Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
8.12.2022 Robert Javorský Potápka žlutorohá (Podiceps auritus)
2.12.2022 Tomáš Kedzior Sněhule severní (Plectrophenax nivalis)
29.11.2022 Tereza Hladká Skorec vodní (Cinclus cinclus)
29.11.2022 Tereza Hladká Drozd brávník (Turdus viscivorus)
29.11.2022 Tereza Hladká Lejsek šedý (Muscicapa striata)
29.11.2022 Tereza Hladká Červenka obecná (Erithacus rubecula)
29.11.2022 Tereza Hladká Slavík tmavý (Luscinia luscinia)
29.11.2022 Tereza Hladká Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
29.11.2022 Tereza Hladká Slavík modráček (Luscinia svecica)
29.11.2022 Tereza Hladká Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
8.12.2022 Robert Javorský Potápka žlutorohá (Podiceps auritus)
3.12.2022 Daniel Benák Sedmihlásek švitořivý (Hippolais polyglotta)
29.11.2022 Tereza Hladká Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia)
29.11.2022 Tereza Hladká Rybák severní (Thalasseus sandvicensis)
29.11.2022 Tereza Hladká Rybák obecný (Sterna hirundo)
29.11.2022 Tereza Hladká Rybák bahenní (Chlidonias hybrida)
29.11.2022 Tereza Hladká Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus)
29.11.2022 Tereza Hladká Rybák černý (Chlidonias niger)
29.11.2022 Tereza Hladká Chaluha pomořská (Stercorarius pomarinus)
29.11.2022 Tereza Hladká Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus)
ČR Year List - 2022
Datum Pozorovatel Druh
8.12.2022 Robert Javorský Potápka žlutorohá (Podiceps auritus)
5.12.2022 Pavel Kunetek Potápka rudokrká (Podiceps grisegena)
4.12.2022 Pavel Brandl Turpan hnědý (Melanitta fusca)
3.12.2022 Tomáš Grim Potáplice malá (Gavia stellata)
3.12.2022 Tomáš Grim Potáplice severní (Gavia arctica)
3.12.2022 Libor Schröpfer Morčák prostřední (Mergus serrator)
3.12.2022 Libor Schröpfer Potáplice severní (Gavia arctica)
3.12.2022 Libor Schröpfer Racek bouřní (Larus canus)
2.12.2022 Tomáš Grim Čečetka tmavá (Acanthis cabaret)
2.12.2022 Tomáš Kedzior Sněhule severní (Plectrophenax nivalis)
WP Year List - 2022
Datum Pozorovatel Druh
8.12.2022 Robert Javorský Potápka žlutorohá (Podiceps auritus)
3.12.2022 Jan Ebr Špaček černý (Sturnus unicolor)
3.12.2022 Libor Schröpfer Morčák prostřední (Mergus serrator)
3.12.2022 Libor Schröpfer Potáplice severní (Gavia arctica)
3.12.2022 Libor Schröpfer Racek bouřní (Larus canus)
1.12.2022 Radek Holiš Turpan hnědý (Melanitta fusca)
1.12.2022 Radek Holiš Turpan černý (Melanitta nigra)
1.12.2022 Radek Holiš Hohol severní (Bucephala clangula)
1.12.2022 Radek Holiš Drozd cvrčala (Turdus iliacus)
28.11.2022 Josef Trojan Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)