Cygnus olor) CR 21.10.2018
Labuť malá (Cygnus columbianus) CR 21.10.2018
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) CR 21.10.2018
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) Holandsko, CR 09.03.2020
Husice liščí (Tadorna tadorna) CR 21.10.2018
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) CR 21.10.2018
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) Anglie, CR 09.03.2020
Čírka modrá (Spatula querquedula) CR 21.10.2018
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) CR 21.10.2018
Kopřivka obecná (Mareca strepera) CR 21.10.2018
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) CR 21.10.2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) CR 21.10.2018
Ostralka štíhlá (Anas acuta) CR 21.10.2018
Čírka obecná (Anas crecca) CR 21.10.2018
Čírka úzkozobá (Anas angustirostris) Turecko 21.10.2018
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) CR 21.10.2018
Polák velký (Aythya ferina) CR 21.10.2018
Polák malý (Aythya nyroca) CR 21.10.2018
Polák proužkozobý (Aythya collaris) CR 09.03.2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) CR 21.10.2018
Polák kaholka (Aythya marila) CR 21.10.2018
Kajka bělohlavá (Polysticta stelleri) Norsko 04.03.2019
Kajka královská (Somateria spectabilis) Norsko 04.03.2019
Kajka mořská (Somateria mollissima) CR 21.10.2018
Turpan hnědý (Melanitta fusca) CR 21.10.2018
Turpan černý (Melanitta nigra) Norsko 21.10.2018
Hoholka lední (Clangula hyemalis) CR 21.10.2018
Hohol severní (Bucephala clangula) CR 21.10.2018
Morčák malý (Mergellus albellus) CR 21.10.2018
Morčák velký (Mergus merganser) CR 21.10.2018
Morčák prostřední (Mergus serrator) CR 21.10.2018
Kachnice bělohlavá (Oxyura leucocephala) Španělsko 09.03.2020
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) Švédsko 21.10.2018
Bělokur rousný (Lagopus lagopus) Švédsko 21.10.2018
Bělokur horský (Lagopus muta) Norsko 21.10.2018
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) Švédsko 21.10.2018
Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) CR 21.10.2018
Tetřívek kavkazský (Lyrurus mlokosiewiczi) Rusko 21.10.2018
Koroptev polní (Perdix perdix) CR 21.10.2018
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) CR 21.10.2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) CR 21.10.2018
Frankolín křepelčí (Ortygornis pondicerianus) UAE 22.03.2020
Frankolín obecný (Francolinus francolinus) Turecko 21.10.2018
Velekur kavkazský (Tetraogallus caucasicus) Rusko 21.10.2018
Křepelka polní (Coturnix coturnix) Rumunsko 21.10.2018
Orebice berberská (Alectoris barbara) Tenerife 21.10.2018
Orebice rudá (Alectoris rufa) Anglie, Francie 09.03.2020
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) CR 21.10.2018
Rorýs velký (Tachymarptis melba) Turecko 21.10.2018
Rorýs obecný (Apus apus) CR 21.10.2018
Rorýs jednobarvý (Apus unicolor) Tenerife 21.10.2018
Rorýs šedohnědý (Apus pallidus) Řecko 21.10.2018
Drop velký (Otis tarda) CR 21.10.2018
Kukačka obecná (Cuculus canorus) CR 21.10.2018
Holub skalní/domácí (Columba livia) Anglie, Turecko 09.03.2020
Holub doupňák (Columba oenas) CR 21.10.2018
Holub hřivnáč (Columba palumbus) CR 21.10.2018
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) CR 21.10.2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) CR 21.10.2018
Hrdlička senegalská (Streptopelia senegalensis) Turecko 21.10.2018
Hrdlička kapská (Oena capensis) UAE 22.03.2020
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) CR 21.10.2018
Chřástal polní (Crex crex) CR 21.10.2018
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) CR 21.10.2018
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) CR 21.10.2018
Lyska černá (Fulica atra) CR 21.10.2018
Slípka modrá (Porphyrio porphyrio) Španělsko 09.03.2020
Slípka šedohlavá (Porphyrio poliocephalus) Turecko 21.10.2018
Chřástal malý (Zapornia parva) CR 21.10.2018
Chřástal běloprsý (Amauroornis phoenicurus) UAE 22.03.2020
Jeřáb popelavý (Grus grus) Švédsko 21.10.2018
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) CR 21.10.2018
