Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
13.1.2019 Jan Studecký Berneška tmavá (Branta bernicla)
9.1.2019 Libor Schröpfer Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria)
7.1.2019 Pavel Růžek Berneška velká (Branta canadensis)
7.1.2019 Pavel Růžek Zedníček skalní (Tichodroma muraria)
7.1.2019 Pavel Růžek Husa tundrová (Anser serrirostris)
6.1.2019 Pavel Brandl Racek šedý (Larus hyperboreus)
5.1.2019 Dušan Řezáč Husa malá (Anser erythropus)
5.1.2019 František Kopecký Labuť malá (Cygnus columbianus)
5.1.2019 František Kopecký Chřástal malý (Porzana parva)
5.1.2019 František Kopecký Husa tundrová (Anser serrirostris)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
13.1.2019 Jan Studecký Berneška tmavá (Branta bernicla)
9.1.2019 Libor Schröpfer Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria)
7.1.2019 Pavel Brandl Racek šedý (Larus hyperboreus)
7.1.2019 Pavel Růžek Husa tundrová (Anser serrirostris)
7.1.2019 Pavel Růžek Zedníček skalní (Tichodroma muraria)
6.1.2019 František Kopecký Straka severoafrická (Pica mauritanica)
5.1.2019 Dušan Řezáč Husa malá (Anser erythropus)
5.1.2019 František Kopecký Husa tundrová (Anser serrirostris)
2.1.2019 Robin Šícha Husa tundrová (Anser serrirostris)
2.1.2019 Ivana Ebrová Budníček altajský (Phylloscopus humei)
ČR Year List - 2019
Datum Pozorovatel Druh
17.1.2019 Tomáš Baldrián Polák chocholačka (Aythya fuligula)
15.1.2019 Helena Doležalová Sojka obecná (Garrulus glandarius)
15.1.2019 Ondřej Boháč Káně rousná (Buteo lagopus)
15.1.2019 Ondřej Boháč Holub doupňák (Columba oenas)
15.1.2019 Jan Studecký Berneška tmavá (Branta bernicla)
15.1.2019 Jan Studecký Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)
15.1.2019 Jan Studecký Krahujec obecný (Accipiter nisus)
15.1.2019 Jan Studecký Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)
15.1.2019 Jan Studecký Sýkora lužní (Poecile montanus)
15.1.2019 Jan Studecký Čečetka zimní (Acanthis flammea)
WP Year List - 2019
Datum Pozorovatel Druh
15.1.2019 Helena Doležalová Sojka obecná (Garrulus glandarius)
15.1.2019 Ondřej Boháč Káně rousná (Buteo lagopus)
15.1.2019 Ondřej Boháč Holub doupňák (Columba oenas)
15.1.2019 Jan Studecký Berneška tmavá (Branta bernicla)
15.1.2019 Jan Studecký Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)
15.1.2019 Jan Studecký Krahujec obecný (Accipiter nisus)
15.1.2019 Jan Studecký Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)
15.1.2019 Jan Studecký Sýkora lužní (Poecile montanus)
15.1.2019 Jan Studecký Čečetka zimní (Acanthis flammea)
15.1.2019 Miroslav Jelínek Křivka obecná (Loxia curvirostra)