Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
5.6.2023 Lumír Pilch Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
5.6.2023 Pavel Kunetek Čečetka tmavá (Acanthis cabaret)
5.6.2023 Pavel Kunetek Ibis hnědý (Plegadis falcinellus)
5.6.2023 Pavel Kunetek Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria)
5.6.2023 Pavel Kunetek Orel královský (Aquila heliaca)
5.6.2023 Janetta a Pavel Hastíkovi Cvrčilka zelená (Locustella naevia)
5.6.2023 Lumír Pilch Hýl rudý (Erythrina erythrina)
4.6.2023 Radek Potopalský Konipas citronový (Motacilla citreola)
3.6.2023 Lumír Pilch Strnad zahradní (Emberiza hortulana)
2.6.2023 Lukáš Brezniak Konipas citronový (Motacilla citreola)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
5.6.2023 Vlastimil Dobeš Tetřev hlušec (Tetrao urogallus)
5.6.2023 Vlastimil Dobeš Modruška tajgová (Tarsiger cyanurus)
5.6.2023 Vlastimil Dobeš Křivka velká (Loxia pytyopsittacus)
5.6.2023 Vlastimil Dobeš Sýkora laponská (Poecile cinctus)
5.6.2023 Vlastimil Dobeš Sojka zlověstná (Perisoreus infaustus)
5.6.2023 Pavel Kunetek Čečetka tmavá (Acanthis cabaret)
5.6.2023 Pavel Kunetek Ibis hnědý (Plegadis falcinellus)
5.6.2023 Pavel Kunetek Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria)
5.6.2023 Pavel Kunetek Orel královský (Aquila heliaca)
5.6.2023 Janetta a Pavel Hastíkovi Cvrčilka zelená (Locustella naevia)
ČR Year List - 2023
Datum Pozorovatel Druh
6.6.2023 Jiří Lehký Křepelka polní (Coturnix coturnix)
6.6.2023 Jiří Lehký Orel křiklavý (Clanga pomarina)
6.6.2023 Jiří Lehký Rybák bahenní (Chlidonias hybrida)
5.6.2023 Pavel Brandl Konipas citronový (Motacilla citreola)
5.6.2023 Pavel Brandl Linduška úhorní (Anthus campestris)
5.6.2023 Pavel Shromáždil Vrána černá (Corvus corone)
5.6.2023 Pavel Shromáždil Skorec vodní (Cinclus cinclus)
5.6.2023 Pavel Kunetek Křepelka polní (Coturnix coturnix)
5.6.2023 Pavel Kunetek Ibis hnědý (Plegadis falcinellus)
5.6.2023 Pavel Kunetek Bukáček malý (Ixobrychus minutus)
WP Year List - 2023
Datum Pozorovatel Druh
6.6.2023 Jarmila Kačírková Koroptev polní (Perdix perdix)
6.6.2023 Jarmila Kačírková Moták lužní (Circus pygargus)
6.6.2023 Jiří Lehký Křepelka polní (Coturnix coturnix)
6.6.2023 Jiří Lehký Rybák bahenní (Chlidonias hybrida)
5.6.2023 Tomáš Grim Volavka vlasatá (Ardeola ralloides)
5.6.2023 Pavel Shromáždil Vrána černá (Corvus corone)
5.6.2023 Pavel Shromáždil Skorec vodní (Cinclus cinclus)
5.6.2023 Janetta a Pavel Hastíkovi Cvrčilka zelená (Locustella naevia)
5.6.2023 Janetta a Pavel Hastíkovi Hýl rudý (Erythrina erythrina)
5.6.2023 Vladimír Volf Moták stepní (Circus macrourus)