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) CR 21.10.2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) CR 21.10.2018
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) CR 21.10.2018
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) CR 21.10.2018
Plameňák růžový (Phoenicopterus roseus) Francie 21.10.2018
Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) Rumunsko 21.10.2018
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) Norsko 21.10.2018
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) CR 21.10.2018
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) Rumunsko 21.10.2018
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) CR 21.10.2018
Čejka černoprsá (Vanellus indicus) UAE 22.03.2020
Keptuška stepní (Vanellus gregarius) CR 21.10.2018
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) CR 21.10.2018
Kulík pacifický (Pluvialis fulva) UAE 22.03.2020
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) CR 21.10.2018
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) CR 21.10.2018
Kulík říční (Charadrius dubius) CR 21.10.2018
Kulík mořský (Charadrius alexandrinus) Turecko 21.10.2018
Kulík menší (Charadrius mongolus) UAE 22.03.2020
Kulík hnědý (Charadrius morinellus) Norsko 21.10.2018
Koliha malá (Numenius phaeopus) Švédsko 21.10.2018
Koliha velká (Numenius arquata) CR 21.10.2018
Břehouš rudý (Limosa lapponica) CR 21.10.2018
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) CR 21.10.2018
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) CR 21.10.2018
Jespák rezavý (Calidris canutus) UK 21.10.2018
Jespák bojovný (Calidris pugnax) CR 21.10.2018
Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) CR 21.10.2018
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) CR 21.10.2018
Jespák šedý (Calidris temminckii) CR 21.10.2018
Jespák písečný (Calidris alba) CR 21.10.2018
Jespák obecný (Calidris alpina) CR 21.10.2018
Jespák mořský (Calidris maritima) Skotsko 21.10.2018
Jespák malý (Calidris minuta) CR 21.10.2018
Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) CR 21.10.2018
Sluka lesní (Scolopax rusticola) CR 21.10.2018
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) CR 21.10.2018
Bekasina větší (Gallinago media) CR 21.10.2018
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) CR 21.10.2018
Vodouš malý (Xenus cinereus) Bělorusko 21.10.2018
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) Norsko 21.10.2018
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) CR 21.10.2018
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) CR 21.10.2018
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) CR 21.10.2018
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) CR 21.10.2018
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) Rumunsko 21.10.2018
Vodouš bahenní (Tringa glareola) CR 21.10.2018
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) CR 21.10.2018
Vodouš šedý (Tringa nebularia) CR 21.10.2018
Pobřežník černobílý (Dromas ardeola) UAE 22.03.2020
Ouhorlík stepní (Glareola pratincola) Rumunsko 21.10.2018
Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni) Rumunsko 21.10.2018
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) Norsko 21.10.2018
Racek tenkozobý (Chroicocephalus genei) Turecko 21.10.2018
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) CR 21.10.2018
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) CR 21.10.2018
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) Rumunsko 21.10.2018
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) CR 21.10.2018
Racek arabský (Ichthyaetus hemprichii) UAE 22.03.2020
Racek bouřní (Larus canus) CR 21.10.2018
Racek mořský (Larus marinus) Německo 21.10.2018
Racek šedý (Larus hyperboreus) CR 07.01.2019
Racek stříbřitý (Larus argentatus) CR 21.10.2018
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) Rumunsko 21.10.2018
Racek středomořský (Larus michahellis) CR 21.10.2018
Racek žlutonohý (Larus fuscus) Německo 21.10.2018
Rybák černozobý (Gelochelidon nilotica) Rumunsko 21.10.2018
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) Rumunsko 21.10.2018
Rybák oranžovozobý (Thalasseus bengalensis) UAE 22.03.2020
Rybák severní (Thalasseus sandvicensis) Rumunsko 21.10.2018
Rybák malý (Sternula albifrons) Anglie 21.10.2018
Rybák obecný (Sterna hirundo) CR 21.10.2018
Rybák bělolící (Sterna repressa) UAE 22.03.2020
Rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea) Norsko 21.10.2018
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) Rumunsko 21.10.2018
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) Rumunsko 21.10.2018
Rybák černý (Chlidonias niger) CR 21.10.2018
Chaluha pomořská (Stercorarius pomarinus) CR 09.03.2020
Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus) Norsko 21.10.2018
Chaluha malá (Stercorarius longicaudus) Švédsko 21.10.2018
Alkoun tlustozobý (Uria lomvia) Norsko 04.03.2019
Alkoun úzkozobý (Uria aalge) Norsko 21.10.2018
Alka malá (Alca torda) Norsko 21.10.2018
Alkoun obecný (Cepphus grylle) Norsko 21.10.2018
Papuchalk severní (Fratercula arctica) Norsko 21.10.2018
Potáplice malá (Gavia stellata) Švédsko 21.10.2018
Potáplice severní (Gavia arctica) CR 21.10.2018
Potáplice lední (Gavia immer) CR 07.01.2019
Buřňák lední (Fulmarus glacialis) Norsko 21.10.2018
Buřňák středomořský (Puffinus yelkouan) Turecko 21.10.2018
Čáp černý (Ciconia nigra) CR 21.10.2018
Čáp bílý (Ciconia ciconia) CR 21.10.2018
Terej bílý (Morus bassanus) Norsko 21.10.2018
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) Rumunsko 21.10.2018
Kormorán arabský (Phalacrocorax nigrogularis) UAE 22.03.2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) CR 21.10.2018
Kormorán chocholatý (Gulosus aristotelis) Norsko 21.10.2018
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) Rumunsko 21.10.2018
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) CR 21.10.2018
Bukač velký (Botaurus stellaris) CR 21.10.2018
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) CR 21.10.2018
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) CR 21.10.2018
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) Rakousko 09.03.2020
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) Francie 21.10.2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) CR 21.10.2018
Volavka červená (Ardea purpurea) CR 21.10.2018
Volavka bílá (Ardea alba) CR 21.10.2018
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) Rumunsko 21.10.2018
Volavka přímořská (Egretta gularis) UAE 22.03.2020
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) Rumunsko 21.10.2018
Pelikán kadeřavý (Pelecanus crispus) Rumunsko 21.10.2018
Orlovec říční (Pandion haliaetus) CR 21.10.2018
Luněc šedý (Elanus caeruleus) CR 21.10.2018
Orlosup bradatý (Gypaetus barbatus) Rusko 21.10.2018
Sup mrchožravý (Neophron percnopterus) Rusko 21.10.2018
Včelojed lesní (Pernis apivorus) CR 21.10.2018
Sup bělohlavý (Gyps fulvus) Rusko 21.10.2018
Sup hnědý (Aegypius monachus) Španělsko 21.10.2018
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) Maďarsko 21.10.2018
Orel křiklavý (Clanga pomarina) CR 21.10.2018
Orel volavý (Clanga clanga) UAE 22.03.2020
Orel nejmenší (Hieraaetus pennatus) Španělsko 09.03.2020
Orel iberský (Aquila adalberti) Španělsko 21.10.2018
Orel královský (Aquila heliaca) CR 21.10.2018
Orel skalní (Aquila chrysaetos) Rusko 21.10.2018
Orel jestřábí (Aquila fasciata) Řecko 21.10.2018
Krahujec šikra (Accipiter badius) UAE 22.03.2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) CR 21.10.2018
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) CR 21.10.2018
Moták pochop (Circus aeruginosus) CR 21.10.2018
Moták pilich (Circus cyaneus) CR 21.10.2018
Moták stepní (Circus macrourus) Rumunsko 21.10.2018
Moták lužní (Circus pygargus) CR 21.10.2018
Luňák červený (Milvus milvus) CR 21.10.2018
Luňák hnědý (Milvus migrans) SR 21.10.2018
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) CR 21.10.2018
Káně rousná (Buteo lagopus) CR 21.10.2018
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) Turecko 21.10.2018
Káně lesní (Buteo buteo) CR 21.10.2018
Sova pálená (Tyto alba) CR 21.10.2018
Sýc rousný (Aegolius funereus) CR 21.10.2018
Sýček obecný (Athene noctua) CR 21.10.2018
Sovice krahujová (Surnia ulula) Švédsko 21.10.2018
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) CR 21.10.2018
Výreček malý (Otus scops) Itálie 21.10.2018
Kalous ušatý (Asio otus) CR 21.10.2018
Kalous pustovka (Asio flammeus) Švédsko 21.10.2018
Výr velký (Bubo bubo) CR 21.10.2018
Puštík obecný (Strix aluco) CR 21.10.2018
Puštík bělavý (Strix uralensis) CR 21.10.2018
Puštík vousatý (Strix nebulosa) Bělorusko 21.10.2018
Dudek chocholatý (Upupa epops) CR 21.10.2018
Mandelík indický (Coracias benghalensis) UAE 22.03.2020
Mandelík hajní (Coracias garrulus) Turecko 21.10.2018
Ledňáček říční (Alcedo atthis) CR 21.10.2018
Vlha indická (Merops orientalis) UAE 22.03.2020
Vlha modrolící (Merops persicus) Turecko 21.10.2018
Vlha pestrá (Merops apiaster) SR 21.10.2018
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) CR 21.10.2018
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) Švédsko 21.10.2018
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) CR 21.10.2018
Strakapoud malý (Dryobates minor) CR 21.10.2018
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) CR 21.10.2018
Strakapoud velký (Dendrocopos major) CR 21.10.2018
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) SR 21.10.2018
Datel černý (Dryocopus  martius) CR 21.10.2018
Žluna zelená (Picus viridis) CR 21.10.2018
Žluna iberská (Picus sharpei) Španělsko 09.03.2020
Žluna šedá (Picus canus) CR 21.10.2018
Poštolka jižní (Falco naumanni) Španělsko 09.03.2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) CR 21.10.2018
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) CR 21.10.2018
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) Norsko 21.10.2018
Ostříž lesní (Falco subbuteo) CR 21.10.2018
Raroh velký (Falco cherrug) SR 21.10.2018
Raroh lovecký (Falco rusticolus) Norsko 04.03.2019
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) CR 21.10.2018
Alexandr malý (Psittacula krameri) Německo, Holandsko, Řecko 09.03.2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) CR 21.10.2018
Ťuhýk iberský (Lanius meridionalis) Tenerife, Španělsko 09.03.2020
Ťuhýk menší (Lanius minor) Rumunsko 21.10.2018
Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator) Turecko 21.10.2018
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) CR 21.10.2018
Ťuhýk turkestánský (Lanius phoenicuroides) UAE 22.03.2020
Žluva hajní (Oriolus oriolus) CR 21.10.2018
Sojka zlověstná (Perisoreus infaustus) Švédsko 21.10.2018
Sojka obecná (Garrulus glandarius) CR 21.10.2018
Straka iberská (Cyanopica cooki) Španělsko 21.10.2018
Straka obecná (Pica pica) CR 21.10.2018
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) CR 21.10.2018
Kavče červenozobé (Pyrrhocorax pyrrhocorax) UK 21.10.2018
Kavče žlutozobé (Pyrrhocorax graculus) Rusko 21.10.2018
Kavka obecná (Coloeus monedula) CR 21.10.2018
Havran polní (Corvus frugilegus) CR 21.10.2018
Vrána černá (Corvus corone) CR 21.10.2018
Vrána šedá (Corvus cornix) CR 21.10.2018
Krkavec hnědokrký (Corvus ruficollis) UAE 22.03.2020
Krkavec velký (Corvus corax) CR 21.10.2018
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) CR 21.10.2018
Sýkora uhelníček (Periparus ater) CR 21.10.2018
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) CR 21.10.2018
Sýkora laponská (Poecile cinctus) Švédsko 21.10.2018
Sýkora babka (Poecile palustris) CR 21.10.2018
Sýkora lužní (Poecile montanus) CR 21.10.2018
Sýkora modrá (Cyanistes teneriffae) Tenerife 21.10.2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) CR 21.10.2018
Sýkora azurová (Cyanistes cyanus) Bělorusko 21.10.2018
Sýkora koňadra (Parus major) CR 21.10.2018
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) CR 21.10.2018
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) CR 21.10.2018
Skřivan obojkový (Eremopterix nigriceps) UAE 22.03.2020
Skřivan lesní (Lullula arborea) CR 21.10.2018
Skřivan polní (Alauda arvensis) CR 21.10.2018
Chocholouš vavřínový (Galerida theklae) Španělsko 09.03.2020
Chocholouš obecný (Galerida cristata) CR 21.10.2018
Skřivan ouškatý (Eremophila alpestris) Norsko 21.10.2018
Skřivánek krátkoprstý (Calandrella brachydactyla) UAE 22.03.2020
Kalandra dvouskvrnná (Melanocorypha bimaculata) UAE 22.03.2020
Kalandra zpěvná (Melanocorypha calandra) Turecko 21.10.2018
Bulbul šupinkový (Pycnonotus cafer) UAE 22.03.2020
Bulbul bělouchý (Pycnonotus leucotis) UAE 22.03.2020
Bulbul arabský (Pycnonotus xanthopygos) Turecko 21.10.2018
Břehule říční (Riparia riparia) CR 21.10.2018
Břehule skalní (Hirundo rupestris) Turecko 21.10.2018
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) CR 21.10.2018
Jiřička obecná (Delichon urbicum) CR 21.10.2018
Cetie jižní (Cettia cetti) Řecko 21.10.2018
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) CR 21.10.2018
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) CR 21.10.2018
Budníček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus) CR 21.10.2018
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) CR 21.10.2018
Budníček černonohý (Phylloscopus sindianus) Rusko 21.10.2018
Budníček kanárský (Phylloscopus canariensis) Tenerife 21.10.2018
Budníček menší (Phylloscopus collybita) CR 21.10.2018
Budníček žlutavý (Phylloscopus nitidus) Rusko 21.10.2018
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) CR 21.10.2018
Budníček severní (Phylloscopus borealis) Švédsko 21.10.2018
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) CR 21.10.2018
Rákosník hlučnohlasý (Acrocephalus stentoreus) UAE 22.03.2020
Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) Turecko 21.10.2018
Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola) CR 21.10.2018
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) CR 21.10.2018
Rákosník plavý (Acrocephalus agricola) CR 21.10.2018
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) CR 21.10.2018
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) CR 21.10.2018
Sedmihlásek švitořivý (Hippolais polyglotta) Francie 21.10.2018
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) CR 21.10.2018
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) CR 21.10.2018
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) CR 21.10.2018
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) CR 21.10.2018
Cistovník rákosníkový (Cisticola juncidis) Turecko 21.10.2018
Prinie obecná (Prinia gracilis) Turecko 21.10.2018
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) CR 21.10.2018
Pěnice slavíková (Sylvia borin) CR 21.10.2018
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) CR 21.10.2018
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) CR 21.10.2018
Pěnice malá (Curruca nana) UAE 22.03.2020
Pěnice černolící (Curruca mystacea) UAE 22.03.2020
Pěnice bělohrdlá (Curruca melanocephala) Turecko 21.10.2018
Pěnkavák sněžný (Montifringilla nivalis) Rakousko 21.10.2018
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) CR 21.10.2018
Pěnice kaštanová (Curruca undata) Španělsko 21.10.2018
Argie arabská (Argya squamiceps) UAE 22.03.2020
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) CR 21.10.2018
Králíček obecný (Regulus regulus) CR 21.10.2018
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) CR 21.10.2018
Brhlík skalní (Sitta neumayer) Turecko 21.10.2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) CR 21.10.2018
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) Rusko 21.10.2018
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) CR 21.10.2018
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) CR 21.10.2018
Majna obecná (Acridotheres tristis) UAE 22.03.2020
Špaček růžový (Pastor roseus) CR 21.10.2018
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) CR 21.10.2018
Špaček černý (Sturnus unicolor) Španělsko 21.10.2018
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) CR 21.10.2018
Drozd brávník (Turdus viscivorus) CR 21.10.2018
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) CR 21.10.2018
Kos černý (Turdus merula) CR 21.10.2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) CR 21.10.2018
Kos horský (Turdus torquatus) Švédsko 21.10.2018
Lejsek šedý (Muscicapa striata) CR 21.10.2018
Červenka obecná (Erithacus rubecula) CR 21.10.2018
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) CR 21.10.2018
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) CR 21.10.2018
Slavík modráček (Luscinia svecica) CR 21.10.2018
Lejsek malý (Ficedula parva) CR 21.10.2018
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) CR 21.10.2018
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) CR 21.10.2018
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) CR 21.10.2018
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) CR 21.10.2018
Skalník zpěvný (Monticola saxatilis) SR 21.10.2018
Skalník modrý (Monticola solitarius) Turecko 21.10.2018
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) CR 21.10.2018
Bramborníček sibiřský (Saxicola maurus) UAE 22.03.2020
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) CR 21.10.2018
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) CR 21.10.2018
Bělořit pouštní (Oenanthe deserti) UAE 22.03.2020
Bělořit okrový (Oenanthe hispanica) Turecko 21.10.2018
Bělořit bělohlavý (Oenanthe pleschanka) Rumunsko 21.10.2018
Skorec vodní (Cinclus cinclus) CR 21.10.2018
Strdimil fialový (Cinnyris asiaticus) UAE 22.03.2020
Vrabec plavý (Carpospiza brachydactyla) UAE 22.03.2020
Vrabec skalní (Petronia petronia) Tenerife 21.10.2018
Vrabec polní (Passer montanus) CR 21.10.2018
Vrabec pokřovní (Passer hispaniolensis) Tenerife 21.10.2018
Vrabec italský (Passer italiae) Itálie 21.10.2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) CR 21.10.2018
Stříbrozobka indická (Euodice malabarica) UAE 22.03.2020
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) Rusko 21.10.2018
Pěvuška modrá (Prunella modularis) CR 21.10.2018
Konipas luční (Motacilla flava) CR 21.10.2018
Konipas citronový (Motacilla citreola) Rusko 21.10.2018
Konipas horský (Motacilla cinerea) CR 21.10.2018
Konipas bílý (Motacilla alba) CR 21.10.2018
Linduška úhorní (Anthus campestris) SR 21.10.2018
Linduška luční (Anthus pratensis) CR 21.10.2018
Linduška lesní (Anthus trivialis) CR 21.10.2018
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) CR 21.10.2018
Linduška horská (Anthus spinoletta) CR 21.10.2018
Linduška skalní (Anthus petrosus) Norsko 21.10.2018
Linduška kanárská (Anthus berthelotii) Tenerife 21.10.2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) CR 21.10.2018
Pěnkava tenerifská (Fringilla teydea) Tenerife 21.10.2018
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) CR 21.10.2018
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) CR 21.10.2018
Hýl křivčí (Pinicola enucleator) Norsko 04.03.2019
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) CR 21.10.2018
Hýl trubač (Bucanetes githaginea) Tenerife 21.10.2018
Hýl rudý (Erythrina erythrina) CR 21.10.2018
Hýl velký (Carpodacus rubicilla) Rusko 21.10.2018
Zvonek zelený (Chloris chloris) CR 21.10.2018
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) CR 21.10.2018
Konopka obecná (Linaria cannabina) CR 21.10.2018
Čečetka zimní (Acanthis flammea) CR 21.10.2018
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) CR 21.10.2018
Čečetka bělavá (Acanthis hornemanni) Norsko 04.03.2019
Křivka obecná (Loxia curvirostra) CR 21.10.2018
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) CR 21.10.2018
Zvonohlík královský (Serinus pusillus) Rusko 21.10.2018
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) CR 21.10.2018
Kanár divoký (Serinus canaria) Tenerife 21.10.2018
Čížek lesní (Spinus spinus) CR 21.10.2018
Ostružka severní (Calcarius lapponicus) Norsko 21.10.2018
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) Švédsko 21.10.2018
Strnad luční (Emberiza calandra) CR 21.10.2018
Strnad obecný (Emberiza citrinella) CR 21.10.2018
Strnad viničný (Emberiza cia) Rusko 21.10.2018
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) CR 21.10.2018
Strnad cvrčivý (Emberiza cirlus) Francie 21.10.2018
Strnad malinký (Emberiza pusilla) CR 21.10.2018
Strnad tajgový (Emberiza rustica) Švédsko 21.10.2018
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) CR 21.10.2018